<<
>>

§3. Виникнення, припинення і захист сервітутів

Підставами для виникнення сервіту тів могли бути: заповіт, договір, давність користування, судове рішення та закон.

Шляхом заповіту і укладення договору встановити сервітут міг лише власник речі.

Сервітути встановлювалися в заповіті спадко­давця. За нормами цивільного права всі сервітути встановлювалися шляхом відступлення права, а сільські сервіту ти, крім того. — шляхом емансипації. Власник земельної ділянки при відчуженні землі міг придбати для себе сервітут на відчу жену річ шляхом додаткової угоди до договору купівлі-продажу.

У період імперії сервітути встановлювалися шляхом традиції, тобто передачі володіння сервітутом. Сервітути на провінціальні землі встановлювалися шляхом простої згоди із застосуванням стипуляції.

Давність користування. За Законами XII таблиць сервітут міг бути придбаний за давністю його користування протягом двох років). У праві Юстиніана набувальна давність застосовувалася за умови, щоб володіння сервітутом не було насильним, таємним або злов­живанням довіри, тобто вимагалась добросовісність та сумлінність. Строк користування було встановлено в 10 років - між присутніми і 20 років — між відсутніми.

На підставі судового рішення сервітут міг бути встановлений на основі судового рішення при поділі спільного майна. В цьому ви­падку визнавалася господарська необхідність або право справедли­вості інших осіб на користування чужою власністю.

В силу приписів закону сервітут встановлювався у таких випадках:

а) батько мав право на користування всім майном підвладних дітей;

б) чоловік, який мав дітей, міг користуватись приданим жінки при розірванні шлюбу з її вини;

в) один з подружжя, вступивши в другий шлюб, одерновав серві тут на майно померлого подружжя від першого шлюбу.

Припинення сервітутів мало своїм наслідком відновлення в повному обсязі права власності. Сервітут міг припинитися в разі поєднання в одній особі власників пануючого і обслуговуючого земельних наділів. Речові і особисті сервітути могли припинятися або шляхом відмови правомочної особи, або шляхом тривалого невикористання — особливого виду погашуваної давності. Особисті сервітути припинялися зі смертю правомочної особи або зменшенням її правоздатності.

Захист сервітутів. Для захисту сервітутів слугував позов, який мав назву "конфесорний" (actio confessoria), що не тільки поновлював порушені права користувача сервітуту, а й забезпечував відшкодуван­ня йому збитків, а також перешкоджав порушенню прав позивача у майбутньому.

Деякі сервітути захищалися за допомогою інтердиктів як посе- сорних засобів захисту власників.

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме §3. Виникнення, припинення і захист сервітутів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -