>>

ЗМІСТ

Використані скорочення/умовні позначки.................................... 5

Вступ........................................................................................... 6

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЯК

ВИЩИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА................. 8

§ 1. Нормативне регулювання....................................................... 8

§ 2. Статут та внутрішні документи.............................................. 9

§ 3. Компетенція загальних зборів: оптимізація повноважень . . 11

3.1. Виключна компетенція загальних зборів..................... 11

3.2. Невиключна компетенція загальних зборів ................ 16

3.3. Делегування зборами своїх повноважень

іншим органам........................................................................... 17

§ 4. Чергові та позачергові загальні збори................................... 19

§ 5. Строки та терміни................................................................ 22

РОЗДІЛ 2. СКЛИКАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 24

§ 1. Прийняття рішення про скликання загальних зборів............. 24

§ 2. Порядок денний загальних зборів: помилки та поради......... 25

§ 3. Повідомлення акціонерів про збори..................................... 28

3.1. Спосіб персонального повідомлення........................... 28

3.2. Особливості поштової розсилки

персональних повідомлень ......................................................... 29

3.3. Коло осіб, які персонально повідомляються

про скликання зборів.................................................................. 30

3.4. Зміст повідомлення.................................................... 32

§ 4. Ознайомлення з документами,

пов’язаними з порядком денним................................................. 34

§ 5. Зміна опублікованого порядку денного................................

37

§ 6. Органи, які забезпечують підготовку і

проведення загальних зборів ...................................................... 39

§ 7. Складання реєстру учасників загальних зборів..................... 42

РОЗДІЛ 3. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.................... 45

§ 1. Учасники загальних зборів................................................... 45

§ 2. Оформлення повноважень представників акціонерів............ 46

§ 3. Участь у загальних зборах дитини........................................ 50

§ 4. Місце та час проведення загальних зборів............................ 52

§ 5. Реєстрація учасників загальних зборів.................................. 52

§ 6. Кворум загальних зборів...................................................... 55

§ 7. Голова та секретар зборів..................................................... 57

§ 8. Порядок голосування......................................................... 58

§ 9. Правомочність рішень загальних зборів........................... 62

§ 10. Актуальні питання щодо процедури

проведення загальних зборів.................................................... 63

10.1 Підрахунок голосів............................................................ 63

10.2. Процедурні питання................................................ 63

10.3. Черговість розгляду питань порядку денного......... 64

10.4. Пропозиції акціонерів щодо питань порядку

денного, висловлені безпосередньо на зборах .......................... 65

§ 11. Документальне оформлення ходу

та результатів загальних зборів .............................................. 66

ДОДАТКИ................................................................................. 68

I. ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ АТ.................................................. 68

II. ВНУТРІШНІ ПОЛОЖЕННЯ......................................... 74

П-1. Положення про загальні збори.......................................... 74

II-2. Положення про організаційний комітет............................

94

II-3. Положення про реєстраційну комісію............................... 97

П-4. Положення про лічильну комісію................................... 101

III. ПРОТОКОЛИ.............................................................. 105

Ш-1. Протокол засідання правління

щодо скликання загальних зборів .......................................... 105

Ш-2. Протокол про підсумки реєстрації

учасників загальних зборів..................................................... 112

Ш-3. Протокол про підсумки голосування.............................. 114

Ш-4. Протокол загальних зборів............................................. 122

IV. ПЕРСОНАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ............................. 129

V. БЮЛЕТЕНІ.................................................................. 132

V-1. Зразок бюлетеню для голосування

з питання затвердження звіту ревізійної комісії .................... 132

V- 2. Зразок бюлетеню для голосування

з питання обрання членів наглядової ради............................ 133

VI. ДОВІРЕНОСТІ............................................................. 134

VI- 1. Генеральна довіреність........................................ 134

VI-2. Довіреність на участь у окремих (конкретних)

загальних зборах ..................................................................... 135

VI-3. Довіреність на участь у загальних зборах

із завданням на голосування .................................................. 136

КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ .......................................... 137

БІБЛІОГРАФІЯ....................................................................... 138

| >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -