<<
>>

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА

НЕРУХОМОСТІ.

Семінар 1[100]

Питання до обговорення на семінарі

1. Містобудівна документація і місцеві правила забудови.

2. Отримання дозволу на будівництво. Вихідні дані на проектування.

3. Проекти будівництва. Комплексна державна експертиза проектів будівництва та інвестиційних програм.

4. Порядок отримання дозволу на початок будівельних робіт. Відповідальність за будівництво без дозволу на початок будівельних робіт.

5. Приймання в експлуатацію об’єктів завершених будівництвом. Виникнення, оформлення та реєстрація права власності на завершені будівництвом об’єкти нерухомості.

Семінар 2[101]

Питання до обговорення на семінарі

1. Поняття та правове регулювання капітального інвестування.

2. Правова природа Фондів фінансування будівництва (ФФБ). Види ФФБ. Система ФФБ. Створення ФФБ. Підстави функціонування ФФБ.

3. Договір про участь у ФФБ. Закріплення за довірителем об’єкту інвестування. Порядок отримання довірителем у власність об’єкту інвестування.

4. Управитель ФФБ. Винагорода управителю ФФБ та його заміна. Фінансування управителем ФФБ будівництва.

5. Взаємовідносини управителя ФФБ та забудовника. Угода між забудовником та управителем ФФБ. Контроль управителя ФФБ за діяльністю забудовника. Забезпечення зобов’язань забудовника.

Задача семінару[102]:

Банк - управитель, який створив ФФБ, використовував тимчасово вільні кошти фонду для власних операцій. У зв’язку із черговою фінансовою кризою ці кошти були безповоротно втрачені на самому початку будівництва. Водночас, через цю фінансову кризу банк втратив інтерес до будівництва і розірвав всі договори із забудовником. На цей момент будівництво перебувало на стадії риття котловану.

Питання:

Чи порушив банк-управитель ФФБ законодавство, коли використовував тимчасово вільні кошти фонду для власних операцій? З яких коштів банк- управитель буде повертати інвесторам-довірителям їх довірчу власність? Чи можуть інвестори-довірителі вимагати в банка повернення коштів переданих у довірче управління, якщо він відмовиться їх повертати?

Семінар 3[103]

Питання до обговорення на семінарі

1.

Капітальне інвестування у будівництво житла із використанням облігацій.

2. Правова природа фондів операцій з нерухомістю (ФОН). Створення та підстави функціонування ФОН. Сертифікати ФОН як вид цінних паперів. Операції з сертифікатами ФОН та їх обіг.

3. Система функціонування ФОН. Управитель ФОН. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН.

4. „Правовий аудит” (Due diligence) при капітальному інвестуванні у житлову нерухомість, що будується (ФФБ, ФОН, облігації).

Задача семінару:

Восени 2007 року ТОВ «БУД БУД» емітувало дисконтні облігації з терміном обігу - до 7 листопада 2017 року. Дисконт складає 10%. Фізична особа Т.М. Петров уклав з андеррайтером ТОВ «АНДЕРПІВДЕНЬ» договір купівлі-продажу цих облігацій на номінальну суму 570 000 гривень. Згідно графіку платежів Т.М.Петров сплачує зазначену суму протягом 6 місяців і отримує право власності на облігації. Водночас Т.М.Петров уклав попередній договір міни дисконтних облігацій з ТОВ «БУД БУД» на майнові права на отримання трьохкімнатної квартири (передає облігації ТОВ «БУД БУД» в обмін на зазначені права). Основний договір міни мав бути укладений після отримання Т.М. Петровим права власності на облігації. На момент, коли Т.М. Петров сплатив 490 000 гривень за облігації ТОВ «БУД БУД» скористалося правом розірвати в односторонньому порядку попередній договір міни «у зв’язку із ситуацією на ринку нерухомості».

Питання:

Чи може Т.М.Петров вимагати надання йому квартири? Коли Т.М. Петров зможе отримати сплачені ним гроші? Що він має зробити для цього?

Семінар 4106

Питання до обговорення на семінарі

1. Порядок реалізації інвестиційних проектів реконструкції застарілого кварталів (мікрорайонів) житлового фонду.

2. Порядок компенсації власникам та наймачам жилих та нежилих приміщень, земельних ділянок при реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

3. Інвестування у будівництво нежитлової нерухомості: договори та інвестиційні схеми.

4. Правове регулювання капітального інвестування у збудовану нерухомість.

5. „Правовий аудит” (Due diligence) при капітальному інвестуванні у збудовану нерухомість.

Задача семінару:

Щодо одного з кварталів застарілого житлового фонду по вул.Белінського у м.Одесі реалізується інвестиційний проект реконструкції. Інвестор- забудовник запропонував власникам житла у власність квартири в межах Приморсього району м. Одеси - по вул.Балківській. Ці квартири розташовані у будинках, які вже збудовані тим самим забудовником, але не були придбані покупцями. Вікна квартир виходять на залізницю. Площа квартир, запропонованих мешканцям для переселення перевищує площі квартир, що їм належать на 7-15%.

Питання:

Чи відповідає законодавству пропозиція інвестора-забудовника власникам житла? Чи відповідала би ця позиція законодавству, якби інвестор- забудовник запропонував відселення не у будинки, збудовані колись, а у стартові будинки, що будуть збудовані по вул.Балківській спеціально для інвестиційного проекту? Яким чином власники житла і інвестор- забудовник врегульовують відносини щодо відселення?

Семінар 5107

Питання до обговорення на семінарі

1. Правове регулювання капітального інвестування у нерухомість, що орендується.

2. Поняття та значення концесії в господарських відносинах. Сфери застосування концесій.

3. Об\'єкти, які можуть надаватися у концесію. Обмеження концесійної діяльності.

4. Проведення концесійного конкурсу.

5. Концесійний договір: укладення та строк дії. Істотні умови договору. Основні права і обов\'язки сторін концесійного договору.

Задача семінару:

ТОВ «ХАРБОР» з 1997 року орендує приміщення першого поверху одноповерхової будівлі, що перебуває у комунальній власності територіальної громади під офіс. На момент укладення договору плоша приміщення складала 215 кв.м. За час оренди ТОВ «ХАРБОР» за згодою орендодавця здійснив реконструкцію об’єкту оренди, інвестувавши в цю реконструкцію значні кошти. Як наслідок вартість об’єкту оренди зросла у 7 разів, було добудовано другий поверх, загальна площа об’єкту складає тепер 490 кв.м.

(з них - 201 кв.м. - другий поверх, 289 кв.м. - перший поверх). Питання:

Чи змінився статус ТОВ «ХАРБОР» щодо об’єкту оренди у зв’язку із зазначеними подіями - внесенням інвестицій в об’єкт оренди? Якщо так - на яких нормах цей статус засновується, як він легалізується і якими документами підтверджується.

Семінар 6 108

Питання до обговорення на семінарі

1. Поняття та правове регулювання портфельного інвестування.

. Корпоративним інвестиційним фонд: поняття, інвестиційна схема, порядок створення, документи, система органів, обмеження діяльності.

. Пайовим інвестиційним фонд: поняття, інвестиційна схема, порядок створення, документи, обмеження діяльності.

4. Види та типи інститутів спільного інвестування (ІСІ).

5. Склад та структура активів ІСІ. Визначення вартості чистих активів та цінних паперів ІСІ.

Задача семінару:

У 1933 році, коли до влади у Німеччині прийшов Гітлер, він відмовився сплачувати державам - переможцям у І Світовій Війні репарації, передбачені Версальськими угодами. Оскільки ці кошти багато років закладалися до бюджету США як окрема стаття доходів, уряд цієї країни емітував державні цінні папери - бонди (bonds), подібні до державних облігацій в Україні з метою покриття дефіциту бюджету. Строк погашення цих цінних паперів настав у 1968 році, після чого вони вже не продаються на біржах, але велика їх кількість залишилась у населення США непогашеною.

У 2008 році диверсифікований безстроковий корпоративний інвестиційний фонд відкритого типу, створений в Україні інвестував залучені в інвесторів кошти у придбання зазначених бондів уряду США на суму 1 200 000 гривень, що склало 43% загальної вартості активів цього ІСІ. Питання:

Чи є законним придбання цінних паперів іноземної держави у цій ситуації? Які обмеження встановлені законодавством України щодо придбання ІСІ цінних паперів іноземних держав та іноземних юридичних осіб?

Семінар 7109

Питання до обговорення на семінарі

1. Поняття іноземного інвестування.

Види режимів іноземного інвестування. Режим іноземних інвестицій в Україні. Гарантії іноземним інвесторам.

2. Порядок державної реєстрації іноземної інвестиції та її наслідки.

3. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства за Господарським кодексом України.

4. Механізм внесення іноземної інвестиції та репатріації доходів іноземних інвесторів. Інвестиційні рахунки.

5. Інвестиційні спори. Порядок розгляду спорів між іноземним інвестором та державою, у якій здійснюється інвестування.

Задача семінару:

Громадянин США Френсіс МакАлістер, акціонер юридичної особи, створеної за законодавством України - ВАТ “УКРСПЕЦТРАКТОРАГРЕГАТ” (володів 7% акцій) придбав у трьох кіпрських компаній по 15% (разом - 45%) акцій того самого ВАТ за договорами купівлі-продажу. Оплата акцій здійснювалася з рахунку покупця у банку, розташованому у м. Люксембург на рахунки продавців у банку, розташованому у м.Душанбе. Придбавши акції, Френсіс МакАлістер вирішив зареєструвати іноземні інвестиції в обласній державній адміністрації за місцезнаходженням ВАТ і подав відповідні документи.

Питання:

У чому проблемність цієї ситуації? Чи повинна обласна державна адміністрація реєструвати придбання Ф.МакАлістером акцій ВАТ «УКРСПЕЦТРАКТОРАГРЕГАТ» як іноземні інвестиції? Які негативні наслідки матиме відмова у реєстрації іноземної інвестиції для Ф.МакАлістера? Чи впливає реєстрація або нереєстрація іноземної інвестиції на виникнення прав власності на акції, на виникнення та можливість реалізації корпоративних прав Ф.МакАлістера у ВАТ «УКРСПЕЦТРАКТОРАГРЕГАТ»?

ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Семінар 8110

Питання до обговорення на семінарі

. Інновація, інноваційний проект, інноваційний продукт, інноваційна продукція.

2. Інноваційні підприємства. Проблема пільг, оподаткування та митного регулювання діяльності інноваційних підприємств.

3. Джерела фінансування інноваційної діяльності. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності.

Державні інноваційні фінансово- кредитні установи.

4. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: поняття та види. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на 2003 - 2013 роки.

5. Технологічні парки. Проблема пільг, оподаткування та митного регулювання діяльності технологічних парків.

Сзупеиі корпоративного контролю в акціонерних товариствах за Закошен України „Про акціонерні товариства"\'
Частка Умовне позначен nit Переваги Норми
5%

простих акцій

Базовий

ІННіІЮЮЧИЙ

контроль

Дозволяє вимагати обов’язкового внесений питань до порядку денного загальних зборів акціонерного товарної на чЛ ctJ8 ЗУ „Про А Г
10%

простих акцій

Неповний

ШЩІЮЮЧНЙ

контроль

Додатково дозволяє вимагати проведения загальних зборів акціонерів;, скликати і проводити загальні збори, якщо наглядова рада не виконує вимоги про скликання зборів, контролювати реєстрацію акціонерів на загальних зборах, проведення загальних зборів, голосування і а підбиття його підсумків, спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства ревізійною комісією (ревізором), а в разі їх відсутності аудитором. 4,4 сі ,40. п,4 ч.ї ст.47, ет.76 ЗУ „Про AT1
і от- і

акцій

іиіціюючий

контроль

Додатково дозволяє не частіше двох разів на рік вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності (загальної) акціонерного товариства незалежним аудитором. 4.6 C1.75 ЗУ „Про AT"
25%

голосующих

акцій

1 ІСІЮВНИЙ

блокуючий

контроль

кваліфікованої

більшості

Додатково дозволяє неявкою на загальні збори, або голосуючи „проти"’ заблокувати прийняття більшості рішень, що вимагають кваліфікованої більшості голосів (про припинення діяльності товариства, внесення змін до статуту, анулюванні викуплених акцій, зміна тину товариства, розміщення акцій, збільшення, зменшення статутного капіталу, виділ, або припинення товариства, ліквідація, 4,2 ст.ЗЗ, 4.5 ст.42 ЗУ „Про А Г

190

обрання ліквідаційної комісій затвердження порядку і строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволешгя вимог креднгорів, і Затвердженая ліквідаційного балансу).
25%+1 голосуючих акцій Блокуючий

контроль

кваліфікованої

більшості

Додатково дозволяє неявкою на загальні збори, або голосуючи „проти” заблокувати прийняття рішення при вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, або послуг, шо є прєдме- том такого право чи ну становить оО і більше відсотків вартості акти* вів за даними останньої річної звітності AT. 4.2 ctJO ЗУ „Про AT\'*
Від 30У*НМ Додатково блокує можливість і, ших акціонерів вимагати проведення загальних зборів акціонерів, скликати і проводити загальні збори, якщо наглядова рада не виконує вимоїн про скликання зборів, контролювати реєстрацію акціонерів на загальних зборам, проведення загальних збфів, голосування та підбиття його підсумків, спеціально! перевірки фінаїюово-госгіоларської діяльності товариства ревізійною комісією (ревізором), а в разі їх підсудності — аудитором, 4.4 СТ.40, п.4 ч.І ст,47, ст.7б Щ „Про А Г\'
95%+1 простих акцій Абсолютний

КОНТ рОЛЪ

Додатково блокує можливість інших акціонерів вимагати обов\'язкового внесення питань до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, надаючи, через це, абсолютний контроль над товариством. 4.4 ст.38 ЗУ „Про АГ’

р

Ступені корпоративного контролю у товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю за Законом України „Про господарські товариство”
Частка Умонне

позначенню

Переваги Нпрмн
20%-н! Інішюючнй

контроль

Дозволяє вимагати проведення загальних зборів учасників, внесення до порядку денного питань, скликати і проводити загальні збори, якщо виконавчий орган не виконує вимоги про скликання зборів. Ч.4 CT.6J ЗУ «При ГТ»
Від 30%+1МІ Снтуаі ивннй

вирішальний

контроль

простої

більшості

Додатковії дозволяє, у рад] участі у Загальних зборах, на яких наявний кворум, своїми голосами прийняти рішення з будь-яких питань порядку денного, крім рішень з питань, що вимагають кваліфікованої більшості - виключення учасника з товариства, визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до статуту, за умови, що частка такого учасника більша за суму часток всіх інших учасників, що беруть участь у загальних зборах, ч.В ст.41, от.42, ст,5У, ч,1 от.60 ЗУ «1 Jpo ГТ»
40% Блокуючий кворумний

КОНТРОЛЬ

Додаткопо дозволяє своєю неявкою на загальні збори унеможливити проведення зборів через відсут ність кворуму ч.І ст.бО ЗУ «Про ГТ»

ІГ Конкретний розмір може оѵ-і и еПЗЯачеїшЙ для конкретної ситуації виходи чй з розподілу часток між учасниками. що приймають участь у лігші мшх збори?:

194

50%+1 Умовний

вирішальний

контроль

кваліфікованої

більшості

Додатково дспвЙпяє, у раті участі у загальних зборах, на яких налізшій кворум, своїми голосами прийняти будь-які рішення з питань порядку денного. ст,59

ЗУ «1 Іро Е Г»

60%+1 Кворумннй KOI ітроль Додатково дозволяв своею явкою у вторити кворум і провести загальні збори незалежно від бажання інших учасників приймаючи рішення з будь-яких питань порядку денного. ст.59,

4.1 ст.йО ЗУ «І Іро гт»

ao% Абсолют ний контроль Додатково дозволяє одноосібно формувати порядок денний загальних зборі в учасників, усуває можливість скликання загальних зборів учасників з ініціативи інших учасників. 4,4 СТ.6І ЗУ «Про ГТ»

VO

196

Інвестори, Учасники, Власники інвестиційних серги фі катів

Аудитор

Зберігав активі п

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1, Договори купівлі-пролажу інвестиційних сертифікатів ] [[ф

2. Договір іга надання і u.>c,!>i h збер і ічшпч інвестиційних сертифікатів ! ЕІФ

1- Договір еш 11 сі. liiei і ся послуг із зберігання активів ПІФ у вигляді цішікх ішперіь

4, Договір ЕШ надай ня послуг з оцінки нерухомого майна

5. Договір на надання аудиторських послуг

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1. Договір про участь у ФФБ

2. Договір іпотечного кредитування (необов’язковий)

3. Договір іпотеки об\'єкту інвестування, та/або майнових прав на нього (необов’язковий)

4. Договір на будівництво об’єкту

5. Договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об\'єктом будівництва, з відкладальними умовами

6. Договір доручення з відкладальними умовами

7. Безвідклична довіреність на право делегування третім особам функцій забудовника (необов’язкова)

8. Договір іпотеки

9. Договір страхування будівельно-монтажних робіт

10. Договір страхування ризику недостатності залучених коштів на спорудження об\'єкта будівництва (необов’ язковий)

11. Договір підряду (обов’ язковий лише в разу залучення генпідрядника)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1. Договір комісії, або доручення (укладається лише якщо емітент і управитель не є однією особою)

2. Договір про придбання сертифікату ФОН

3. Договір на будівництво об’єкту

4. Договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об\'єктом будівництва, з відкладальними умовами

5. Договір доручення з відкладальними умовами

6. Безвідклична довіреність на право делегування третім особам функцій забудовника (необов’язкова)

7. Договір іпотеки

8. Договір страхування будівельно-монтажних робіт

9. Договір страхування нерухомості, набутої від здійснення управління ФОН (необов’язковий)

10. Договір страхування відповідальності управителя за збитки, що можуть бути завдані власникам сертифікатів ФОН діями, або бездіяльністю управителя

11. Договір підряду (обов’язковий лише в разі залучення генпідрядника)

12. Договори (купівля-продаж, оренда та ін.) щодо нерухомості з третіми особами

Іноземне інвестування і репатріація через інвестиційні рахунки (пояснення операцій)

№ Значення операції

1. Безготівковий платіж іноземною валютою з рахунку іноземного інвестора в іноземному банку на інвестиційний рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку України (при інвестуванні) і зворотній платіж (при репатріації інвестиції та прибутків/доходів)

2. Ввезення в Україну іноземним інвестором - фізичною особою готівкової іноземної валюти 1 групи в межах, визначених НБУ із її декларуванням митному органу під час в\'їзду в Україну та наступне її зарахування на поточний рахунок такої фізичної особи в уповноваженому банку України (при інвестуванні) та зворотні дії (при репатріації інвестиції та прибутків/доходів)

3. Безготівковий платіж іноземною валютою з власного поточного рахунку іноземного інвестора - фізичної особи в уповноваженому банку України на її ж власний інвестиційний рахунок (при інвестуванні) та зворотній платіж (при репатріації інвестиції та прибутків/доходів)

4. Безготівковий платіж: (а) іноземною валютою; (б) гривнею з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора - контрагента (при інвестуванні) та зворотній платіж (при репатріації інвестиції та прибутків/доходів)

5. Безготівковий платіж іноземною валютою з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на поточний рахунок резидента України - контрагента (при інвестуванні) та зворотній платіж (при репатріації інвестиції та прибутків/доходів)

6. Безготівковий платіж іноземною валютою з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на поточний рахунок резидента України - торговця цінними паперами і наступний платіж торговця на поточний рахунок резидента України - контрагента (при інвестуванні) та зворотні платежі (при репатріації інвестиції та при- бутків/доходів)

7. Продаж іноземним інвестором іноземної валюти з інвестиційного рахунку, купівля гривні і протягом 30 днів після купівлі - безготівковий платіж гривнею з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на поточний рахунок резидента України - торговця цінними паперами і наступний платіж торговця на поточний рахунок резидента України - контрагента (при інвестуванні) та зворотні платежі (при репатріації інвестиції та прибутків/доходів)

8. Продаж іноземним інвестором іноземної валюти з інвестиційного рахунку, купівля гривні і протягом 30 днів після купівлі - безготівковий платіж гривнею з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на поточний рахунок резидента України - контрагента (при інвестуванні) та зворотній платіж (при репатріації інвестиції та прибутків/доходів)

9. Безготівковий платіж на поточний рахунок резидента України -контрагента, або резидента України - торговця цінними паперами з інвестиційного рахунку іноземного інвестора гривнею, раніше отриманою на цей рахунок як прибутки, доходи, інші кошти, одержані іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні (реінвестування)

<< | >>
Источник: А. В. СМІТЮХ. ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Курс лекций. Одесса - 2009. 2009

Еще по теме ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -