<<
>>

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ

Останні досягнення педагогічної науки свідчать, що самостійне вивчення студентом певного матеріалу є одним із найефективніших методів навчального процесу. Якщо при лекційних заняттях студент змушений встигати за думкою лектора, то при самостійному опрацюванні матеріалів він може набирати такий ритм освоєння матеріалів, який найбільше відповідає його настрою, рівню працездатності, зацікавленості тощо.
В цьому випадку продуктивність занять не пов\'язана із примусом і не залежить від уподобань інших осіб. Виникає можливість використовувати додаткову інформацію, розширити коло знань як з дисципліни, яка вивчається, так і із інших галузей знань. Відповідно, при самостійному вивченні матеріалів дисципліни можливо забезпечити найвищий коефіцієнт корисної дії цього процесу.

Кредитно-модульна система вивчення дисциплін, яка набуває широкого розповсюдження не тільки в Європі, але і в країнах інших континентів, в першу чергу грунтується на організації самостійної роботи студента. Це ще раз підтверджує зацікавленість людства в поширенні цієї системи занять студентів.

При вивченні дисципліни «Облік у банках» також передбачений значний обсяг матеріалів, які студент повинен вивчати самостійно. При цьому в програмі виділяються не окремі питання, а кількість годин за кожною темою. Метою цього розділу навчального посібника є надання студенту методичних вказівок щодо вивчення зазначених питань. По кожній темі подаються основні питання для самоперевірки студентом своїх знань, а також перелік основних літературних джерел, які рекомендуються для використання при освоєнні матеріалів теми.

Автори цього посібника вважають за необхідне звернути увагу як студентів так і викладачів на окремі методичні підходи до організації самостійної роботи студентів. В першу чергу самостійна робота повинна бути спланованою. В плані самостійної роботи необхідно зазначити теми вивчення, терміни роботи над темами, перелік підручників, посібників і інших джерел інформації, які планується використати, форми самоконтролю та звітності, що подається викладачу, основні форми оформлення результатів самостійної роботи тощо.

Самостійну роботу студента повинен спрямовувати викладач.

Важливим методом впливу викладача на самостійну роботу студента є надання студенту методичних розробок з дисципліни, що вивчається. Вони повинні містити кілька варіантів вирішення основних завдань теми. Рекомендується до методичних розробок вносити запитання та завдання для самопідготовки та самоконтролю, контрольні завдання із зразками їхнього виконання та завдання для іспитів. Проте методичні рекомендації необхідно так побудувати, щоб вони не знижували творчу активність студента, та не позбавляли його можливості робити самостійні висновки.

Наші завдання для самостійної роботи побудовані згідно з розгорнутою програмою дисципліни і розшифровує її положення. При самостійному вивченні дисципліни студенти мають можливість користуватися розміщеним в цьому посібнику базовим конспектом лекцій, коротким тлумачним словником, Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, а також нормативно-правовими актам та літературними джерелами, на які в цих рекомендаціях здійснюється посилання.

Автори рекомендують студентам перевіряти ступінь засвоєння матеріалів дисципліни, використовуючи завдання для практичних занять цього посібника та переліком запитань для самоперевірки знань, що розташовані після рекомендацій для самостійного вивчення дисципліни.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ:

 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ
 2. Вступ
 3. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 5. Ділова гра
 6. Кейс
 7. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні
 8. Програма навчального курсу «Юридична техніка». ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 9. Додатки
 10. 4.4. Державна судова адміністрація як орган судового управління
 11. Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти
 12. 3.2. Кримінологічні заходи протидії злочинам, що вчиняються особами в складі натовпу
 13. ВСТУП
 14. 1.1.2. Податково-процесуальне право: наука та навчальна дисципліна.
 15. Джерела дослідження підвищення кваліфікації та становлення системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 16. 2.2. Структура єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -