<<
>>

1. Призначення і роль бюджету держави.

Державний бюджет – це особлива форма державного плану, який має силу закону і встановлюється для народного господарства в цілому, для всіх структурних підрозділів суспільного виробництва, бюджетні взаємовідносини з асигнувань з бюджету і платежам до бюджету на основі завдань і заходів державного плану економічного та соціального розвитку України.

Державний бюджет є найдійовішим механізмом здійснення фінансової політики держави. У доходах бюджету відображається податкова політика, а у видатках – пріоритетні напрями вкладень коштів.

Держава використовує бюджет для здійснення територіального, внутрішнього і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. В умовах формування ринкових відносин, бюджетна система має надавати фінансову підтримку щодо роздержавлення і демонополізації галузей господарства, забезпечення соціального захисту населення. Бюджет є особливою формою перерозподільних відносин, пов\'язаних із вилученням частини національного доходу держави і використанням її з метою задоволення потреб усього суспільства та окремих адміністративно-територіальних формувань.

За допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу (рідше національного багатства) між окремими галузями народного господарства. Пропорції бюджетного перерозподілу вартості ВВП більшою мірою визначаються потребами розширеного відтворення. Сфера бюджетного розподілу посідає центральне місце у складі бюджетних фінансів, що зумовлене ключовим значенням бюджету порівняно з іншими ланками. Призначення бюджету – задоволення потреб суспільства та його адміністративно-територіальних формувань.

2. Державний бюджет - основний фінансовий план країни.

Державний бюджет як основний фінансовий план держави – результат свідомої діяльності людей по формуванню і використанню централізованих грошових коштів.

Під державним бюджетом як фінансовим планом розуміють бюджетний план руху централізованої частини ССП.

З даної точки зору бюджет являє собою розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої влади у вигляді закону. Як фінансовий план бюджет відображає економічну, соціальну, військову, міжнародну політику держави.

Видатки на економічну діяльність визначаються двома чинниками: 1) масштабами державного сектора економіки: 2) економічною політикою держави.

Доходи бюджету характеризують податкову політику держави. В Україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету як економічної категорії, оскільки до нього включають фонди цільового призначення. Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками: а) рівновага доходів і видатків; б) бюджетний надлишок – перевищення доходів над нормативними видатками; в) бюджетний дефіцит – перевищення видатків над постійними доходами. Причиною дефіциту є потреба держави витрачати коштів більше, ніж це дозволяють фінансові можливості.

Збалансованість бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, є необхідною умовою фінансово-бюджетної політики. Перевищення доходів над видатками становлять профіцит, а перевищення видатків над доходами – дефіцит бюджету. При визначенні розміру дефіциту бюджету, кредити і позики в джерело доходів не враховуються. Граничний розмір дефіциту і джерела його покриття визначаються відповідно Верховною Радою України, ВР Автономної РК, Радами народних депутатів під час затвердження відповідних бюджетів. Дефіцит бюджету покривається за рахунок внутрішніх державних позик, позик іноземних держав та інших фінансових інституцій. Рішення щодо залучених позик до державного бюджету України в кожному конкретному випадку приймає ВР України.

Кошти державного бюджету України витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених Законом України "Про державний бюджет України".

3. Роль державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного і соціального розвитку України.

Бюджет є особливою формою перерозподільних відносин, пов\'язаних із вилученням частини національного доходу держави і використанням її з метою задоволення потреб усього суспільства та окремих адміністративно-територіальних формувань.

За допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу (рідше національного багатства) між окремими галузями народного господарства. Пропорції бюджетного перерозподілу вартості ВВП більшою мірою визначаються потребами розширеного відтворення. Сфера бюджетного розподілу посідає центральне місце у складі бюджетних фінансів, що зумовлене ключовим значенням бюджету порівняно з іншими ланками.

Призначення бюджету – задоволення потреб суспільства та його адміністративно-територіальних формувань.

Роль і місце бюджету в суспільстві визначається фінансовою моделлю країнию за послідовністю розподілу ВВП існує два варіанти:

Ринкової економіки.

Адміністративної економіки.

При ринковій економіці створений ВВП спочатку розподіляється між його виробниками. Робітники і службовці отримують заробітну платню, підприємці – прибуток. При цьому здійснюється формування бюджету шляхом оподатковування доходів юридичних і фізичних осіб.

При адміністративній економіці роль полягає в тому, що спочатку держава централізує в бюджеті необхідну частину ВВП, а не залишок між його виробниками.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Фінанси. Лекції. 2013. 2013

Еще по теме 1. Призначення і роль бюджету держави.:

 1. 21. Сутність фінансів, їх види. Структура державного бюджету. Види, цілі та інструменти фіскальної політики. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
 2. 11.1.3. Особливості бюджетного процесу в Польщі Опрацювання та ухвалення державного бюджету
 3. Засади і порядок виконання закону про бюджет
 4. Роль Рахункової палати Туреччини в бюджетному процесі
 5. 4.3. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
 6. Глава 8. Бюджет і бюджетна система
 7. 7. Призначення та роль фінансів.
 8. 10. Бюджет у регулюванні економічних і соціальних процесів у державі.
 9. 1. Призначення і роль бюджету держави.
 10. 8. Видатки державного бюджету, їх склад і структура.
 11. БЮДЖЕТНА АДВОКАЦІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ БЮДЖЕТІВ
 12. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 13. Лекція 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
 14. Лекція 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 15. 1.2. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
 16. Місце і роль податкового контролю в системі функцій державного управління
 17. 2.2. Характеристика системи суб’єктів, уповноважених здійснювати податковий контроль
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -