<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Назвіть основні види міжнародного бізнесу.
 2. Які причини створення транснаціональних компаній?
 3. Назвіть критерії зарахування до ТНК
 4. Які мотиви створення спільних підприємств?
 5. Назвіть типи спільних підприємств.
 6. Який механізм створення транснаціональних компаній?
 7. Які види вільних економічних зон ви знаєте?
 8. Охарактеризуйте види пільг у вільних економічних зонах.

Контрольні тести

 1. До критеріїв визначення ТНК відносяться:

а) не менше 2 філіалів за кордоном;

б) не менше 3 філіалів за кордоном;

в) не менше 4 філіалів за кордоном;

г) не менше 6 філіалів за кордоном.

 1. До критеріїв визначення ТНК відносяться:

а) частка закордонних активів не менше 10%;

б) частка закордонних активів не менше 25%;

в) частка закордонних активів не менше 50%;

г) частка закордонних активів не менше 70%.

 1. Формування закордонних філій відбувається такими способами:

а) придбання закордонних підприємств;

б) заснування власних підприємств;

в) обидві відповіді правильні.

 1. Придбання закордонних підприємств відбувається:

а) через міжнародні злиття і поглинання;

б) через міжнародні злиття;

в) через міжнародні поглинання;

г) через заснування власних підприємств.

 1. Види пільг у вільних економічних зонах:

а) соціальні;

б) технологічні;

в) транспортні;

г) податкові.

 1. Види пільг у вільних економічних зонах:

а) податкові;

б) фінансові;

в) адміністративні;

г) всі відповіді правильні.

 1. Зовнішньоторговельні пільги у ВЕЗ включають:

а) зменшення мита;

б) відміна мита;

в) спрощення порядку здійснення зовнішньоторговельних операцій;

г) всі відповіді правильні.

 1. Податкові пільги у ВЕЗ стосуються:

а) податкової бази;

б) рівня податкових ставок;

в) питань постійного чи тимчасового звільнення від оподаткування;

г) всі відповіді правильні.

 1. Фінансові пільги ВЕЗ включають:

а) різні форми субсидій;

б) спрощення процедури реєстрації підприємств;

в) зменшення мита;

г) всі відповіді правильні.

 1. Адміністративні пільги ВЕЗ включають:

а) різні форми субсидій;

б) спрощення процедури реєстрації підприємств;

в) зменшення мита;

г) всі відповіді правильні.

 1. Комплексні зони:

а) створюються шляхом встановлення особливого пільгового режиму господарської діяльності на території окремих адміністративних утворень;

б) Створюються при участі декількох держав.

 1. Міжнародні зони:

а) створюються шляхом встановлення особливого пільгового режиму господарської діяльності на території окремих адміністративних утворень;

б) створюються при участі декількох держав.

 1. Технопарки є різновидом:

а) техніко-впроваджувальних зон;

б) промислово-виробничих зон;

в) сервісних зон;

г) торгових зон.

 1. Функціональний підхід при організації ВЕЗ означає, що це:

а) відокремлена територія, де всі підприємства користуються пільговим режимом господарської діяльності;

б) пільговий режим, який застосовується до певного виду підприємницької діяльності незалежно від місцезнаходження відповідної фірми в країні;

 1. Торгові зони включають:

а) вільні безмитні зони;

б) офшорні зони;

в) технополіси;

г)              всі відповіді правильні.

 1. Спільне підприємство — це:

а) національні монополії з закордонними активами;

б) підприємство, яке ґрунтується на спільному капіталі суб’єктів господарської діяльності країни та іноземних суб’єктів господарської діяльності.

 1. У практиці світогосподарських зв’язків використовують такі форми СП:

а) акціонерні товариства;

б) товариства з обмеженою відповідальністю;

в) холдинги;

г) всі відповіді правильні.

 1. За часткою участі партнерів у капіталі СП виділяють:

а) участь на паритетних засадах;

б) більша участь іноземного капіталу;

в) менша частка іноземного капіталу;

г) всі відповіді правильні.

 1. У промислово розвинутих країнах більш поширена така форма СП:

а) участь на паритетних засадах;

б) більша участь іноземного капіталу;

в) менша частка іноземного капіталу;

г) всі відповіді правильні.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -