<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Що є основним питанням теорії економічного зростання?
 2. Що таке економічне зростання? Поясніть місце кривої виробничих можливостей в аналізі економічного зростання.
  Які є типи економічного зростання?
 3. Охарактеризуйте макроекономічні фактори економічного зростання?
 4. Опишіть кейнсіанські та неокласичні моделі економічного зростання Що таке стаціонарний обсяг капіталу? Сформулюйте Золоте правило.
 5. Опишіть характерні риси економічного зростання розвинутих країн у ХХ ст.
 6. Що є причиною відсталості економік країн Азії, Африки та Латинської Америки?

Контрольні тести

 1. В моделі економічного зростання Домара не існує припущення, що:

а) економіка є закритою;

б) існує тільки ринок благ і він початково збалансований;

в) на ринку праці є надлишкова пропозиція і це забезпечує постійний рівень цін;

г) фактором зростання сукупного попиту і сукупної пропозиції є приріст інвестицій.

 1. Основним показником економічного розвитку країни є:

а) зовнішньоторгівельне сальдо;

б) золотовалютні резерви;

в) ВВП на душу населення;

г) обсяг основних засобів виробництва.

 1. Яких макроекономічних факторів економічного зростання не існує:

а) фактори пропозиції;

б) фактори попиту;

в) фактори розподілу;

г) фактори прогнозувань та очікувань.

 1. Зростання, яке здійснюється за рахунок збільшення кількості ресурсів, без зміни продуктивності праці — це:

а) інтенсивний тип економічного зростання;

б) екстенсивний тип економічного зростання;

в) економічна криза;

г) всі відповіді неправильні.

 1. Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинутих країнах — це:

а) зростання кваліфікації працівників;

б) збільшення обсягів капіталу, що застосовується;

в) технологічні зміни у виробництві;

г) реалізація грошово-кредитної та фіскальної політики, яка сприяє економічному зростанню.

 1. Відношення показника росту ВВП фактичного періоду до показника ВВП базисному періоді — це:

а) коефіцієнт росту;

б) темп росту;

в) темп приросту;

г) всі відповіді правильні.

 1. Зростання здійснюється за рахунок збільшення кількості викоритсвуємих ресурсів, не змінює при цьому продуктивність праці — це:

а) інтенсивний тип економічного зростання;

б) екстенсивний тип економічного зростання;

в) економічна криза;

г) всі відповіді неправильні.

 1. Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинутих країнах — це:

а) зростання кваліфікації працівників;

б) збільшення обсягів капіталу, що застосовується;

в) технологічні зміни у виробництві;

г) реалізація грошово-кредитної та фіскальної політики, яка сприяє економічному зростанню.

 1. Економічне зростання може бути проілюстровано:

а) рухом точки по кривій виробничих можливостей;

б) зрушенням вліво кривої виробничих можливостей;

в) зрушенням вправо кривої виробничих можливостей;

г) рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей.

 1. В економіці, яка характеризується повною зайнятістю, високі темпи економічного зростання вимагають:

а) зниження норми заощаджень та інвестицій;

б) високої норми заощаджень і високої норми інвестицій;

в) низької норми заощаджень та високої норми інвестицій;

г) високої норми заощаджень і низької норми інвестицій.

Задача

Нехай національні економіки двох країн — А і Б — описує така виробнича функція: у = 4k . Рівень заощаджень у А становить 29%, темпи зростання робочої сили — 0,5%, а у Б відповідно 18 і 5%. В обох країнах норма амортизації дорівнює 5,7%. Темпи науково-технічного прогресу — у країні А — 3,5 у країні Б — 1,5%. Капітал на одиницю праці: у А — 2,3, у Б — 1,2. Визначити стаціонарний обсяг капіталу в цих країнах.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -