<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Що таке монополія?
 2. Які умови існування монополії?
 3. Які види монополій існують?
 4. Чим відрізняються відкрита та закрита монополія?
 5. Який вигляд має крива пропозиції підприємства-монополіста?
 6. Чим відрізняються індивідуальна та ринкова крива попиту на продукцію чистого монополіста?
 7. Чи завжди призводить розширення попиту на продукцію підприємства- монополіста до збільшення обсягу пропозиції?
 8. Чому підприємству-монополісту недоцільно знижувати ціну на нееластично- му відрізку кривої попиту?
 9. За якої еластичності попиту в короткостроковому періоді виторг монополіста є максимальним?
 10. Чому повинен дорівнювати граничний дохід підприємства-монополіста в короткостроковому періоді для максимізації його прибутку?
 11. Для чого визначають індекс Лайнера?
 12. Що показує індекс Герфендаля?
 13. Яке оптимальне значення середніх довгострокових витрат підприємства- монополіста?
 14. Що таке цінова дискримінація?
 15. Які умови виникнення цінової дискримінації?
 16. Які існують види цінової дискримінації?
 17. Які основні переваги та недоліки монополії?

Контрольні тести

 1. Які з наступних припущень не відповідають теорії чистої монополії?

а) дуже високі бар’єри на вході;

б) тільки один продавець;

в) продавець реалізує товар, що немає близьких замінників;

г) продавець реалізує диференційовану продукцію.

 1. Продукція фірми має криву попиту з постійною ціновою еластичністю, яка дорівнює одиниці у кожній точці кривої попиту. Це означає, що гранична виручка:

а) завжди додатна;

б) завжди від’ємна;

в) додатна, а потім від’ємна;

г) завжди дорівнює нулеві.

 1. Крива попиту на продукцію монополіста:

а) має негативний нахил;

б) має позитивний нахил;

в) є вертикальною лінією;

г) є горизонтальною лінією.

 1. Яке з наступних тверджень є помилковим?

а) монополіст зіштовхується зі спадною кривою попиту;

б) для монополіста граничний дохід більше ціни;

в) крива граничного доходу монополіста лежить нижче його кривої попиту;

г) монополіст є «диктатором ціни».

 1. Чи може підприємство-монополіст, що максимізує прибуток, збільшити одночасно і обсяги виробництва товару і його ціну:

а) ні, оскільки підприємство завжди зобов’язане зменшити ціну товару для підвищення обсягів реалізації;

б) може, якщо зміниться попит на товар і він стане еластичним;

в) не зможе, оскільки крива попиту монополіста спадна;

г) це визначається конфігурацією кривою середніх загальних витрат, адже коли дана крива знаходиться нижче кривої граничного доходу, підприємство зможе одночасно збільшувати і обсяги і ціну.

 1. Чи можливо побудувати криву пропозиції підприємства-монополіста в довгостроковому періоді:

а) можливо, але тільки в тому випадку коли підприємство реалізує позитивний ефект масштабу;

б) ні, адже і в довгостроковому періоді неможливо встановити однозначну відповідність між ціною товару та обсягом його пропозиції;

в) можливо, оскільки в довгостроковому періоді буде діяти закон спадної віддачі ресурсів;

г) не можна, оскільки підприємство-монополіст може встановити у довгостроковому періоді будь-яку ціну товару.

 1. Якщо монополіст має прибуток, то:

а) ціна більша, ніж середні загальні витрати;

б) ціна більша, ніж граничний дохід;

в) ціна більша, ніж середні змінні витрати;

г) жодна з відповідей.

 1. Підприємство в умовах досконалої конкуренції призначає ціну              ,              у

той час як монополіст призначає ціну              :

а) рівну граничному доходу, рівну граничним витратам;

б) рівну граничним витратам, більшу, ніж граничні витрати;

в) рівну граничному доходу, більшу, ніж граничний дохід;

г) «б» і «в».

 1. Яке з наведених висловлень є невірним?

а) монополіст завжди призначає ціну вищу величини граничних витрат;

б) для монополіста, що виробляє позитивний обсяг випуску, граничний дохід вище ціни;

в) монополія являє собою крайній випадок недосконалої конкуренції;

г) фірми, що володіють владою над ринком, зазвичай прибігають до практики цінової дискримінації.

 1. Виторг монополіста є максимальним в умовах:

а)              еластичного попиту на продукцію монополіста;

б) нееластичного попиту на продукцію монополіста;

в) одиничної еластичності попиту на продукцію монополіста;

г) жодна з відповідей.

Задачі

Задача 1. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + Q2 (тобто постійні витрати ТFС становлять 50 грош. од., а змінні — Q2). Попит на продукцію монополіста задано як QD = 40 — Q.

Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток.

Задача 2. Фірма, що є монополістом на ринку продукту і монопсоністом на ринку праці, має виробничу функцію Q = 5L і функцію попиту на свою продукцію Qd = 100 — Р. На ринку праця пропонується за формулою Ls = 0,2W — 4. Визначити, за якою ціною фірма буде продавати продукцію за умови досягнення максимуму прибутку.

Задача 3. Монополіст продає 10 од. товару за ціною 100 грош. од.; продаж 11 од. викличе зниження ціни до 99,5 грош. од. Чому буде дорівнювати граничний виторг за збільшення обсягу реалізації?

Задача 4. Визначити ціну квітка до кінотеатру для пенсіонерів та інших глядачів, якщо еластичність їхнього попиту складає відповідно — 5 і — 3, а гранична вартість МС для монополіста-власника кінотеатру дорівнює 3 грн. Які заходи слід вжити власникові, щоб запровадити таку цінову дискримінацію?

Задача 5. Попит на продукцію Qd = 84 — Р, загальні витрати фірми ТС = Q2. Визначити максимальний прибуток фірми. Який буде мати прибуток при ціновій дискримінації першого ступеня?

Задача 6.

Монополіст підрахував, що його рівень виробництва відповідає відрізку попиту з еластичністю Ер + 2. Що йому необхідно зробити для максимізації прибутку.

Задача 7. Визначити цінову еластичність попиту на продукцію монополіста, якщо при величіні граничних витрат 100 грн ним буде встановлено ціну на рівні 140 грн.

Задача 8. Підприємство, постійні витрати якого складають 200 грн, а середні змінні витрати на виробництво продукції — 4 грн., вирішило розширити сферу свого впливу за рахунок збільшення обсягу реалізації з 100 до 200 од. Розрахуйте, яку величину монопольної влади має підприємство та яку ціну встановить для споживачів, якщо еластичність попиту на його продукцію становить 2.

Задача 9. Функція витрат підприємства має вигляд ТС = Q2 + 200Q + 700. Знайдіть оптимальний обсяг випуску і прибуток підприємства, якщо функція валової виручки має вигляд ТR = 250 Q. Чи можна сказати, що підприємство функціонує як монополіст?

Задача 10. Функціонуючи в умовах монополії, підприємство визначило функцію загальних витрат ТС = 110000 + 0,2Q2. Який розмір економічного прибутку розраховує отримати підприємство, якщо в межах довгострокового періоду оптимальний випуск продукції складатиме 2.5 тис. од., а підприємство реалізує свою продукцію по ціні 544 грн за одиницю.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -