<<
>>

§ 3. Цінова дискримінація

Ціновою дискримінацією є ситуація на ринку, коли монополіст встановлює різні ціни різним категоріям покупців на той самий товар. Вона дозволяє монополісту збільшити свій прибуток порівняно з випадком єдиної ціни за рахунок присвоєння всього споживчого надлишку покупців (або його частини).

Умови існування цінової дискримінації:

 • наявність монопольної влади;
 • можливість перепродажу товару виключена.

Ринки різних регіонів відрізняються між собою рівнем еластичності.

Основні види цінової дискримінації представлені в табл. 16.1.

Існує три види, або три ступені, цінової дискримінації.

Дискримінація першого ступеня, або досконала цінова дискримінація, проявляється в тому, що на кожну одиницю виробленого однорідного товару встановлюється своя ціна, — максимальна, яку може і готовий заплатити покупець. Ця цінова політика застосовується в умовах індивідуального виробництва, коли виготовлення та реалізація якогось товару, наприклад, нової техніки, здійснюється за замовленням конкретних споживачів. Монополіст знає криву попиту кожного покупця і встановлює для нього індивідуальну ціну, рівну його ціні попиту. Таким чином підприємство, що практикує досконалу цінову дискримінацію, одержить не тільки прибуток, звичайний для умов монополії, але й додатковий прибуток .

Таблиця 16.1

Основні види цінової дискримінації

Назва Критерії диференціації цін Приклади
Територі

альна

Територіальна диференціація покупців
 • демпінгові ціни;
 • цінові пояси й зони;
 • ціни офшорних зон;
 • сільські та міські ціни і тарифи
Часова Час придбання товарів і послуг
 • денні та нічні ціни;
 • сезонні ціни

Товарна

Ціль придбання товарів і послуг - тарифи на виробниче або споживче користування енергією
Обсяг придбання - оптові та роздрібні ціни і тарифи
Якість товарів або послуг - надбавки та знижки за якість, сортність
Торговельна марка - ціни на товари провідних і невідомих фірм

Персональ

на

Рівень доходів покупців - магазини для незаможних і заможних покупців
Статус покупця
 • знижки для постійних покупців;
 • знижки для першого покупця;
 • ціна для співробітників фірми
Соціальний статус покупця - ціни для дітей, студентів, дорослих і тощо.

Однак у реальному житті здійснити досконалу цінову дискримінацію практично неможливо.

Найбільш близький до стану доконаної цінової дискримінації ринок комісійних послуг.

При проведенні цінової дискримінації другого ступеня продукція, що випускається монопольним підприємством, (або послуги) групуються в партії, на які встановлюються різні ціни. Зазвичай це пов’язано зі зміною в обсягах споживання.

Цінова дискримінація 2-го ступеня застосовна в галузях з достатньо масовим виробництвом, коли немає можливості індивідуалізувати, тобто виділити кожну окрему товарну одиницю. На практиці вона здійснюється у формі знижок і надбавок на ціни товарів або послуг. Наприклад, квитки в кінотеатр на денні та вечірні сеанси, квартирна плата за нормативну площу і за надлишки житлової площі, плата за електрику для домогосподарств і фірм, квитки в музей для дорослих, дітей, пенсіонерів тощо. У всіх випадках монополіст привласнює частину споживчого надлишку.

На відміну від другого виду, цінова дискримінація третього ступеня припускає поділ самих покупців на окремі групи або ринки, де встановлюється своя ціна реалізації.

При проведенні такої цінової політики особливо важливо, щоб виключалося переміщення придбаних товарів або послуг між ринками і попит на кожному з них не залежав від цін, встановлених на іншому ринку.

Типовим прикладом цінової дискримінації 3-го ступеня є діяльність приватно практикуючих юристів, викладачів і лікарів. Зокрема, кожний з них, як правило, бере більш високу плату з більш заможних клієнтів і меншу — з менш забезпечених громадян.

У цілому ж оцінка цінової дискримінації неоднозначна. У багатьох країнах окремі її види заборонені законодавством, тому що засуджуються багатьма покупцями. Однак цінова дискримінація може сприяти зростанню ефективності функціонування ринку, оскільки ті покупці, які цінують той або інший продукт вище його граничних витрат, одержують можливість купити цей продукт і не бути «відрізаними» від ринку.

Переваги монополії:

 • стимулюють розвиток НТП;
 • застосовується найновіші технології;
 • собівартість продукції завжди вище на великих підприємствах.

Основним недоліком монополій є те, що вони роблять населення країни бідними шляхом встановлення економічно необґрунтованих високих цін. Монополія, не зважаючи на те, що виробляє менше продукції встановлює вищу ціну, ніж за умов досконалої конкуренції, що дає їй можливість отримати надприбуток.

Іншими словами, при монополії зменшується доступність товарів для споживачів.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 3. Цінова дискримінація:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -