<<
>>

§ 2. Попит та пропозиція монополії

Монополіст є єдиним виробником, тому його індивідуальна крива попиту збігається з кривою ринкового попиту. Особливістю кривої попиту є те, що вона спадна: обсяг продажів можна збільшити тільки за рахунок зниження ціни.

Спадна крива попиту означає, що чиста монополія може збільшувати свої продажі, тільки призначаючи нижчу ціну за одиницю своєї продукції. Це є причиною того, що граничний дохід стає менше, ніж ціна для кожного рівня випуску, окрім першого, а графік попиту збігається із середнім доходом.

В умовах монопольного ринку крива пропозиції відсутня, тому що не існує пропорційної залежності між ціною і кількістю виробленої продукції. Зміни в попиті не призводять до пропорційних змін в ціні, як це має місце на конкурентному ринку (рис. 16.1, а). Але можуть бути змінені ціни при постійному обсязі виробництва, або змінені як ціна так і обсяг виробництва (рис. 16.1, б). В результаті цього монополіст має унікальну можливість маніпулювати як ціною так і обсягом продажу.

а)              б)

При русі вниз по еластичному відрізку кривої попиту граничний дохід зменшується, але є додатним, а загальний дохід зростає. Загальний дохід досягає максимуму коли граничний дохід дорівнює нулю. Таким чином, монополіст не захоче знижувати ціну на нееластичному відрізку кривої попиту. Тому що загальний дохід зменшується,

Q

Криві граничного та загального доходу монополіста

Рис. 16.2. Криві граничного та загального доходу монополіста

Рис 16.1. Вплив попиту на ціну та обсяги виробництва монополіста Взаємозв’язок між попитом загальним та граничним доходом демонструє рис.

16.2:

загальні витрати зростають, а значить загальний прибуток зменшується. Отже, максимальний дохід монополія отримує у випадку одиничної еластичності, коли граничний дохід дорівнює 0.

MR = 0 — умова максимізації прибутку монополістами.

Необхідно відмітити, що в усіх цих випадках ціна більша за граничний дохід. Монополія як і будь-яка інша фірма прагне збільшити розмір прибутку (рис. 16.3).

Економічні прибутки

Рівновага монополіста в короткостроковому періоді

Рис. 16.3. Рівновага монополіста в короткостроковому періоді

Даний графік свідчить, що монополіст отримує надприбутки при таких умовах:

  • Випускає таку кількість продукції, за якої граничні витрати дорівнюють граничному доходу (МС = MR).
  • Встановлює монопольну ціну (Рт) входячи з розміру попиту (Од). Це і дає можливість отримати надприбуток.

Показники рівня монопольної влади.

Індекс Ларнера — введений в 1934 році і розглядає розмір прибутку як ознаку монополії. Його суть полягає в тому, що порівнюються монопольна ціна і граничні витрати

I = Pmoh - МС =

L МС              Es\'

За досконалої конкуренції даний IL = 0, тому що досконала конкуренція передбачає Р = МС.

Чим вищий даний коефіцієнт, тим більший рівень монополії.

Індекс Герфендаля показує концентрацію ринку шляхом оцінки частки кожної фірми в загальному об’ємі виробництва продукції

i6 = s2 + s22 + s32 + ...s2,

6              1              2              3              n              ’

де: S — питома вага фірми в загальному обсязі виробництва. Якщо фірма на даному ринку одна, то даний індекс = 10000.

Галузь вважається висококонцентрованою (монопольною) якщо І6 gt; 1800.

Рівновага монополіста в довгостроковому періоді. В довгостроковому періоді монополіст обирає масштаби виробництва, а не лише обсяги використання змінних факторів. Монополіст буде збільшувати обсяг виробництва до тих пір, доки граничний дохід буде дорівнювати довгостроковим граничним витратам МR = LС (рис. 16.4). Така рівність дозволяє визначати TR, а порівняння LATC дозволяє відповісти на друге запитання. Якщо середні витрати монополіста зростають за інших рівних умов, настає стан довгострокової рівноваги. Коли виробництво є беззбитковим, тобто LATC = Pm. Перевищення LATC над Pm є умовою закриття виробництва.

Рівновага монополіста в довгостроковому періоді

Рис. 16.4. Рівновага монополіста в довгостроковому періоді

Монополія може знаходитися в стані рівноваги довгий час, так як вхід в даний ринок блокований.

Виходячи з цього цінова політика монополій відрізняється в коротко- і довгостроковий періоди.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. Попит та пропозиція монополії:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -