<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. За яких умов можлива досконала конкуренція?
 2. Що розуміють під стандартизованим продуктом?
 3. Чому не співпадають крива попиту на продукцію конкурентної фірми і крива ринкового попиту?
 4. Чому для конкурентної фірми граничний дохід та середній дохід співпадають?
 5. За якого рівня витрат підприємство повинне бути ліквідовано?
 6. За якого рівня витрат підприємство одержує економічний прибуток?
 7. Які підходи застосовують для визначення рівноважного обсягу виробництва в короткостроковому періоді?
 8. Що має зробити конкурентне підприємство, якщо МС gt; АТС?
 9. Якому економічному прибутку на ринку досконалої конкуренції в довгостроковому періоді відповідає довгостроковий рівноважний стан?
 10. На якому рівні встановиться ціна в довгостроковому періоді для галузі з незмінними середніми витратами, якщо в короткостроковому періоді крива ринкового попиту зрушилася вправо?
 11. На якому рівні встановиться ціна в довгостроковому періоді для галузі зі зростаючими середніми витратами, якщо в короткостроковому періоді крива ринкового попиту зрушилася вправо?
 12. Які основні недоліки ринку досконалої конкуренції?
 13. Які основні переваги ринку досконалої конкуренції?

Контрольні тести

 1. Яке з наступних тверджень не є припущенням теорії досконалої конкуренції?

а) багато продавців і покупців, значення кожного з яких незначне в загальному обсязі покупок і продажів;

б) кожна фірма виробляє різний продукт;

в) покупці та продавці мають рівний доступ до інформації про ціни, кількість товарів, джерелах сировини;

г) легко ввійти та вийти з галузі.

 1. Приклади досконалої конкуренції включають:

а) деякі ринки виробництва сільськогосподарських культур;

б) автомобільний ринок;

в) ринок безалкогольних напоїв;

г) «а», «в»;

 1. Підприємство, «що погоджується» із ціною:

а) яке не має здатності контролювати ціни на продукцію, яку воно реалізує;

б) яке має здатність, хоча й обмежену, контролювати ціни на продукцію, яку воно реалізує;

в) яке може підняти ціни на продукцію, яку воно реалізує;

г) жодна з відповідей.

 1. Крива попиту конкурентного підприємства:

а) спадна крива;

б) зростаюча крива;

в) горизонтальна;

г) вертикальна.

 1. Крива галузевого попиту в умовах досконалої конкуренції:

а) спадна крива;

б) зростаюча крива;

в) горизонтальна;

г) спадна або зростаюча крива, що залежить від типу товару, пропонованого для продажу.

 1. Ціна, за якою конкурентне підприємство продає свою продукцію:

а) визначається окремим продавцем, що аналізує понесені витрати та граничну прибутковість;

б) визначається всіма продавцями та покупцями цього продукту;

в) визначається покупцями цієї продукції, оскільки продавці не можуть узгодити ціну;

г) визначається урядом, оскільки всі покупці та продавці разом не можуть узгодити ціну.

 1. Підприємство в умовах досконалої конкуренції буде максимізувати прибуток, виробляючи такий обсяг продукції, за яким:

а) середні змінні витрати мінімальні;

б) середні загальні витрати мінімальні;

в) середні постійні витрати мінімальні;

г) граничні витрати дорівнюють граничному доходу.

 1. В умовах досконалої конкуренції підприємство буде максимізувати прибуток у короткостроковому періоді, виробляючи такий обсяг продукції, за яким:

а) валовий дохід дорівнює загальним витратам;

б) валовий дохід перевищує загальні витрати на найменшу величину;

в) валовий дохід перевищує загальні витрати на найбільшу величину;

г) валовий дохід менше ніж загальні витрати.

 1. Якими будуть наслідки одержання конкурентними підприємствами економічного прибутку у довгостроковому періоді:

а) підприємства галузі почнуть нарощувати обсяги виробництва;

б) підприємства залишать галузь;

в) підприємства скоротять обсяги виробництва;

г) інші підприємства будуть входити в галузь.

 1. Сума збитків підприємства, що припиняє свою діяльність у короткостроковому періоді за умови досконалої конкуренції, має бути рівною:

а) сукупним змінним витратам;

б) нулю;

в) сукупним постійним витратам;

г) жодна з відповідей.

Задачі

Задача 1. Підприємство-досконалий конкурент має функцію витрат ТС = 380Q + + 4000, працює на рівні беззбитковості, ATC = 800 грн. Визначити, яким повинен бути річний обсяг виробництва продукції.

Задача 2. Конкурентне підприємство виготовляє 12 тис. од. продукції на рік з середніми змінними витратами 5 грн. Який прибуток отримає підприємство при ринковій ціні одиниці продукції 7 грн, якщо річна сума амортизаційних відрахувань складає 10 тис. грн., орендна плата — 2 тис. грн, фіксовані податки — 5 тис. грн?

Задача 3. Якою має бути рівноважна ціна товару на ринку, щоб підприємство, функція витрат якого ТС = 6 + 0,25Q, отримувало нормальний прибуток? Функція попиту на цей товар має вигляд Р = 15 — 2Q2.

Задача 4. Підприємство виробляє олівці, які продає на досконало конкурентному ринку по 5 грош. од. за набір. Виробнича функція задана рівнянням:

Q = 60L — 0,5L2,

де Q — кількість наборів за місяць, тис. шт.;

L — кількість робітників, осіб.

Якщо поточна ставка заробітної плати становить 150 грош. од. на місяць, скільки робітників найме підприємство

Задача 5. Поєднання обсягів використання праці та обсягу випуску продукції підприємства, що діє на конкурентному ринку, представлено у таблиці:

Обсяг використання праці, тис. осіб 10 15 20 25 30 35
Обсяг випуску продукції, тис. од. 800 1600 2600 3350 3850 4100

Підприємство продає готову продукцію за ціною 2 грн. за одиницю. Побудуйте галузеву функцію попиту на працю за умови, що в галузі діє 10 підприємств з однаковою виробничою функцією.

Задача 6. На конкурентному ринку діє три підприємства з функціями попиту: Qd1 = 60 — 3P; Qd2 = 40 — 2P; Qd2 = 40 — P.

Визначити графічно та алгебраїчно функцію ринкового попиту.

Задача 7. Визначити ціну рівноваги та рівноважні обсяги, якщо на ринку діє 100 підприємств, які мають однакові функції витрат: ТС = Q2, і 120 споживачів продукції даних підприємств з однаковими функціями попиту QS = 60/P.

Задача 8. В галузі, що функціонує за умов досконалої конкуренції після встановлення довгострокової рівноваги працювало 50 підприємств з однаковою для всіх функцією витрат: ТС = Q3 — 6Q2 + 40Q. Внаслідок збільшення галузевого попиту підприємства збільшили обсяги виробництва і їх функція витрат змінилася, прийнявши вигляд: ТС = Q3 — 3Q2 + 60Q. Побудуйте графік функції галузевої пропозиції і розрахуйте, який прибуток отримає підприємство.

Задача 9. Підприємство має обсяг пропозиції, що задається функцією: Q = 10p — — 50; де QS — обсяг пропозиції товару на ринку, тис. од.; p — ринкова ціна одиниці продукції, грн, а ринкова ціна встановилася на рівні 5 грн, за одиницю. Визначите надлишок конкурентного підприємства.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -