Кредитні операції

- вид активних операцій, пов\'язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов\'язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, операцій репо.
Кредитні операції належать лише до банківських операцій. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», банки зобов\'язані мати підрозділ, який надає кредити та управляє операціями з кредитування. При наданні кредитів банки зобов\'язані додержуватися основних принципів кредитування (строковості, цільового спрямування, забезпеченості, платності, повернення), перевіряти кредитоспроможність позичальників, додержуватися встановлених НБУ вимог щодо концентрації ризиків.
<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Кредитні операції:

 1. Кредитні операції
 2. Кредитні операції
 3. Кредитні та депозитні операції Національного банку України
 4. Кредитні операції банків
 5. РОЗДІЛ 9 КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
 6. ТЕМА 10. КРЕДИТНІ СИСТЕМИ
 7. Небанківські фінансово-кредитні установи.
 8. Кредитні гроші
 9. Тема 7. Кредитні системи
 10. кредитні і дебетові картки.
 11. Кредитні картки
 12. Тема 7. Кредитні системи Методичні вказівки до вивчення теми
 13. Тема 7. Кредитні системи
 14. Тема 10. Кредитні системи
 15. РОЗДІЛ 3.КРЕДИТНІ СИСТЕМИ: СУТЬ ТА СТРУКТУРА
 16. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ЇХ З УКРАЇНОЮ
 17. ТЕМА 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною
 18. Тема 16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -