<<
>>

Тема 16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

16.1. Лекції

Проблемна лекція

Тема. Глобалізація фінансової сфери та її вплив на економіку України.

Тема. Системні позики Світового банку Україні: плюси та мінуси.

Лекція-візуалізація

Тема.

Структура Світового банку.

Лекція із заздалегідь запланованими помилками

Тема. Місце України у МВФ.

Тема. Інструменти прямого та опосередкованого фінансування ЄБРР.

Тема. Структура управління Банку міжнародних розрахунків.

Лекція-конференція

Тема. Фінансова глобалізація:

• Транснаціональні корпорації

• Транснаціональні банки

• Глобальні банківські установи

Лекція-консультація

Тема. Міжнародні фінансові інституції: теорія та практика. Лекція-дискусія

Тема. Вплив діяльності світового банку на економіку України. І 288 І Чуб О. О.

Лекція з розглядом конкретних ситуацій

Тема. Системні позики Світового банку: пріоритети для України.

16.2. Семінарські заняття Міждисциплінарні семінари

Тема. Державна економічна безпека у світлі інтеграційних процесів.

Проблемні семінари

Тема. Проблеми діяльності ЄБРР в Україні.

Тематичні семінари

Тема. Історія створення та мета діяльності МВФ.

Тема. Мета та принципи діяльності Світового банку.

Орієнтаційні семінари

Тема. Ефективність використання системних позик МВФ Урядом України.

Системні семінари

Тема. Система заснування та діяльності міжнародних фінансових установ

16.3. Ділові ігри та кейси

Завдання 1.

У групі вибирається ведучий та три судці. Група поділяється на три підгрупи, кожній з яких роздається завдання, на вирішення якого є 5 хв та на представлення — 1 хв для кожної групи. Судці стежать за дисципліною та контролюють повноту і правильність відповіді. Група, яка правильно вирішить завдання, отримує позитивні оцінки.

Завдання для груп. Групи мають придумати собі назву, але щоб назва мала зв’язок з тематикою ЄБРР, та пояснити свій вигад 1

бір.

Також групи повинні намалювати емблему своєї групи таким чином, щоб у ній містилися елементи емблеми ЄБРР.

Завдання 2.

У групі вибирається ведучий та три судді. Ведучий зачитує питання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку. Судді стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролюють повноту і правильність відповіді. Учасники, які правильно відповіли на три і більше поставлених запитань, отримують оцінки.

Питання для розгляду.

1. Коли був заснований ЄБРР?

2. Місце розташування штаб-квартири ЄБРР.

3. Функції ЄБРР.

4. Фінансові інструменти, використовувані ЄБРР.

5. Коли Україна стала членом ЄБРР?

6. Основні цілі ЄБРР в Україні.

7. Статутний капітал банку становить:

a) 50 млрд євро

b) 40 млрд євро

c) 20 млрд євро.

8. У скількох країнах діє ЄБРР?

a) 29 країн

b) 31 країна

c) 26 країн.

9. В якому році збори ЄБРР проводилися в Києві?

a) 1996

b) 1998.

c) 2000.

10. Яка мінімальна сума прямих кредитів, що їх надає ЄБРР?

a) 5 млн євро

b) 4 млн євро

c) 3 млн євро.

Завдання 3.

У групі вибирається ведучий та три судці. Група поділяється на шість підгруп. Судді стежать за дисципліною та контролюють повноту і правильність відповіді. Група, яка правильно вирішить завдання, отримує позитивні оцінки.

Завдання. Кожна група вирішує, якою країною вона буде. Вибір країни може бути будь-який. Одна з груп виступає як ЄБРР. Далі група-країна має звернутися до групи-ЄБРР з проханням надати кредит. При цьому вона має надати аргументи, навіщо він їй потрібен, яка ситуація в країні політична та економічна, що має неабияке значення для повернення кредиту, запропонує суму, свій термін повернення та відсотки за нарахування. Група-ЄБРР вислухає і відповість з поясненнями свого рішення.

Після виконання всіх завдань кожна команда отримує оцінний лист, у якому проставляє власну оцінку роботі команд-опонентів. Крім того, ведучий та судді ведуть облік балів за результатами кожного раунду.

Завдання 4.

У групі вибирається ведучий та три судді. Ведучий зачитує питання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку. Судді стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролюють повноту і правильність відповіді. Учасники, які правильно відповіли на три і більше поставлених запитань, отримують оцінки.

Питання для розгляду.

1. Європейська Економічна співдружність була створена:

a) ратифікацією Маастрихтської угоди (1994 р.)

b) підписанням Римської угоди (1957 р.)

c) Кінгстонською угодою (1976 р.)

d) Бреттон-Вудською угодою (1944 р.)

2. Дайте визначення економічної інтеграції:

a) уніфікація світових стандартів фінансових та банківських продуктів

b) тенденція до спільного регулювання економічних циклів

c) процес економічного співробітництва, поглиблення поділу праці, економічне зближення країн-учасниць.

3. До міжнародних валютно-кредитних установ належать:

a) МВФ

b) ООН

c) МБРР

d) Світовий банк

e) Азіатський банк (АзБР).

4. Основними завданнями Міжнародної асоціації розвитку є:

a) надання особливо привабливих позик країнам, що розвиваються

b) акумуляція коштів для розвитку соціальних програм країн- учасниць

c) контроль за цільовим використанням довгострокових позик у МБРР.

5. Назвіть джерела формування капіталу світового банку:

a) залучення позик від країн з розвиненою економікою

b) за рахунок внесків країн-учасниць відповідно до встановлених для кожної з них квот

c) продаж нерухомого майна країн-учасниць.

6. Назвіть основні види позик, що надаються світовим банком:

a) системні позики на інституційні реформи

b) кредити у товарній формі

c) цільове кредитування інвестиційних проектів

d) надання позик шляхом емісії ощадних сертифікатів.

7. Розвиток грошово-кредитної системи розвинених країн у XIX ст. відбувався за такими етапами:

a) золотий стандарт (до 1914 р.)

b) золотозливковий та золотодивізійний стандарти (1922—1930 рр.)

c) Валютні блоки (1931—1939 рр.)

d) золотодоларовий стандарт (1944—1976 рр.)

e) Ямайська валютна система (з 1976 р.)

f) усі відповіді правильні

g) правильні відповіді: а), в), с), е).

8. До функцій Міжнародного валютного фонду відносять (множинний вибір):

a) сприяння міжнародному співробітництву

b) забезпечення інтернаціоналізації господарського життя країн

c) підтримання стабільності валютного режиму

d) глобалізація світової економіки

e) впровадження заходів на отримання інфляції

f) зменшення дисбалансу в зовнішніх платіжних балансах країн-учасниць.

9. Діяльність Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР) спрямована на:

a) фінансову підтримку проектів у Чорноморському регіоні, особливо у сфері захисту Чорного моря

b) заохочення прямих та іноземних інвесторів і розділення з ними ризиків

c) допомогу банкам щодо набуття надійної репутації

d) спільне фінансування реконструкційних проектів.

16.4. Дебати

Тема. Кредити Світового банку як ефективний метод фінансування реформ в Україні.

Тема. Фінансова глобалізація — благо чи приреченість.

<< | >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме Тема 16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -