<<
>>

4. Комісійні операції з векселями

При проведенні комісійних операцій банк може запропонувати клієнту-позичальнику передати банку право інкасувати вексель. Відмінність цієї операції від кредитних операцій полягає в тому, що при інкасації векселя його пред\'явник не отримує в банку грошові кошти в кредит до настання терміну платежу, як при обліку векселів або позики під їх заставу. При інкасації векселів роль банку полягає в точному виконанні доручення пред\'явника векселя - отримати по ньому у встановлений термін платіж і передати власнику векселя.
За здійснення цієї операції банк отримує комісійну винагороду, розмір якої визначається сторонами. Вона, безумовно, нижча, ніж при дисконті і позиці під заставу векселів, але безпечніша для банку, так як він не несе відповідальності по фальшивих векселях. Його завдання - організувати своєчасне надходження коштів, виставити на наступну добу після закінчення терміну платежу протест, а також виконати інші доручення клієнта. Він може нести відповідальність за наслідки неплатежу тільки у випадку неналежного виконання ним доручень клієнта, скажімо, несвоєчасного опротестування векселя.

Всі операції по інкасуванню векселів проводяться банком на підставі укладених договорів з клієнтами, в яких обмовляються умови здійснення банком даної послуги (див. дод. 11).

Векселедержатель-пред\'явник надає в банк:

заяви;

оригінали векселів, які виставляють для інкасування;

дві ксерокопії кожного векселя;

реєстр векселів (див. дод. 9, за виключенням колонки 12);

документ, що затверджує товарний характер векселів.

Документи залишаються в розпорядженні співробітника цінних

паперів банку для кінцевого рішення. При цьому пред\'явнику надається розписка в отриманні векселів.

Банком на інкасо приймаються векселі тільки від юридичних осіб, що обслуговуються в даній установі банку. На інкасування не рекомендується приймати векселі:

-неакцептовані переказні;

-недоміцільовані;

-терміном платежу менше ніж десять днів від моменту прийняття на інкасо.

Доміціляція векселя. Це інший вид комісійної операції. Полягає вона в тому, шо банки можуть за дорученням векселедавця здійснити кредиторам платежі за векселем. В цьому випадку, на відміну від інкасації

векселів, банк стає не одержувачем, а платником. Виступаючи доміциліатом банк не ризикує, тому то він перераховує кошти з рахунку векселедавця. Якшо у останнього немає рахунку в цьому банку, він зобов\'язаний внести вексельну суму раніше. Інакше банк відмовиться здійснити платіж за векселем і поверне вексель власнику.

При інкасації і доміціляції векселів також, як і при інших передавальних операціях, на зворотній стороні документу робиться передоручний напис, який містить відповідні вказівки банку.

<< | >>
Источник: Петрук О.М.. Банківська справа. Навч. посібник. /за ред. Ф. Ф. Бутинця. К.: Кондор,2007. - 461 с.. 2007

Еще по теме 4. Комісійні операції з векселями:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -