<<
>>

Статистична форма аналізу

базується на використанні кількісних оцінок динаміки валютного курсу з урахуванням певних факторів, що на нього впливають. З цією метою спочатку визначається конкретний перелік факторів впливу на обмінний курс, за кожним з яких підбираються відповідні статистичні дані за період, що аналізується.
За допомогою спеціальних числових методів знаходять коефіцієнти, які відображають взаємозв\'язок між визначеними факторами і валютним курсом.

Цю взаємозалежність оцінюють за допомогою обчислювальної техніки, а за основу розрахунків беруть функцію, загальний вигляд якої можна зобразити так:

ER = kо + кх • F, + k2 • F2 +... + kn • Fn,

де ER - обмінний курс національної валюти;

F1, F2, ... Fn - фактори впливу на зміну обмінного курсу;

к0, k1t k2, ... kn - коефіцієнти зв\'язку між факторами впливу й обмінним курсом.

Розрахунок коефіцієнтів зв\'язку між факторами впливу і валютним курсом є доволі складним завданням, оскільки вони фактично відображають значущість того чи іншого фактора для формування курсового співвідношення між національною валютою та іноземними валютами.

Для підвищення надійності прогнозу валютного курсу потрібен аналіз якомога більшої кількості факторів, що зумовлює виникнення проблеми збирання статистичних даних. Також важко оцінити ступінь залежності між обмінним курсом і факторами, які на нього впливають, а отже, важко достовірно виявити вплив зміни тих чи інших факторів на курсову динаміку. Тому цей метод більшою мірою застосовують як допоміжний при комплексному аналізі всіх факторів, які можуть сприяти точному прогнозуванню зміни валютного курсу.

У практичній діяльності валютних дилерів провідних банків світу завжди чітко враховується те, що достовірність прогнозів зміни обмінного курсу валюти може бути суттєво обмежена дією певних факторів. Серед них можна виділити такі:

На величину і динаміку обмінного курсу впливають усі фактори розвитку національної економіки, а в аналізі використовуються лише деякі з них.

Тому в разі суттєвого впливу неврахованого фактора впливу на валютний курс прогноз виявиться недостовірним.

Неможливо достатньо точно оцінити часовий лаг між дією того чи іншого параметра розвитку економіки і його реальним впливом на курс національної валюти.

Дуже важко оцінити вплив зовнішніх факторів на обмінний курс з урахуванням щораз більшої інтеграції економік країн світу, а отже, й більшої залежності валютного курсу від екзогенної дії (наприклад, спекулятивного тиску, фінансових криз та ін.), що важко піддається прогнозуванню.

Враховуючи наявність певних «вузьких місць» в існуючих методах аналізу валютного ринку - як технічному, так і фундаментальному, можна з упевненістю стверджувати, що тільки їхнє комплексне використання може сприяти підвищенню достовірності прогнозів майбутньої динаміки валютних курсів.

Застосування ефективних методів прогнозування обмінного курсу дає змогу адекватно оцінити перспективи розвитку тих економічних процесів, які так чи інакше пов\'язані з валютними відносинами. Водночас це допомагає вибрати правильні стратегії діяльності на валютному рикну, в тому числі й щодо вибору найбільш оптимальних поточних та строкових валютних операцій, з метою досягнення належного рівня прибутковості й фінансової стійкості банку.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Статистична форма аналізу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -