<<
>>

операції прямого або зворотного репо

Операція прямого репо - це кредитна операція, що ґрунтується на двосторонньому договорі між Національним банком України і комерційним банком про купівлю Національним банком державних облігацій України з портфеля комерційного банку або банківських металів з подальшим зобов\'язанням комерційного банку викупити державні облігації України або банківські метали за обумовленою ціною на обумовлену дату.

Операція зворотного репо - це депозитна операція, що ґрунтується на двосторонньому договорі між Національним банком України та комерційним банком про продаж Національним банком зі свого портфеля державних облігацій України з одночасним зобов\'язанням зворотного їхнього викупу в комерційного банку за обумовленою в договорі ціною та на обумовлену дату.

Національний банк України операції репо може здійснювати одним з двох таких способів:

безпосередньої домовленості з комерційним банком щодо купівлі (продажу) державних облігацій України або банківських металів;

проведення тендера заявок банків щодо участі в операціях прямого репо з державними облігаціями України.

Операції репо можуть здійснюватися лише з тими державними облігаціями України, строк погашення яких не припадає на строк проведення операції.

Операції репо з банківськими металами можуть проводитися Національним банком України з банками лише за наявності у банків письмового дозволу Національного банку України на здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку нашої держави.

Національний банк України може здійснювати тільки операції строкового репо, тобто строк операції має бути чітко визначений, але не більше, ніж на 60 календарних днів. Процентний дохід (витрати) має бути обумовленим та фіксованим на час проведення цієї операції.

У разі досягнення згоди на проведення операції репо між Національним банком України та комерційним банком укладається відповідний договір.

У договорі має передбачатися умова щодо перерахування коштів за операцією купівлі (продажу) або зворотного продажу (купівлі) відповідних державних облігацій України з одночасним блокуванням чи розблокуванням цих цінних паперів на рахунках у цінних паперах. Зобов\'язання щодо виконання другої частини договору репо у сторін договору виникає тільки за умови повного виконання ними зобов\'язань за першою частиною договору репо.

Проведення операцій репо за рахунками у цінних паперах здійснюється учасниками операцій репо відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо депозитарної діяльності з державними цінними паперами.

Операції прямого репо з державними облігаціями України можуть проводитися Національним банком України через тендер або шляхом безпосередньої домовленості з банком. Операції прямого репо з банківськими металами можуть проводитися Національним банком України тільки шляхом безпосередньої домовленості з банком і за ініціативою банку за умови, що банківські метали банків перебувають на відповідальному зберіганні в Національному банку України.

У разі проведення тендера щодо участі банків в операціях прямого репо Національний банк України відбирає для задоволення ті заявки комерційних банків, які є найбільш прийнятними для нього за обсягами операцій або ціновими параметрами. За операцією прямого репо ціною купівлі Національним банком України державних облігацій України є їхня справедлива вартість, але не вища за номінальну вартість цих цінних паперів. Ціна зворотного продажу Національним банком України державних облігацій України залежить від ціни, визначеної у першій частині операції репо та строку цієї операції, а також від процентних ставок за кредитами та депозитами на міжбанківському ринку, які діяли у відповідному періоді.

У разі проведення тендера щодо участі банків в операціях прямого репо відповідний структурний підрозділ НБУ надсилає комерційним банкам повідомлення про проведення тендера із зазначенням умов його проведення та строку операції репо. Банки подають до відповідного структурного підрозділу за допомогою засобів програмного забезпечення заявки на участь у тендері, в яких пропонують свої умови щодо ціни купівлі (продажу) державних облігацій України, строку проведення операції репо, обсягу операції репо, кількості та коду державних облігацій України, що пропонуються.

Після розгляду заявок банків відповідний структурний підрозділ НБУ надсилає комерційним банкам, які за результатами тендера мають право отримати кошти за куплені Національним банком України державні облігації України, повідомлення-підтвердження про намір укласти договір про здійснення операцій прямого репо.

Договір між Національним банком України та комерційним банком має бути укладений не пізніше від наступного робочого дня після отримання повідомлення-підтвердження.

Національний банк України за умови проведення операції прямого репо шляхом безпосередньої домовленості з банком орієнтується на діючу облікову ставку НБУ, процентні ставки на міжбанківському кредитному ринку, на дохідність за державними облігаціями України, процентні ставки на міжбанківському валютному ринку та наявність у комерційного банку державних облігацій України і банківських металів.

Операція прямого репо, яка здійснюється між комерційним банком та Національним банком України з державними облігаціями України і банківськими металами, є кредитною операцією й обліковується на рахунках бухгалтерського обліку згідно з економічною суттю операції відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку і депозитарної діяльності з державними цінними паперами.

Банк може достроково повернути кошти і проценти за операцією прямого репо, письмово повідомивши, але не пізніше, ніж за один

W ¦ W W ¦ ¦ • W

робочий день відповідний структурний підрозділ та Операційне управління НБУ. Після завершення операції прямого репо предмети застави, що обліковуються на позабалансових рахунках Операційного управління, списуються.

Національний банк України може проводити операції зворотного репо з державними облігаціями України шляхом безпосередньої домовленості з банками. За умови проведення операції зворотного репо Національний банк України для визначення ціни продажу (купівлі) державних облігацій України орієнтується на процентні ставки

Національного банку України за власними борговими зобов\'язаннями, процентні ставки за депозитами на міжбанківському ринку, на дохідність за державними облігаціями України.

Операція зворотного репо, яка здійснюється між Національним банком України і комерційними банками, є депозитною операцією, обліковується на рахунках обліку депозитних операцій відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку і депозитарної діяльності з державними цінними паперами.

Іншим видом кредитів рефінансування, що можуть надаватися Національним банком України комерційним банкам, є стабілізаційний кредит.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме операції прямого або зворотного репо:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -