<<
>>

3. Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів

(Н3) відображає розмір регулятивного капіталу, необхідний для здійснення банком активних операцій.

До сукупних активів банку під час розрахунку нормативу Н3 входять:

готівкові кошти;

банківські метали;

кошти в Національному банку України;

казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються й емітовані Національним банком України;

кошти в інших банках;

сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями;

кредити, надані органам державної влади та місцевого самоврядування, суб\'єктам господарювання, фізичним особам;

дебіторська заборгованість за операціями з банками і з клієнтами;

цінні папери у торговому портфелі банку, в портфелі банку на продаж та у портфелі банку до погашення;

запаси матеріальних цінностей;

інші активи банку;

суми до з\'ясування і транзитні рахунки;

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії;

основні засоби.

Під час розрахунку нормативу Н3 до сукупних активів не зараховується сума сформованих резервів за всіма активними операціями банку.

Нормативне значення нормативу Н3 має бути не меншим, ніж 9 відсотків.

Отже, за допомогою економічних нормативів діяльності банків в Україні можна забезпечувати стабільну діяльність банківського сектору економіки та своєчасне виконання ними зобов\'язань перед вкладниками, а також запобігати неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, характерні для банківської діяльності. Економічні нормативи є основою для пруденційного регулювання банків у нашій державі, а нормативи капіталу - найважливішими нормативами банку, оскільки вони характеризують його фінансову стійкість і здатність виконувати більшість економічних нормативів.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 3. Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -