<<
>>

2. Норматив адекватності регулятивного капіталу, або норматив платоспроможності

(Н2), відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов\'язаннями, що випливають з торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.
Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її беруть на себе власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її беруть на себе кредитори і вкладники банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на кредиторів і вкладників банку. Значення показника адекватності регулятивного капіталу визначається як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями і на суму забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери) безумовним зобов\'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав.

Для розрахунку адекватності регулятивного капіталу банку його активи поділяються на п\'ять груп за ступенем ризику і підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження:

а) I група активів зі ступенем ризику 0 відсотків:

готівкові кошти;

банківські метали;

кошти в Національному банку України;

боргові цінні папери органів державної влади, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку, в портфелі банку на продаж та у портфелі банку до погашення;

боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж та у портфелі банку до погашення та ін.;

б) II група активів зі ступенем ризику 10 відсотків:

короткострокові та довгострокові кредити, надані органам державної влади;

нараховані доходи за кредитами, наданими органам державної влади;

в) III група активів зі ступенем ризику 20 відсотків:

боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку, в портфелі банку на продаж та у портфелі банку до погашення;

боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку, в портфелі банку на продаж та у портфелі банку до погашення;

нараховані доходи за борговими цінними паперами органів місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку, в портфелі банку на продаж та у портфелі банку до погашення;

кошти до запитання, розміщені у банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас, та ін.;

г) IV група активів зі ступенем ризику 50 відсотків:

кошти до запитання в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;

нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;

депозити овернайт, розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;

короткострокові та довгострокові кредити, надані органам місцевого самоврядування;

нараховані доходи за кредитами, наданими органам місцевого самоврядування;

гарантійні депозити в інших банках (покриті);

зобов\'язання з кредитування, надані банкам;

валюта та банківські метали, куплені за форвардними контрактами;

активи до одержання;

валюта і банківські метали, куплені за умовами спот у банку- контрагента, що не належить до інвестиційного класу;

кредити овернайт, надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу, та ін.;

ґ) V група активів зі ступенем ризику 100 відсотків:

прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших

банках;

прострочені нараховані доходи за кредитами, наданими органам державної влади та місцевого самоврядування;

короткострокові вклади (депозити), розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;

нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;

довгострокові вклади (депозити), розміщені в інших банках;

гарантійні депозити в інших банках (непокриті) за даними аналітичного обліку;

прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках;

кредити овердрафт, кошти за операціями репо та інші короткострокові кредити, надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу;

довгострокові кредити, надані іншим банкам;

нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу;

фінансовий лізинг (оренда), наданий іншим банкам, та ін.

Для забезпечення реальної капіталізації банків України всі банки поділяються за рівнем достатності капіталу на:

добре капіталізовані;

достатньо капіталізовані;

недокапіталізовані;

значно недокапіталізовані;

критично недокапіталізовані.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 2. Норматив адекватності регулятивного капіталу, або норматив платоспроможності:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -