<<
>>

Міжнародний факторинг.

Факторинг - міжнародний кредит у формі купівлі банком грошових вимог експортера до імпортера та їхньої інкасації. Розвиток факторингових операцій зумовлений затримками платежів, неплатежами, а також зростаючою потребою експортерів у кредитах.

До факторингового обслуговування банками клієнтів, звичайно, входить:

облік дебіторської заборгованості покупців;

контролювання строків оплати поставок та повідомлення дебіторам про настання таких строків;

інкасація (збір) платежів від дебіторів;

перевірка ділової репутації діючих і нових покупців;

юридичний аудит документообігу з дебіторами.

Авансуючи експортеру кошти до настання строку вимог, банк його кредитує.

Розмір кредиту коливається від 70% до 90% суми рахунка- фактури залежно від кредитоспроможності клієнта. Решта 10-30% після вирахування процента за кредит та комісії за послуги зараховуються на блокований рахунок клієнта. Кошти цього рахунка слугують для покриття не прийнятих банком можливих комерційних ризиків (недостатність якості товарів, їхня некомплектність, суперечки щодо ціни та ін.). Після оплати боргу покупцем банк ліквідовує блокований рахунок і повертає залишок клієнту. Для факторингових операцій характерним є право регресу вимог експортеру в разі неплатоспроможності імпортера.

При купівлі вимог банк звичайно застосовує відкриту цесію, тобто сповіщає покупця про перевідступлення вимог експортерів, і рідше - приховану цесію, при якій покупцю про неї не сповіщається. Процент за факторинговий кредит переважно вищий, ніж при класичному кредитуванні, що приносить банкам високі прибутки. Однак, незважаючи на відносну високу вартість, експортер зацікавлений у факторингу, тому що він супроводжується інкасовими, довірчими та іншими послугами. Строк кредиту, як правило, становить до 120 днів. Угода про факторинг підвищує кредитоспроможність фірми-експортера і полегшує їй отримання банківських кредитів.

Специфіка міжнародного факторингу полягає в тому, що при роботі з експортером банк, як правило, укладає угоду з банком країни імпортера та передає їй частину своїх функцій. Водночас він виконує роботу, пов\'язану з дорученнями іноземного банку. Такий зустрічний факторинг має назву взаємного, або двофакторного. Його переваги зумовлені тим, що для кожного з банків, які обслуговують імпортерів, боргові вимоги є внутрішніми, а не зовнішніми. Це значно спрощує процедури визначення кредитоспроможності імпортера, страхування ризиків, інкасування вимог та ін.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Міжнародний факторинг.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -