<<
>>

Філія

- це відокремлений підрозділ банку, операції якого мають відображатися на окремому балансі і він може самостійно брати участь у системі міжбанківських електронних розрахунків та мати окремий кореспондентський рахунок.
Філія також може працювати за консолідованим кореспондентським рахунком банку. Філії банку діють від імені банку на підставі положення про філію.

Філії банку мають право здійснювати банківські операції, передбачені положенням про філію, та на підставі дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу, за винятком операцій, для проведення та обліку яких у філії немає належних умов (у тому числі відповідне програмне забезпечення і приміщення, спеціальне банківське обладнання, комп\'ютерна техніка, комунікаційні засоби, спеціалісти відповідної кваліфікації та ін.) або яких філії не мають права здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства України. Зокрема, філії банків не мають права відкривати рахунки банкам та в банках, у тому числі укладати кореспондентські відносини.

Реєстрація філій банків здійснюється за рішенням територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням філії на підставі згоди територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку - юридичної особи. Банк для отримання згоди на відкриття філії подає територіальному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням банку такі документи:

1) клопотання банку про надання згоди на відкриття філії із зазначенням її місцезнаходження, в якому має зазначатись інформація про внутрішньобанківський реєстраційний код та перелік операцій, які може здійснювати філія;

рішення компетентного органу банку про відкриття філії (протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком печатки банку);

затверджене компетентним органом та підписане головою правління (ради директорів) положення про філію у чотирьох примірниках;

відомості про кандидатів на посади керівника і головного бухгалтера (або виконуючих їхні обов\'язки) філії.

Якщо філія відкривається за межами області місцезнаходження банку, то ці документи подаються територіальному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням філії після отримання від територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку повідомлення про надання згоди на відкриття філії.

Про надання згоди на відкриття філії територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням банку повідомляє банк листом. У разі дотримання банком всіх необхідних умов та відповідності положення про філію законодавчим актам України, нормативно-правовим актам Національного банку і внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії, відповідності приміщення та обладнання філії встановленим вимогам, а також професійної придатності й ділової репутації кандидатів на посади керівника (виконуючого його обов\'язки) і головного бухгалтера (виконуючого його обов\'язки) філії, територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням філії протягом місяця з дня отримання повного пакета документів приймає рішення про реєстрацію філії і повідомляє про прийняте рішення в банк, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку та Департамент реєстрації і та ліцензування банків.

Філія є зареєстрованою після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

Територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням банку або територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням філії може відмовити в наданні згоди на відкриття філії або у прийнятті рішення про реєстрацію. В тих випадках, якщо: > подані документи не відповідають вимогам чинних законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку України;

технічний стан приміщення філії, її обладнання та організація охорони не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;

запропоновані кандидатури керівника або головного бухгалтера філії не відповідають вимогам НБУ щодо професійної відповідності й ділової репутації;

у банку-заявнику виявлено фінансові або правові проблеми, що вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів або потенційних клієнтів банку в результаті відкриття філії.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Філія:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -