<<
>>

Банківська холдингова група

- це банківське об\'єднання, до складу якого входять винятково банки. Материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше, ніж 50 відсотків акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми банками.
Дочірній банк не має права володіти акціями материнського банку. В разі, якщо дочірній банк набув права власності на акції материнського банку, він зобов\'язаний відчужити їх у місячний строк.

Дочірній банк можна розглядати як формально незалежний

¦ W W ^ W ¦ W ¦ W ^

комерційний банк, реальний контроль над яким здійснює інший банк, що з огляду на це виступає в ролі материнського банку або банку-холдингу.

Банківські холдингові групи дозволяється створювати лише за умови, що угода про їхнє створення передбачає покладання на головний банк групи додаткових організаційних функцій щодо банків-членів групи, а також створення системи управління спільною діяльністю. Банківський нагляд за діяльністю банківської холдингової групи здійснюється на індивідуальній та консолідованій основі. Материнський банк зобов\'язаний подавати консолідовано-фінансовий і статистичний звіти групи відповідно до вимог чинного законодавства. Материнський банк банківської холдингової групи відповідає за зобов\'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капіталі кожного з них, якщо інше не передбачено законодавством України або угодою між ними.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Банківська холдингова група:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -