<<
>>

Аваль

- це вексельна гарантія, в результаті якої особа, котра вчинила цю гарантію (аваліст), бере на себе відповідальність повністю або у частині суми за зобов\'язання якоїсь із зобов\'язаних за векселем осіб (векселедавця, акцептанта, індосанта).

Аваль вчиняться на переказному векселі або на додатковому аркуші (алонжі).

Також аваль може даватись і на окремому аркуші із зазначенням місця видачі. Авалюючи вексель, банк надає такій особі строковий кредит або кредит до запитання (залежно від строку платежу за векселем). Як правило, можуть бути авальовані векселі, в яких точно визначений строк платежу. Аваль може бути наданий у будь-який час: при складанні, видачі та на будь-якому наступному етапі обігу векселя. Аваліст може бути як третьою особою, яка не має відношення до векселя, так і одним з написантів векселя.

Аваліст відповідає так само, як і особа, за яку видана гарантія, але аваліст є боржником «другої черги», й аваль набуває чинності лише після невиконання зобов\'язань особою, за яку він виданий. Зобов\'язання аваліста є дійсними навіть у тому разі, якщо те зобов\'язання, яке він гарантував, виявиться недійсним з будь-якої іншої причини, крім дефекту форми.

За умови невиконання клієнтом своїх зобов\'язань банк має оплатити вексель. Оплачуючи переказний вексель, банк-аваліст набуває прав, що випливають з переказного векселя як проти тієї особи, за яку був виданий аваль, так і проти тих осіб, які зобов\'язані перед цією особою.

Наданню авалю має передувати перевірка репутації клієнта і його кредитоспроможності, для чого банки вимагають подання, крім заяви, інших документів, що характеризують фінансовий стан клієнта, а також угоди, на підставі яких були придбані векселі. Також банки встановлюють ліміти з авалювання векселів для кожного платника за векселем, а також кожного пред\'явника векселя.

Векселі подаються для авалювання самим клієнтом або іншою особою (векселедержателем) разом з реєстром векселів, пред\'явлених для авалювання, щонайменше у двох примірниках.

При прийманні реєстрів банк перевіряє відповідність даних пред\'явника і реквізитів векселів. Реєстри з неправильними даними повертаються на переоформлення. Якщо векселі прийняті банком до розгляду, то пред\'явнику дається розписка про одержання векселів (зокрема, вона може даватися на копії реєстру) та призначається день, коли він має з\'явитись за векселями. Векселі, що не відповідають вимогам, встановленим банком, викреслюються з реєстрів для повернення клієнту.

Сума, яка має бути нарахована на користь банку як плата за надання авального кредиту, обчислюється на підставі процентної ставки банку. Крім процентів, за іногородніми авальованими векселями можуть утримуватися комісія, дамно і порто. Також банк може утримувати з позичальника комісію за зобов\'язання надати авальний кредит. Така комісія, як правило, розраховується у процентному відношенні до суми, на яку банк зобов\'язався забезпечити платіж за векселем, за період дії такого зобов\'язання і незалежно від того, чи використав позичальник право на одержання авалю, чи ні.

Відповідальність банку як аваліста припиняється у разі:

оплати векселя платником;

оплати векселя особою, яка поставила свій підпис раніше від позичальника;

закінчення строку позовної давності проти банку-аваліста.

Кошти за авальованим і прийнятим банком до оплати векселем

своєчасно перераховуються банком на поточний рахунок векселедержателя. Після оплати векселя банк-аваліст набуває права регресної вимоги проти особи, за яку він надав аваль, а також проти всіх зобов\'язаних перед цією особою осіб як солідарних боржників.

Крім послуг авалювання, забезпечення банками оплати векселів може здійснюватись шляхом надання гарантій. Гарантія на забезпечення оплати векселів складається у письмовій формі. Гарантії вважаються безвідкличними, якщо в їхньому тексті не зазначено інше. Питання про те, за яких обставин та на яких умовах банк має виконувати гарантію, а також строк і умови її погашення й право банку на регрес визначаються змістом гарантії та чинним законодавством.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Аваль:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -