<<
>>

Гринько С.В.. Правові аспекти приватизації земель: Навчально-методичний посібник. – К.: КУП НАНУ,2008. – 58 с.. 2008

Навчально-методичний посібник “Правові аспекти приватизації земель” розрахований на студентів Київського університету права з метою організації навчального процесу студентів, сприяння комплексному та повному оволодінню теоретичними знаннями і практичними навичками з питань приватизаційної діяльності у земельно-правовій сфері. Посібник відповідає вимогам і стандартам Вищої школи, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Він включає в себе навчально-тематичний план, програму курсу «Правові аспекти приватизації земель», що містить розгорнутий перелік основних питань за темами лекцій, навчальний план практичних занять, перелік тем рефератів, контрольних робіт, завдання до самостійної роботи, перелік питань на залік, базові терміни і поняття, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник “Правові аспекти приватизації земель” розрахований на магістрів Київського університету права НАН України.

<< | >>

Книги и учебники по дисциплине Земельне право України:

  1. СИТНІК Тіна Миколаївна. правовий режим земель, зайнятих зеленими НАСАДЖЕННЯМИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2017 - 2017 год
  2. Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування - 2016 год
  3. КУРЕНДА Станіслав Васильович. Земельно-правові засади запобігання корупції в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Луцьк - 2016 - 2016 год
  4. Лекції по земельному праву - 2012 год
  5. МІРОШНИЧЕНКО Анатолій Миколайович. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ - 2009 - 2009 год
  6. Н.С. Гавриш. ПРАВОВА ОХОРОНА ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ Одеса 2008 - 2008 год
  7. Ігнатьєв С.Є., Черваньов І.Г., Чорногор Т.С.. Прозора земля: навчальний посібник / І.Г. Черваньов. – Х.,2008. – 200 с. - 2008 год
  8. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М.. Земельно-правовий процес. Навчальний посібник. Львів 2006 - 2006 год
  9. Гетьман А.П та ін.. Земельний кодекс України. — X., 2002. — 600 с. - 2002 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -