<<

ЗМІСТ

Тема 1. Предмет та система римського приватного права

§1. Предмет римського приватного права........................................................ З

§2. Значення римського права

для сучасної юриспруденції ................................................................................

4

§3. Система римського права............................................................................... 4

§4. Етапи розвитку римського права.................................................................... 6

§5. Рецепція римського права............................................................................... 8

Тема 2. Джерела римського права

§1. Поняття джерел права................................................................................. 10

§2. Джерела правоутворення............................................................................. 10

Тема 3. Суб\'єкти цивільного права

§1. Поняття статусного права........................................................................... 16

§2. Поняття особи та її правоздатність.............................................................. 16

§3. Обмеження правоздатності.......................................................................... 17

§4. Дієздатність фізичних осіб.......................................................................... 18

§5. Статусні суди............................................................................................... 18

§6. Юридичні особи.......................................................................................... 19

Тема 4. Захист суб\'єктивного права

§1. Поняття здійснення права............................................................................ 21

§2. Поняття і класифікація римських позовів.................................................... 22

§3. Захист і заперечення проти позовів ............................................................

23

§4. Особливі засоби преторського захисту........................................................ 24

§5. Форми захисту суб\'єктивних прав................................................................ 25

§6. Позовна давність........................................................................................... 28

Тема 5. Сімейні правовідносини

§1. Поняття сімейного права.............................................................................. X)

§2. Римська сім\'я.

Агнатське і когнатське споріднення................................................................... X)

§3. Поняття шлюбу та його види....................................................................... 32

§4. Особисті та майнові відносини подружжя................................................... 35

§5. Батьківська влада........................................................................................... 37

§6. Опіка та піклування ...................................................................................... 38

Тема 6. Речі як об\'єкти права

§1. Поняття і система речових прав.................................................................. 39

§2. Поняття і класифікація речей ...................................................................... 39

Тема 7. Власність

§1. Поняття власності........................................................................................ 42

§2. Зміст і поняття права власності. Його види................................................ 42

§3. Способи набуття права власності................................................................ 43

Тема 8. Володіння

§1. Поняття володіння........................................................................................ 47

§2. Види володіння............................................................................................. 48

§3. Набуття володіння........................................................................................

48

§4. Втрата володіння........................................................................................... 49

§5. Захист володіння........................................................................................... 49

Тема 9. Права на чужі речі

§1. Поняття і види прав на чужі речі ............................................................... 51

§2. Поняття і види сервітутів............................................................................. 51

§3. Виникнення, припинення і захист сервітутів............................................... 53

§4.Особливі види сервітутів: емфітевзис і суперфіцій...................................... 54

§5. Заставне право ............................................................................................ 55

Тема 10. Зобов\'язальне право

§1. Поняття і зміст зобов\'язання ......................................................................... 57

§2. Види зобов\'язань............................................................................................ 60

§3. Припинення зобов\'язання.............................................................................. 62

§4. Наслідки невиконання зобов\'язання............................................................. 63

Тема 11. Договори як джерела зобов\'язань

§1. Поняття і види договорів.............................................................................. 66

§2.Умови дійсності договорів ........................................................................... 67

§3. Зміст договору ............................................................................................. 70

§4. Окремі види договорів ................................................................................. 72

Тема 12. Зобов\'язання ніби з договорів.......................................................... 87

Тема 13. Деліктні зобов\'язання.........................................................................

89

Тема 14. Зобов\'язання ніби з деліктів.............................................................. 92

Тема 15. Спадкове право

§1. Поняття спадкового права............................................................................ 94

§2. Спадкування за законом................................................................................ 96

§3. Спадкування за заповітом.............................................................................. 98

§4. Відкриття і прийняття спадщини............................................................... 100

§5. Сингулярне наступництво......................................................................... 102

Програма курсу

"Римське приватне право"........................................................................ 104

Плани семінарських занять з дисципліни

"Римське приватне право"........................................................................ 108

Контрольні питання

з римського приватного права................................................................ 114

Контрольні запитання та казуси............................................................ 118

Тести на іспит............................................................................................... 119

Словник юридичних визначень,

термінів і понять........................................................................................... 130

Література до дисципліни........................................................................ 136

<< |
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -