<<
>>

Emphyteusis - (emphyteuticarius, em- phrteuticus; ager vectigalis [i.e. em- phyteut.]) 6.3 rubr.; 2.8.15.1

Emplastrum- 33.7.18.10; 41.1.7.7 Emptio, emptor, emptrix, emptum - .

emere

Emundare - 34.2.25.10

Enarrare - 50.17.1

Enasci - (ex stipula seges enata) 18.1.40.3; (insula enata in flumine, in mare) 41.1.56; 41.2.1.1

Enavigare - 45.1.122

Enchiridium- 1.2 inscr.; 1.2.2

Eniti - (enixae voluntatis preces) 31.77.23;

(mulier quattuor (quinque) liberos eodem tempore (imo fetu) enixa) 5.4.3;

34.5.8 pr.; (monstrosum aliquid aut prodigiosum enixa) 1.5.14; (uxor ex marito, liberta ex patrono enixa) 2.4.10.10; 49.15.25

Entheca-32.68.3; 33.7.2.1

Enucleare - (Modestini liber de enucleatis casibus) 4.6 inscr.

33

Enumerare - (singillatim enum. casus) 4.6.26.9; (enum. species) 47.20.3.1; (omnes res per species enumeratae) 35.2.30.6; (heredes nominatim enumerati) 30.124; (enumeratio) 35.1.56; (...enum. plurium rerum disiunctivo modo comprehensa plura legata non facit) 36.2.25 pr.; 38.10.10.16

Enuntiare - (enuntiatio) 50.16.148; 50.16.232

Epigramma - 47.10.5.10

Episcopus - (episcopi, qui praesunt pani et ceteris venalibus rebus) 50.4.18.7

Epistola - . epistula

Epistolaris - . epistularis

Epistula - (Labeo ait convenire posse vel re vel per epistulam vel per nuntium)

2.14.2 pr.; (per nuntium quoque vel per epist. mandatum suscipi) 17.1.1.1; (procurator constitutus per epist.) 3.3.1.1; (negotium contrahere per epist.) 44.7.2.2; (recusare (hereditatem) non tantum praesentes, sed etiam absentes vel per epist. possunt) 36.1.6 pr.; (sponsalia constituere per epist.) 23.1.18; (adsignare per epist.) 38.4.7; (donare per epist.) 6.1.77; (epist. donationis praediorum) 31.77.26; (si epistula, quam ego tibi misi, intercepta sit, quis furti actionem habeat? Et primum quaerendum est, cuius sit epistula, utrum eius, ad quem missa est) 47.2.14.17; (epistulam emittere) 44.7.61.1; 50.12.5; (apud veteres legata talia fuere: quantum ei per epist.

scripsero... heres dato) 35.1.38; (epistulam ad heredem suum in haec verba scripsit) 36.1.77 pr.; (pater decedens epistulam fideicommissariam ad filium suum scripsit in haec verba) 32.37.3; 2.14.47.1; 2.14.52 pr.; 13.5.5.3; 13.5.24; 14.3.20; 16.3.24; 16.3.26.2; 16.3.28; 17.1.34 pr.; 44.7.61.1; (epist. missa alicui a magistratibus patriae suae) 50.1.36 pr.; (epist. eorum, qui quasi damnatos ad praesidem remiserint) 48.3.6 pr.; (quodcumque imperator per epist. et subscriptionem statuit... legem esse constat) 1.4.1.1; (candidati principis, qui epistulas eius in senatu legunt) 1.13.1.4; (divus Had- rianus legato provinciae Ciliciae rescripsit... verba epistulae haec sunt) 4.18.3; 22.5.3.1; 43.4.3.3; 46.1.26; 49.14.13.5; (epist. divi Severi ad Fabium Cilonem, praef. urbi) 1.12.1; 1.16.6.3; 48.19.8.5; 48.22.6.1; 39.4.16.1; (generalis epist. div. Marci et Commodi) 11.4.1.2; (epist. div. Pii) 22.6.9.5; (div. fratrum) 40.1.4 pr.; 49.1.11.1; (epist. Neratii ad Aristonem) 19.2.19.2; (Neratius libro quarto epistularum respondit) 33.7.12.35; 33.7.12.43

Epistularis - (charta epistul.) 33.9.3.10 Epitome - (Hermogeniani libri epitoma

rum) 27.1.41; 27.1.43; (epitomatus) 41.3 inscr.; 41.3.34; 28.1 inscr.; 28.1.2

Epitonium- 19.1.17.8

Epulae, epulum - 30.122

Epulari-34.2.19.12

Eques - 8.3.12; 9.2.57; 49.16.5.1

Equester - (equestris militia) 29.1.43; (equester ordo) 1.2.2.44; 1.2.2.47; 24.1.42

Equitare - 9.2.9.3; 9.2.57

Equitium - 6.1.1.3; 7.1.70.3; 7.8.12.4; 22.1.39

Equus-9.1.1.4; 9.1.1.7; 9.1.5 Erciscere, herciscere - (familiae ercis

cundae iudicium) 10.2 tit.

Eremodicium-4.4.7.12; 46.7.13 pr. Eripere - (eripere est de manibus auferre

per raptum) 2.7.4 pr.; (in ius vocatos vi erip.) 2.7.1 pr.; (vi latronum ereptum) 13.6.5.4; 49.15.27; (e pecoribus a bestia ereptum aliquid) 10.2.8.2; 41.1.44; (res, possessio vi erepta) 41.2.15; 41.3.5; 43.16.17; (eripi ab hominibus) 31.56-57; (iumenta, quae semet ipsa eripiunt) 21.1.43 pr.; (ius ordinarium erip.

pupillo) 37.10.10; (erip. alicui libertatem) 36.1.32 pr.; (hereditatem) 48.10.26; (quadrans, qui heredi imponitur, ipsius (ipsi) eripiatur et ad fiscum transferatur) 49.14.49; (si in libertinum animadversum erit, patrono eius id, quod in bonis illius habiturus esset, si is... sua morte decessisset, eripiendum non erit: reliqua pars bonorum... fisco erit vindicanda) 48.20.7.1; (erip. aliquem a latrunculis vel hostibus) 39.5.34.1; (servus eripitur in, ad libertatem) 40.8.9

Erogare - (in lege Aquilia amisisse dicemur, quod aut consequi potuimus aut erogare cogimur) 9.2.33; (si societatem universarum fortunarum ita coierint, ut, quidquid erogetur vel quaereretur, communis lucri atque impendii esset, ea quoque, quae in honorem alterius liberorum erogata sunt, utrisque imputanda) 17.2.73; (cum nihil de bonis erogatur, valere donationem) 24.1.5.16; (quantum per codicillos erogare potuisset, i.e. usque ad dodrantem) 48.10.4.1; (quod autem ex hereditate erogavit... utrum totum hereditati expensum feratur) 5.3.25.16; (nihil ex testamento videtur capere, qui tantum erogat, quantum accipit)

30.122.2; (emptionis causa erogatum) 21.1.27; (erog. bona sua in fraudem futurae actionis) 17.2.68.1; (erog. in aliquem) 5.3.58; 25.3.5.14; (alimenta in ventrem erogata) 25.6.1.7; 11.7.14.3; 11.7.46.2; 15.3.7.3; 15.3.20-21; 42.5.9.2; (erogatum in aedificia) 19.1.13.22; (pecunia in refectionem (navis) erogata) 14.1.7 pr.; (erogatio) 50.4.14 pr.; (si non tam corporis habeat vexationem quam pecuniae erogationem indicti muneris administratio) 50.6.6 pr.; (magna erog. facta in tectoria) 39.2.40 pr.; (erog. annua) 33.1.10.1; (erogare annonam) 50.4.18.8

Erogatio -/. erogare

Errare - 21.1.64.2; (errorem ita definit Labeo pusillum fugitivum esse, et ex diverso fugitivum magnum erronem esse, sed proprie erronem sic definimus: qui non quidem fugit, sed frequenter sine causa vagatui' et temporibus in res nugatorias consumptis serius domum redit) 21.1.1.1; 21.1.4.3; 21.1.17.14; (errare et fugere iumentum posse, nec tamen erronem aut fugitivum esse agi posse) 21.1.64.2; 21.2.32 pr.; 22.6.1; 49.16.4.14; 50.16.225; (non consentiunt, qui errent: quid enim tam contrarium consensui est quam error, qui imperitiam detegit?) 2.1.15; (error litigatorum non habet consensum)

5.1.2 pr.; (non stultis solere succurri, sed enantibus) 22.6.9.5; (nulla voluntas errantis est) 39.3.20; (in omnibus negotiis contrahendis...

si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta qui emit aut qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet quod acti sit) 44.7.57; (cuius per errorem dati repetitio est, eius consulto dati donatio est) 50.17.53; (errare in iure... in facto; error in iure, in iuris... error facti) 5.3.25.6; 22.6.1.2; 22.6.2; 22.6.8;

48.5.39.4; 41.3.31 pr.; (in iure erranti non procedit usucapio) 41.3.32.1; 41.4.2.15; (error iustus, probabilis, tolerabilis) 4.1.2; 41.2.50; 41.3.44 pr.;

41.10.5; (errare, error in corpore, substantia, materia) 18.1.9.2; 18.1.11;

18.1.14; 28.5.9 pr.; 28.5.9.1-2; (in nomine, vocabulo, syllaba) 6.1.5.4; 28.1.21.1; 30.4 pr.; 40.4.54 pr.; 41.2.34 pr.; (errare in persona legatarii designanda) 35.1.17.1; (errasse circa causam exheredationis) 28.2.14.2; (de statu suo dubitantes vel errantes testamentum facere non possunt) 28.1.15; (enare in solvendo et putare creditorem eum, qui non erat) 15.3.3.1; (arbiter, etsi erraverit in sententia dicenda, corrigere eam non potest) 4.8.20; (si quis in appellatione erraverit, ut puta cum alium appellare deberet, alium appellaverit, videndum, an error ei nihil offuit) 49.1.1.3; (error calculi, computationis) 49.8.1.1; 50.8.10 pr.; (veritas erroribus gestarum non vitiatur) 1.18.6.1

Erro - . errare

Error - . errare

Erubescere - 48.5.12.3

Erudire - (sumptus facere ad erudiendum hominem) 19.1.43; (studiis, litteris eruditus) 21.1.65.2

Eruditio - (in alimenta vel in eruditionem puerorum relinquere aliquid) 30.117 Eruere - (er. ossa, corpus) 11.7.8 pr.;

(quae eruta sunt, ut harena creta et similia) 19.1.17.6; (arbor radicitus eruta) 41.1.26.1; (probatio, tormenta ad eruendam veritatem) 22.5.7; 47.10.15.41; (in criminibus eruendis quaestio adhiberi solet) 48.18.1 pr.; (quaestionem habere, ut fraudium participes eruerentur) 9.2.23.4

Erumpere - (servi ad fugam erumpentes) 17.2.60.1; (ita clausi, ut erumpere non potuerint) 29.5.3.6; (si mulus eruperit) 9.2.27.34; (erumpit aqua) 39.3.21

Esca, escalis, escarius, esculentus - .

esse

Esse, edere - (.. .qui iumenta vendidit, solet ita promittere esse bibere, ut oportet) 19.1.11.4; 33.9.3.1-3; 34.2.19.10; (esus) 33.9.3 pr.; 33.9.3.1; (esca) 34.2.19.12; (escaria (sc. vasa)) 33.10.3.3;

(argentum escarium, escale) 33.10.8; 34.2.19.12; 34.2.32.2; (esculentus) 1.18.18; 33.9.3.3; (penus esculenta)

33.9.3.2

Evacuare - 18.6.1.4

Evadere - (evad. hostium potestatem)

41.1.7 pr.; 49.15.26; (evasit custodia) 48.3.12-13; (qui deportatus evaserit, capite puniatur) 48.19.28.13; (evad. actionem) 19.1.1.1; (notam) 3.1.1.6;

21.1.25.6

Evagari - 9.2.27.9; 9.2.30.3

Evalescere - 8.5.6.2

Evanescere - (si principale ruptum sit testamentum, et pupillare evanuit)

28.6.2 pr.; (videntur evanuisse (secun

dae tabulae) non adita patris hereditate) 36.1.15.3; (adgnatione sui heredis nemo dixerit codicillos evanuisse) 29.7.19; (evanescit legatum, fidei- cornrn.) 28.6.18.1; 30.93; 34.3.7.4; (donatio) 24.1.11.7; (pignus) 20.1.13.1; (stipulatio) 45.1.83.6; 45.1.98 pr.;

46.1.33; (actio) 12.1.31.1; 24.3.21; 39.3.11.1; (condicio) 28.7.6; 45.1.29.1

Evehere - 8.3.6; 33.7.12.10; 39.4.15 Evellere - (si quis aliquid aedibus ad-

fixum evellerit, statuam forte vel quid aliud, quod vi aut clam interdicto tenebitur-) 43.24.9.2; (arbores evulsae)

7.1.12 pr.

Evenire - (si evenerit fraude heredis) 33.5.5; (per desidiam custodis)

48.3.12 pr.; (iure evenit, ut) 1.1.3 pr.; (usu evenerat) 13.7.22.4; (evenire, ut amittat actionem) 9.4.8; (poterit evenire, ne substitutus quicquam retineat) 35.2.11.5; (evenit, quominus... liceat) 30.45.1; (si quid evenerit aeris alieni) 32.34.3

Eventus - (mortis eventum exspectare) 24.3.22.8; (ev. mortalitatis) 1.18.6.7; (ev. damni) 4.4.1 1.4; (ex omni eventu competere) 14.6.9.1; (in eventum condicionis fideicommissum restituere rogatus) 35.1.66; (ex eventu condicionis... redditum iri) 35.2.73.2; (in utrumque eventum substitutus) 28.6.4.2;

(condicio, quae in eventu ponitur, in eventum collata) 35.1.60 pr.; 35.1.78; (ne actio, quae ab initio inutilis fuerit, eventu confirmetur) 15.4.2.2; (consilium et eventus fraudandorum creditorum) 40.5.4.19; 42.8.10.1; 42.8.15; (fraudis interpretatio...

non ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque desideratur) 50.17.79; (iuris eventus) 7.2.8; (ev. actionum) 8.5.7; (donationis) 24.1.10

Everriculum - 47.10.13.7

Eversio - . evertere

Evertere - (ev. cisium) 19.2.13 pr.; (arbores vi tempestatis eversae) 7.1.59 pr.; (ev. onus in aliquem) 9.1.1.4; (ev. locum) 2.11.2.8; (ev. iudicium defuncti, testamentum) 29.4.4.1; 38.2.7; (ius electionis) 40.9.3; (legis praeceptum) 37.14.16 pr.; (ev. domini patrimonium)

47.6.1 pr.; (ad totius dominus eversionem pertinere) 1.18.21; (ev. fideicommissi) 36.1.23.4

Evictio - . evincere

Evidens; evidenter - 23.3.57; 24.1.32.4; 34.5.13.2; 35.3.1.4; 36.1.65.4; 36.3.14.1

Evincere - (evinc. hereditatem per inofficiosi querellam, ab intestato) 5.2.21.2; 5.3.17; 5.3.55; (patroni iure portionem evinc.) 5.4.6.1; (si heres... bona delata ad fiscum diceret, constaret autem de fideicommisso, decretum est, ut petitori caventi evicta hereditate restituti iri solveretur) 35.3.8; (cavere evicta hereditate legata reddi) 2.8.8.4; (si patronus legatum sibi relictum adg- noverit idque fuerit evictum) 38.2.8.1;

21.2 tit.; (sive tota res evincatur sive pars, habet regressum emptor m venditorem) 21.2.1; (evinc. usum fructum) 21.2.15.1; 21.2.43; (in vendendo fundo quaedam etiam si non dicantur, praestanda sunt, veluti ne fundus evincatur aut usufr. eius) 18.1.66 pr.; (servitus evicta) 21.2.48; (Serviana actione evictus servus) 21.2.35; (evinci in servitutem, libertatem) 21.2.46.2-3; 19.1.45.1; (evictionem praestare) 19.1.10;

(si in venditione dictum non sit, quantum venditorem pro evictione praestare oporteat, nihil venditor praestabit praeter simplam evictionis nomine) 21.2.60; (obligatio evictionis, de evictione) 21.2.46.1; 21.2.62.1; 21.2.64pr.; (nomine obligari, teneri) 21.2.36; 21.2.10; 21.2.46.1-2; 21.2.54.1; 21.2.62 pr.; 21.2.69; 21.2.75; (pro evictione fundi satis accipere) 21.2.22.1; (cavere de, pro evict.) 10.2.25.21; 10.3.10.2; 21.2.6; (fideiussorem ob evictionem dare, quem vulgo auctorem secundum vocant) 21.2.4 pr.; (stipulatio evictionis, de evictione) 3.5.18.3; 21.2.51.1; (evictionis stipulationem contrahi) 21.2.69.3; (utilem de evictione stipulationem dari) 21.2.39 pr.; (iudicium de evict.) 40.12.26; (de evict, convenire aliquem) 21.2.42; 21.2.46 pr.; (denuntiare de, pro evictione) 21.2.39.1; 21.2.51.1; 21.2.63 pr.

Evitare - (evit. creditorem, occursum creditoris) 42.4.7.13; 42.5.36; (poenam) 47.8.5; 48.5.11.2; (crimen) 48.15.5; (interdictum satisdatione oblata) 43.4.1.8; (evitandi iudicii causa rem alienare) 4.7.12; 39.3.16; (deditione ipsius corporis, quod deliquit, evitare litis aestimationem) 9.4.1

Evocare - (...solent, qui liberare eum locum religione volunt, sacra inde evocare) 1.8.9.2; (...ne quis vexandi adversarii causa, forsitan cum Romae possit satisdare, in municipium evocet) 2.8.8.5; (evocari denuntiationibus, edictis, litteris) 5.3.20.6; 26.10.7.3; 40.5.26.7; 40.5.26.9; 42.1.53.1; 49.14.2.3; 49.14.42.1; (evocari testimonii causa) 5.1.2.3; (...iudices... eum solum numerum testium, quem necessarium esse putaverint, evocari patiantur) 22.5.1.2; (testes non temere evocandi sunt per longum iter) 22.5.3.6

Evolare-41.1.5.4; 41.1.5.6

Exacerbare - 48.4.7.4; 48.19.16.10 Exactio, exactor, exactus - . exigere

Exaequare - (idcirco relictum, ut condicio filiorum exaequaretur) 35.1.12; (per omnia exaequata sunt legata fideicommissis) 30.1

Exaestuare - (litus publicum est eatenus, qua maxime fluctis) 50.16.112

Exaggerare - 43.19.3.15; (...neque exaggeranda fuit sententia, quae modum interdictioni fecerat) 50.2.3.1

Examen - (examen, quod ex alveo nostro evolaverit) 41.1.5.4

Examinare - (examinari apud iudicem) 6.1.76.1; 22.1.32 pr.; (pro tribunali) 48.16.1.11; (exam, iustitiam causarum) 4.1.3; (rationes) 35.1.82; 40.7.6.7; (testium fides diligenter examinanda est) 22.5.2; 22.5.3 pr.

Examinatio - (exam, civilis) 47.14.1.4 Exanimare - 9.2.11.3 Exarare - (termini exarati) 10.1.4.4 Exardescere - (si inimicitiae cum patre

exarserunt) 26.3.8

Exarescere - (si prata arboresve exaruissent) 8.5.18; (si fons exaruerit) 8.3.34.1

Exannare - 14.2.2.1

Exasperare = exacerbare - 48.19.42;

48.22.18.1

Exauctorare - 3.2.2.2; 40.12.29 pr.;

49.16.4.8; 49.16.7

Exaudire -28.1.21 pr.; 44.7.1.15; (verba secundum voluntatem testatoris exaudienda sunt) 33.8.6.3; (...non ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debere) 45.1.99.1; 45.1.120

Excandescere - 1.18.19.1

Excavare - 39.3.2.7

Excedere - (exc. in exilium) 48.19.4; 48.22.7.17; (hoc iure utimur, ut relegatus interdictis locis non excedat) 48.19.4; (exc. provinciam, fmes provinciae) 1.18.3; 1.18.15; 4.6.32; (exc. de utero) 1.5.15; (exc. vita) 9.2.51 pr.; (exc. fmes mandati) 17.1.5 pr.; (ius et causam pecuniae creditae) 19.5.24; (exc. modum, ius legis Falc.; exc. dodrantem, statuam lege portionem) 35.2.1.12; 35.2.61; 35.2.67; (dodrantis

aestimationem) 7.1.29; (exc. usuram legitimam) 19.1.13.26; (facultates patrimonii) 38.2.36; (reditus excesserint) 34.1.12; (actio in id, quod excedit) 4.3.7.6; (ut in id, quod excedit priorem obligationem, res sit obligata) 20.1.15.2; (exc. memoriam) 39.3.2.3; 43.20.3.4; (legitimum tempus) 5.1.32; (excessisse aetatem, armum) 7.1.55; 28.1.5; 32.69.1; (si quinquiennium excessit) 24.2.6;

49.14.3.6

Excellere - (exc. dignitate) 4.3.11.1 Excelsus - (Tribonianus, vir exc.) Const.

Tanta, pr.-9; 11; 24

Exceptio - (habitationis exceptione... usus videtur exceptus) 7.1.32; (sic excipere (in vendendo fundo): servitutes si quae debentur, debebuntur... haec generalis exceptio) 19.1.39; 18.1.72.1; (sub exceptione satisdare) 39.2.7 pr.; 39.2.22.1; 39.2.31.1; 44.1; (auxilium exceptionis) 46.3.95.2; (defensio exceptionis) 16.1.7; (exceptio dicta est quasi quedam exclusio, quae opponi actioni cuiusque rei solet ad excludendum id, quod in intentionem deductum est) 44.1.2 pr.; (intentio per exc. elisa) 21.2.17; 40.14.1; (exc. annua) 15.1.30.5; 15.2.1.10; (sex mensum exceptio) 21.1.48.2; (exceptio competit) 4.2.9.3; 17.1.29 pr.; 43.18.1.4; 46.1.32; (adqui- sita est) 2.14.62; (exceptionem obicere, exercere, opponere) . obicere, exercere, opponere; (exceptione uti) . uti; (petentem repellere) 37.4.15; (se tueri) . tueri; (si exceptione vellet adversus petentes experiri) 4.2.9.3; (agere etiam is videtur, qui exceptione utitur: nam reus in exceptione actor est) 44.1.1; (exceptio... causa cognita datui') 17.1.57; (exceptionem omittere) . omittere; (remittere) . remittere; 37.4.15; (dare exceptionem) 16.1.16.1; 46.2.19; (exceptione alicui succurere) . succurere; (aliquem tueri) . tueri; (si quis constituerit, quod iure civili debebat, iure praetorio non debebat, id est per exceptionem) 13.5.3.1;

(SCti Velleiani) 16.1.6; 16.1.7; 16.1.8.2; 16.1.8.4; 20.3.2; (Macedoniam) 14.6.7.4; 14.6.7.7-8; 14.6.7.10-11; 14.6.7.14; 14.6.20; 44.4.4.14; 46.2.19; (Trebelliam) 5.1.28.1; 36.1.1.4; (exc. rei iudicatae) 20.1.3.1; 26.7.46.5; 27.10.7.2;

44.2 tit.; (petenti opponere exceptionem ait si ea res iudicata non sit inter) 44.2.9.2; (rei venditae et traditae)

21.3 tit.; 21.3.1.4; 44.4.4.32; (exc. rei doti destinatae et traditae) 23.3.7.3; 43.18.1.4; (doli mali et metus) 44.4 tit.; (cognitoria, procuratoria) . procuratorius; (pacti vulgaris exc.) 23.4.30; (exc. vulgaris rei iudicatae) 47.23.3 pr.; (quotiens deficit... exceptio, utilis... exceptio) 19.5.21; (utilis exc. adversus fraudem) 14.6.7.1; (exc. fraudis SCti factae) 16.1.32.3; (exc. utilis danda est) 20.1.13.2; (utilem exc. non opponendam) 21.1.51.1; 4.4.41; 16.1.19.5; (exceptio iusti dominii) 6.2.16; 17.1.57; 6.1.72; 44.4.4.32; (exc. si ea res possessoris non sit) 6.2.17; (si velit cum creditore proprietarius agere non esse ei ius uti frui invito se, tali exceptione eum praetor tuebitur: si non inter creditorem et eum, ad quem usus fructus pertinet, convenerit, ut usus fructus pignori sit) 20.1.11.2; (exceptione summotus ac si non in ea causa sint tabulae testamenti, ut contra eas bonorum possessio dari possit) 44.2.2; 44.7.15; 44.1.20 i.f.; 37.4.15; 38.2.25; (exceptio in factum) 7.9.4; 14.6.20; 44.4.4.16; (exceptione doli (mali) vel in factum) 12.5.8; 46.2.4; (exceptio poterit nocere aut doli aut in factum) 23.3.7.3; (exceptione m facium comparata vel doli mali summoveri) 44.4.4.32; (sciendum est ex omnibus in factum exceptionibus doli oriri exceptionem) 44.4.2.5; (adversus parentes patronosque neque doli exceptio... competere potest, in factum tamen erit excipiendum) 13.5.27; 44.1.14; 44.4.4.16; (exc. rei m iudicium deductae) 4.2.14.13; 11.1.20 pr.;

(exc. de re usus fluctus nomine tradita)

7.9.7 pr.; (exceptiones temporales, dilatoriae) . temporalis, differre; (dicuntur autem exceptiones aut peremptoriae aut dilatoriae, peremptoriae sunt, quae perpetuo valent nec evitari possunt, velut quod metus causa aut dolo malo) 44.4.2.6; 44.1.2.4; 44.1.3; 46.3.93 pr.; (creditor autem is est, qui exceptione perpetua summoveri non potest: qui autem temporalem exc. timet, similis est condicionali creditori) 50.16.55; 50.16.10; (sufficit ad causam indebiti incertum esse, temporaria sit an perpetua exceptionis defensio) 12.4.9.1; 12.6.56; 16.1.17.2; 40.5.45 pr.; 44.1.22 pr.; (exceptiones, quae personae cohaerent, rei cohaerentes)

44.1.7 pr.; 44.1.7.1; (ex persona eius, qui exceptionem (doli) obicit in rem opponitur exc.) 44.4.2.2; (traditur rei quidem cohaerentem exc. etiam emptori nocere, quae ex delicto personae oriatur, nocere non oportere) 44.4.4.27; 44.4.31; (exc. doli personam complectitur eius, qui dolo fecit: en- imvero metus causa exc. in rem scripta est) 44.4.4.33; (videamus... quibus personis obiciatur (exc.) et... specialiter exprimendum est, de cuius dolo quis queratur, non in rem) 44.2.1; (cum... doli exceptio insit rei uxoriae actioni ut in ceteris bonae fidei iudiciis) 24.3.21; 46.3.72 pr.; (hoc iudicium (ex vendito) fidei bonae est et continet in se doli mali exceptionem) 30.84.5; (si... patronus cum liberto pro socio agat, an haec exceptio (onerandae libertatis causa) si necessaria? Et puto ipso iure tutum esse libertum adversus exactionem patroni; quia id (conpensationis rationem habere) b. f. iudicio conveniens videtur, ideo officio eius (iudicis) contineri creditur) 44.5.1.7; (bonae fidei iudicio exceptiones pacti insunt) 18.5.3; (exc. doli) 19.1.13.9; (si is, cum quo servum communem habebam... communi dividun-

do agere coeperit, pigneraticia exceptione summoveri debere: sed si exceptione usus non fuero, officium iudicis erit, ut) 10.3.6.9; (impendia, quae, si vindicaretur fundi pars, per exceptionem doli retinere possem, an etiam, si comm. div. iudicio mecum agetur, aequitate ipsius iudicii retinere possim... quod quidem magis puto, [quia b. f. iudicium est comm. div.]) 10.3.14.1; (emptor quoque comm. div. agendo eadem exceptione summove- bitur, qua auctor eius summoveretur) 10.3.14.3; 17.2.16.1; (indebitum solutum accipimus... et si per aliquam exc. perpetuam peti non poterat: quare hoc quoque repeti poterit) 12.6.26.3; (perpetua exc. parit condictionem) 12.6.26.7; 10.2.18 pr.; (id ipsum officio iudicis continebitur: nam nec exceptio doli mali desideratur) 5.3.38; (etsi non exciperetur, satis per officium iudicis consuli) 5.3.58 i.f.; 6.1.27.5; 6.1.30; 6.1.65; 10.2.29;

10.3.14.1; 19.1.45.1; 39.6.14; 41.1.7.12; 44.4.14; (sumptus... exceptione doli posita [per officium iudicis] aequitatis ratione servantur) 6.1.48; (non aliter [officio iudicis] aestimationem haberi posse, nisi... posita sit doli mali exceptio) 6.1.28-90; (cum... coeperit... dominus vindicare, doli exceptione summovebitur [vel officio iudicis con- sequetur, ut indemnis maneat]) 9.4.11; (exc. si non convenit, ut sibi (ante) res sit obligata) 20.4.12 pr.; (exc. pacti, ne pignori hypothecaeve sit res)

20.6.8.1 sqq.; (exc. si non voluntate creditoris veniit) 20.6.8.9; (exc. damnum fatale) 4.9.3.1; 4.2.14 pr.; 4.2.14.11; 13.5.3.1; (agendum sit... sed magis est, ut [vel officio iudicis vel] doli exceptione alterutra esse contentus debeat) 4.9.3.5; 43.24.7.3 i.f.; (ipso iure; iure civili - exceptione (per exc.)) 5.3.31 pr.; 8.1.4 pr.; 9.4.27.1; 13.5.3.1; 19.1.28 i.f.; 31.34.2; 34.2.34.1; 46.3.38.1; 50.16.10; (pactum) 8.1.4; 23.3.12.2;

2.14.27.2; (aut ipso iure aut per exc.) 7.9.4; 21.2.29.1; 44.7.34.1; 46.8.22.8; 50.17.112; (stricto iure - per exceptionem) 13.5.30; (succurri reo aut exceptione aut iusta interpretatione... ut illa verba neque fecisse hoc significent, ut) 13.5.17; (denegatio actionis - exceptio) 12.2.9 pr.; (non est ei actio... danda, sed... per exceptionem summoveri debet) 4.4.12; (cui damus actionem, eidem et exceptionem competere multo magis quis dixerit) 43.18.1.4; (adiudicationes praetor tuetur exceptiones aut actiones dando) 10.2.44.1; (an ex hac causa actione quadam vel exceptione tuendus sim? respondi utroque auxilio me usurum) 8.5.16; (sive actione... sive exceptione) 4.2.9.3; (exceptio... et praeterea condictio) 44.4.7 pr.; (duplex via est, aut exc. aut interdictum) 43.17.1.4; (nocet tibi exc. (nec vi nec clam nec precario ab illo), si adversus eum velis interdicere) 43.19.1.11; (post armum causa cognita competit interdictum: nam causa cogn. annuam exc. remittendam) 43.24.15.5; (non tenebit interd. repulso per exc. (si... promissum satisve datum non est...) eo, qui experitur) 43.4.4.1; (interdicto utendi exceptionem obicere) 43.24.1.3; 43.24.7.4; (excipiendum hoc interdicto quod eius ripae minuendae causa non fiet) 43.13.1.6; (exceptio nocet in hoc interd. quod non tu vi aut clam feceris) 43.24.7.3; 43.24.22.2; 43.24.3.2 sqq.; (agenti hoc interd. obicienda erit exc. rei iudicatae) 43.30.1.4; (adversus interd. exceptio danda) 43.30.1.5; (Salviano locus est et, si adversus eum agat creditor, doli replicatione exc. elidet) 20.1.21.1; (si (creditor) exceptione summoveri potuit, nihil ei debet prodesse hoc edictum) 43.4.1.5; (sine ulla exc. temporis cognitionem exercere) 17.2.63.2; 24.3.17.1; 40.14.1; 42.1.41 pr.; 44.1.7 pr.; 46.2.33; (exc. est condicio, quae modo eximit reum

damnatione, modo minuit damnationem) 44.1.22 pr.

Exceptor- 19.2.19.9

Exceptorius - (quali exceptorii, in quibus uvae comportantur) 33.7.8 pr.

Excessus - 24.1.32 pr.; 28.5.87.1 Excidere - (...simulatque... vas ita ex

ciderit, ut non inveniatur, protinus desinere a nobis possideri) 9.3.5.12; 41.2.3.13

Excidere - (exciso utero edere) 50.16.141; (negat lex regia mulierem, quae praegnas mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur) 11.8.2; (cxc. arbores) 7.1.13.4; 19.2.25.4-5; (a stirpe) 43.27.1.2;

48.8.4.2

Excipere - (qui missilia iactat in vulgus, ignorat enim, quid eorum quisque excepturus sit, et tamen, quia vult quod quisque exceperit eius esse, statum eum dominum efficit) 41.1.9.7; (exc. profluentem aquam) 39.3.1.22; (necessitas stillicidiorum excipiendorum) 8.2.17.3; (ut vicinus lumina nostra excipiat) 8.2.4; (exc. onus obligationis) 46.1.48.1; (periculi societatem) 26.7.38 pr.; (exc. actionem) 5.1.22; 5.1.36.1; 9.4.13; 36.1.28 pr.; 49.14.41; (condictionem) 13.1.20; (exc. sententiam) 44.1.10; 48.19.25 pr.; (exc. poenam) 48.5.39.8; (exc. deficientium partes) 29.2.53.1; (verba sic exc.)

4.3.7 pr.; 11.1.11.5; (exc. rationes) 35.1.82; (leges, quibus excipitur, ne) 22.5.5; (excipit lex, a quibus licet accipere; ab exceptis in infinitum capere permittit) 48.11.1.1; 48.11.7.1; (qui bon. possessionem (contra tab.) accepit, non aliis quam exceptis personis legata praestabit) 37.5.21; 37.5.1;

37.5.3; 37.5.5.8; (dos caduca facta exceptis impensis necessariis) 23.2.61; (praetor excepit sexum, casum) 3.1.1.5; (illud eleganter praetor excepit: praeterquam) 2.2.4; (si ita quis heres institutus fuerit: excepto fundo, excepto usu ff. heres esto, perinde erit iure civili atque si sine ea re institutus

esset) 28.5.75; (fundum excepto aedificio legare) 30.81.3; (si legatus fuerit servus, peculium excipere non est necesse, quia non sequitur, nisi legetur) 33.8.24; (...in venditione servi peculium semper exceptum esse intellegitur) 21.2.3; (in venditione, in lege fundi venditi excip. aliquid) 18.1.76 pr.; 18.1.77 pr.; (exc. usum, usum fr., exc., ut pascere sibi vel inhabitare liceat) 7.1.32; (exc. sibi habitationem) 19.1.21.6; (sepulchrum) 19.1.53.1; (servitus excepta) 8.4.7; (cum iter excipere deberem, fundum liberum tradidi) 12.6.22.1; (venditor, qui manus iniectionem excepit) 2.4.10.1; (exc., ne manumitteretur (serva), ne prostitueretur) 18.7.6 pr.; (exc. in locatione, ut) 19.2.19.3; (certum pretium sibi exc.) 19.5.13 pr.; (si sit animi vitium tale, ut id a venditore excipi oporteret neque id venditor, cum sciret, pronuntiasset, ex empto eum teneri) 21.1.1.9; (nominatim excip. de aliquo morbo et de cetero sanum esse dicere) 21.1.14.9; (nominatim de errone et fugitivo excipitur) 21.1.4.3; (libertatis causam exc. in venditione) 21.2.69 pr.; (exc. de pacto convento) 44.4.2.4; (de dolo alicuius) 44.4.4.17; 44.4.4.20; 44.4.5.5; 44.4.11 pr.; (de re iudicata) 44.2.21.4; (Publiciana mihi datur, et adversus excipientem si dominus eius sit utilem mihi replicationem doli mali profuturam) 9.4.28; (ita excipiendum extra quam si) 43.12.1.16; (aequum erit excipi si non) 20.6.8.9; (in factum exc.) 14.6.20; (qui excipit, probare debet, quod excipitur) 22.3.9; (qui excepit se non respondisse) 22.3.18.2

Excitare - (excit, derelictam accusationem, crimen sopitum) 48.5.27.1; 48.5.30.5 Excludere - (...exceptio dicta est quasi

quaedam exclusio... ad excludendum id, quod in intentionem deductum est. illud tenendum est omnem exceptionem vel replicationem exclusoriam es-

se: exceptio actorem excludit, replicatio reum) 44.1.2 pr.; 44.1.2.1-2; (quarta debitae portionis sufficit ad excludendam querellam) 5.2.8.8; (excludi a collationis commodo) 38.6.6; (beneficio SCti) 38.17.2.14; (a bon. possessione) 37.4.18 pr.; (excludi tempore aut repudiatione) 38.9.1.11; (praescriptione) 48.5.40.5; (armo) 43.24.15.6; (heres ignoratione sua defuncti vitia non excludit) 44.3.11; (exci, aquam) 39.3.1.2; (ut excludatur (gemma inclusa auro alieno), ad exhibendum agi potest) 10.4.6

Exclusio, exclusorius - . excludere Excogitare - 37.10.3.5; 43.21.1.4;

49.14.40 pr.

Excolere - (excol. fundum) 6.1.53; 39.5.14; (saltum) 13.7.25; (exc. aedificium) 7.1.44

Excrescere - (imbre excr.) 39.3.1 pr.; 43.12.1.5; (si in tantum excreverit (fluctus), ut quantitatem... excedat) 36.1.28.16; (libertatis causa impositorum praestationem ultra modum excrevisse) 38.1.2 pr.

Excubare - (milites, qui pro pace excubant) 48.2.13; 48.4.7.1; (ab excubatione desistere, excubias palatii deserere) 49.16.3.6; 49.16.10; (excubias agere) 1.15.1

Excurrere - 17.1.10.9; 27.3.1.9; (fistulae... quamvis longe excurrant extra aedificium, aedium sunt) 19.1.15; (in hoc tempus excurrit donationis eventus) 24.1.10; (decem et quod excurrit)

16.3.26.2

Excursio - 33.1.13.1

Excusare - (excusatum esse, teneri) 9.2.27.29; 48.10.14 pr.; (tenebitur, nec ignorantia eius erit excusata) 19.2.19.1; (infans vel furiosus... non tenentur, cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat) 48.8.12; (doli non capaces excusati sunt) 47.12.3.1; (excusata ignorantia, inopia) 17.1.8.8; (eam diligentiam venditorem exhibere debere, ut

fatale damnum vel vis magna sit excusatum) 18.6.2.1; (officii necessitas et tutores fides excusata esse) 34.9.22; (servos, cum dominis suis parent, necessitate potestatis excusari) 48.10.15.3; (incestum excusari solet sexu vel aetate) 48.5.39.7; (excusari maiore poena) 23.2.68; (mulieres in adulterio commisso nullam habere possunt excusationem) 48.5.39.4; (aetas excusationem meretur) 29.5.1.32; (non sit aetatis excus. adversus praecepta legum ei, qui dum leges invocat, contra eas committit) 4.4.37.1; (vani timoris excusatio non est) 50.17.184; (excusatio munerum) 50.5 tit.; (munera talia, ut neque aetas ea excuset neque numerus liberorum) 50.4.6.4; (excusari a civilibus muneribus) 50.1.17 pr.; (a dicendo testimonio) 22.5.1.1; (a compromisso) 4.8.16.1; (se excusare) 27.1; (se exc. a cura adulescentium, a curatione) 4.4.11.2; 27.1.16; (a tutela) 27.1.11; 27.1.21; 27.1.27; 27.1.46; (ex tut.) 27.1.45.1; (habere ius excusationis) 27.1.26; (tutelam excusationis iure suscipere nolle) 26.2.28 pr.; (de non recipienda tutela excusationem agitare) 49.1.20 pr.; (partis bonorum se excus.) 30.111; (iustam causam litteris excus.) 28.3.6.9; (innocentiam excusantem audiri aequum est) 3.3.33.2; (exc. sententiam) 4.8.19.2; 3.1.1.3; 50.2.11

Excusatio - . excusare

Excutere - (de manu alicui nummos exc.) 9.2.27.21; 47.2.52.13; (...fructum percipi spica aut faeno caeso aut uva adempta aut excussa olea) 7.4.13; (exc. spicas; spicis excussum frumentum) 41.1.7.7; (exc. talum) 50.16.101.2; (ne creditor... excutiat ei summam, in quam fideiussit) 17.1.29.2; (quae facultates pupilli sint et quae eius, qui adoptare eum velit) 1.7.17.2; (exc. veritatem) 22.3.13; 48.18.10.5; (rescriptum de excutienda fide testium) 22.5.3.2; (exc. rationes) 35.1.50; 40.4.59.2; 40.7.6.7; (arbiter rationibus

excutiendis) 5.1.53; 40.1.5.1; (cum magistratus plures tutores dant, non prius ad eos reverti pupillus potest, quam omnes tutores excussi fuerint) 26.7.46.6; (ut possessor hereditatis prior excutiatur) 29.4.2.1; (a Maevio ante Titium excussum non recte petetur) 45.1.116; (...constat hos quoque excussis prius facultatibus eius, qui gesserit, conveniri oportere) 26.7.3.2; 27.8.1.9

Executio - . exsecutio

Exedra - 9.3.5.2

Exemplum - (rei exemplum capere ex rescripto divi Pii in specie huiusmodi) 36.1.11.2; (ne res exemplis egeat)

19.5.1 pr.; (exstat exemplum) 3.1.1.5; (exempli gratia, causa) 21.1.1.8; 35.1.46; 43.16.1.25; 44.7.25.1; (sequi exemplum) 40.2.5; 49.16.13.6; (actionem dare, agere, petere posse exemplo, ad exemplum actionis) 3.5.30 pr.; 9.3.5.12; 13.5.16.1; 14.3.7.1; 14.3.19 pr.; 19.1.13.25; 27.6.9 pr.; (ad ex. legis Aquiliae) 9.2.12; (praetorii edicti) 23.2.58; (Publiciana, quae ad ex. vindicationis datur) 44.7.35 pr.; (exemplo edicti legatorum nomine conveniri) 35.2.18 pr.; (servitutes quoque praetorio iure constituentur et ipsae ad ex. earum, quae ipso iure constitutae sunt, utilibus actionibus petentur) 43.18.1.9; (edictum ad Carbon, decreti ex. comparatum) 25.4.2; (ad ex. legatorum mortis causa donationes capiuntur, revocatae sunt) 6.2.2; 39.6.15; (Falcidiae rationem in his quoque donationibus exemplo legatorum locum habere placuit) 31.77.1; (solutionis exemplo acceptilatio solet liberare) 46.4.5; (delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad ex. legis vindicandum est) 48.4.7.3; (malum ex.) 48.8.3.2; (pessimo ex. villas expugnare) 48.6.3.2; (faenerare) 14.6.1 pr.; (iudex tam malo ex. circumscriptus) 42.1.33; (in exemplum coercere, vindicare) 27.9.9; 48.3.6.11; (propter ex. capite puniri)

49.16.6.3; (ut exemplo aliis ad deterrenda maleficia sit) 16.3.31 pr.; (ut exemplo deterriti minus delinquant) 48.19.6.1; (nonnumquam evenit, ut supplicia exacerbentur, quotiens... exemplo opus sit) 48.19.15.19; (si latitet, exempla SCtorum... induci oportet) 5.1.67; (Scio relegatorum bona... fisco vindicata sed... hoc quoque remisi exemplum) 48.22.1; (...ex his (sc. constitutionibus) quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam... si cui sine exemplo subvenit (sc. princeps), personam non egreditur) 1.4.1.2; (ex. Mucianae cautionis) 35.1.72.2; 35.1.77.2; 10.2.4.3; (quicumque a fisco convenitur, non ex indice et exemplo alicuius scripturae, sed ex ex authentico conveniendus est) 22.4.2; (si quis fecerit testamentum ct exemplum eius, exemplo quidem aperto nondum apertum est testamentum: quodsi authenticum patefactum est, totum apertum) 29.3.12; (si unum fecerit testator quasi testamentum, aliud quasi exemplum... si id (exstat), quod exemplum erat, bon. poss. peti non poterit) 37.11.1.7; (exempla instrumentorum, actorum) 2.13.11; 49.14.45.6; (ex. litterarum, relationis) 49.4.3; 49.5.6; (unum

testamentum pluribus exemplis consignare quis potest) 28.1.24; (plures tabulae eodem exemplo scriptae) 28.4.4; (quotiens quis ex. testamenti praeparat et prius decedat, quam tes- tetur, non valent... quae in exemplo scripta sunt) 32.11.1

Exemptilis - . eximere

Exemptio - . eximere

Exercere - (ex. consilium) 1.21.2 pr.; (homines, qui agrum colunt et qui eos exercent) 33.7.8 pr.; (ex. feras) 7.1.62.1; (fabrilibus operibus exerceri) 49.16.12.1; (se exerc.) 22.2.5 pr.; (inter se exerceri) 9.2.7.4; (ex. liberalitatem, munificentiam) .79.5.1 pr.; (misericordiam) 16.3.7 pr.; (ex. ius) 21.1.17.11; 29.1.41.4; (potestatem) 1.16.1; 20.5.4;

(privilegium, beneficium) 16.3.8; 37.6.8; 49.14.37; (legem commissoriam) 18.3.3; 18.3.4.2; 18.3.6.2; (causas excusationis) 27.1.45.1; (ex. actionem) 2.10.1.3; 3.3.60; 4.3.32; 5.3.17; (iudicium noxale, comm. div.) 9.4.42; 10.3.7.2; 19.2.42; (litem) 4.8.32.9; (exceptionem) 17.1.29 pr.; (iudicio causam ex.) 12.2.30 pr.; (ex. provocationem, provocationis litem, appellationem) 5.1.2.3; (cognitionem) 40.14.1; (fortuita incendia civiliter exercentur) 48.19.28.12; (iudicium publice exerc.) 48.6.10 pr.; (ordo exercendorum public, (iudiciorum)) 48.1.8; (apparatus rerum... sine quibus exerceri nequiret possessio) 33.7.12 pr.; (ex. fodinas) 7.1.13.5; (figlinas) 8.3.6 pr.; (exerc. pecuniam (faenebrem), faenus) 12.1.33; 12.1.34 pr.; 17.1.10.3; 33.8.26; 50.4.18.23; (faenus pupillaris pecuniae per contumaciam non exercitum) 26.7.49; (pecunias faenore apud nummularios exerc.) 16.3.7.2; (pecunias exerc. ituras et redituras) 28.5.35.4; (exerc. kalendar- ium) . kalendarium; (adulterinam monetam) 48.13.8 pr.; (vitam venaliciariam) 32.73.4; (lenocinium in uxore exerc.) 48.5.30.3; (ex. (corpore) quaestum; artem ludicram) 3.2.4.1-2; 23.2.42.1; 23.2.43; (cenacularium)

9.3.5.1; (argentarium) 2.13.4.2; (negotiationem, negotium) 14.3.11.3; 14.3.19.1; 26.7.58 pr.; (institor exercens mercem) 14.3.17.3; (ex. tabernam) 14.3.13.2; (mensam nummulariam) 14.3.20; (exercitor navis, cauponae, stabuli) 4.9.1.2-3; 4.9.1.5; 4.9.7.6; 44.7.5.6; 47.5.1 pr.; (exercitorem eum dicimus, ad quem obventiones et reditus omnes perveniunt, sive is dominus navis sit sive a domino navem per aversionem conduxit vel ad tempus vel in perpetuum) 14.1.1.15 sqq.; (exercitor ratis) 4.9.1.4; (exercitoria actio) 14.1 tit.; (ex. vectigal) 39.4.9.6; 48.6.12; 50.2.6.2; 50.12.13.1

Exercitatio - (milites ad exercitat, producere) 49.16.12.2; (exercitus nomen

ab exercitatione traxit) 29.1.1.1; (publici iudicii exercit. lege vel SCto delegata) 1.21.1 pr.; (litis exerc.) 46.1.8.3

Exercitio - (exerc. iudicii) 36.3.15 pr.;

(publica exerc.) 50.16.200; 14.1.4 pr. Exercitor, exercitoria actio - . exercere

Exercitus - 3.2.2 pr.; 3.2.2.1

Exhaurire - (apothecas) 40.7.40 pr.; (exh. facultates) 42.1.30; (evenit, ut emergente debito... totum, quod legatum est, exhauriatur) 35.3.1.11; (si aere alieno dominico exhauriatur peculium) 15.1.4.5; (exhaustus) 50.4.6 pr.; 35.2.1.14; 35.2.21.1; 35.2.32.2; 35.2.77-78;

35.2.87.8

Exheredare - (exheredatio) 28.2; (nota exheredationis, exheredatione notatus)

37.4.8 pr.; 37.4.20 pr.; 37.8.1 pr.; (exheredatio non notae gratia adiecta) 38.2.47 pr.; (multi non nota causa exheredant filios nec ut eis obsint, sed ut eis consulant) 28.2.18; (non mala mente parentis exheredatus) 38.2.12.2; (exheredationes non esse adiuvandas) 28.2.19; (filii a patre milite praeteriti pro exheredaris habentur) 38.2.47.4; (si patronus testamento iure militari facto filium silentio exheredaverit, debebit nocere ei exheredatio: verum est enim hunc exheredatum esse) 38.2.12 pr.; (exheres esto) 28.2.2; 28.2.3.1; 28.2.3.5; 28.2.13.2; 28.2.14.2; 28.2.15; 28.2.17; 28.2.19; 28.2.25 pr.; 28.5.45; 32.41.8; 35.2.27; (exheredem scribere aliquem) 29.1.17.2; 37.4.8.1;

37.10.1.8

Exhibere - (plus est in restitutione quam in exhibitione: nam exhibere est praesentiam corporis praebere, restituere est etiam possessorem facere fructusque reddere) 50.16.22; (exhibet, qui praestat eius, de quo agitur, praesentiam) 50.16.246; (exhibere est facere in publico potestatem, ut ei, qui agat, ex- periundi sit copia) 10.4.2; (exhibere est in eadem causa praestare, in qua fuit, cum iudicium acciperetur, ut quis copiam rei habens possit exsequi actione,

quam destinavit) 10.4.9.5; (exhibe omnes, ut possim dinoscere, quis sit) 12.1.11.2; 13.1.7.1; 39.4.3.2; 39.4.13 sqq.; 43.16.1.6; 47.3.1.2; (exhibere hoc est materiae ipsius adprehendendae copiam facere) 43.5.3.8; (exh. instrumenta, cautiones) 12.3.10; 19.1.52 pr.; 35.1.82; 49.14.2.1; (rationes) 27.3.1.3; 40.5.41.17; (exhibere est in publicum producere et videndi tangendique hominis facultatem praebere: proprie autem exhibere est extra secretum habere) 43.29.3.8; (exhibitio liberorum) 43.30.3.1; (eum, pro quo quis apud officium cavit, exhibere cogitur) 2.4.17; (qui duos homines in iudicio sisti promisit (qui pro duobus vindex ex- titerit?), si alterum exhibet, alterum non... non videtur eos stetisse) 2.6.4; 2.8.4; 2.9.1 pr.; (si ei, qui debitorem meum in iudicium exhibere promisit, iusiurandum detulerim isque iuraverit se omnino exhibitionem eius non promisisse, prodesse debitori meo id non debet) 12.2.28.2; 17.1.45.3; (licentia erit (tutoribus), utrum malint ipsi suscipere iudicium an pupillum exhibere, ut ipsis auctoribus iudicium suscipiatur) 26.7.1.2; (si quis reum criminis, pro quo satisdedit, non exhibuerit, poena pecuniaria plectitur) 48.3.2.4; 48.3.4; (testium nomina exh.) 4.8.39 pr.; (mandator, quem exhibere debet delator) 49.14.24; (exh. neglegentiam) 16.2.10 pr.; (etiam diligentiam praestabit [quam in suis rebus exhibet]) 23.3.17 pr.; . diligens; ([puto eam diligentiam venditorem exhibere debere]) 18.6.2.1; (fidem) 19.5.1.2; 26.1.8; (exh. alicui humanitatem) 3.1.1.4; (reverentiam, honorem) 44.4.4.16; (operas, ministerium) 41.1.23 pr.; 50.1.17 pr.; (cibum, potum, tectum) 50.4.1.4; (operam exh. alicui) 14.1.1.18; (exh. actiones) 30.57; (vindicationem et condictionem exh. emptori) 18.1.35.4; (...patronos egentes audiet (praef. urbi), maxime si ae

gros se esse dicant desiderentque a libertis exhiberi) 1.12.1.2; 3.5.33; (...si filius possit se exhibere, aestimare iudices debent, ne non debeant ei alimenta decernere) 25.3.5 pr.; 25.3.5.1; 25.3.5.3-7; (a milite quoque filio, qui in facultatibus sit, exhibendos parentes esse, pietatis exigit ratio) 25.3.5.15; (... quod exhibitioni frugaliter sufficit, modum alimentis dabit) 27.2.3.3; 34.1.10.2; 36.2.26.2; 44.4.17 pr.; (onus exhibendae uxoris) 17.1.60.3; (propriis sumptibus uxorem exh.) 24.3.42.2; (exh. familiam) 15.3.10.7; (ad nautas exhib. mutuari) 14.1.1.8; (dare athletae, unde se exhiberet) 22.2.5 pr.; (ex operis vel artificio suo se exh.) 10.4.11.1; (in exhibitionem certam summam praestare) 29.2.98; (frumentum repositum ad mancipiorum exhibitionem) 33.7.18.9

Exhibitio - . exhibere

Exhortari - (.. .non enim, qui exhortatur, mandatoris opera fungitur) 3.2.20; (exhortatio praemiorum) 1.1.1.1

Exigere - (exactis regibus) 1.2.2.3; 1.2.2.16; 1.2.2.20; (exig. in exsilium) 48.8.8; (si res exegerit, si ita res exigit) 10.1.8.1; (prout causa exegerit) 48.18.1.19; (prout temporis condicio exigit) 7.8.22.1; (ubi usus exigit) 50.4.18.10; (utilitate furiosi exigente) 27.10.11; (eo modo relictum: exigo desidero, uti des, fideicommissum valet) 30.118; (exig. cautionem) 27.8.1.15; 27.8.8; 32.11.18; 39.2.13.11; (iusiurandum) 12.2.28.4; (diligentia exigenda ab aliquo) 24.3.24.5; 26.7.33 pr.; 30.47.5; (exig. reum iudicio sisti; reum vadimonium sistere) 2.11.2 pr.; (exigi rationes edere) 2.13.8 pr.; (exigere posse, quia actio delata est) 24.3.64.6; (ita legare: damnas esto heres meus, quidquid ab eo exegerit illa vel illa actione, id ei restituere) 34.3.9; (exig. debita a debitore) 34.3.7.4 sqq.; 34.3.8.3; 34.3.15; 34.3.21.2; (exig. debitorem) 34.3.15;

19.5.5.4; (coheredes) 24.3.44.1; (pactum, ne invitus exigeretur) 23.4.32.1; (quod alicui debetur, alius sine voluntate eius non potest iure exigere) 3.5.38; (exig. nomen) 12.6.6.2; .32.11.13; (indebitum, non debitum) 5.3.20.18; 18.4.2.7; (exigere dotem illic, ubi maritus domicilium habuit) 5.1.65; (necesse habebit maritus aut exactam dotem aut actiones praestare) 24.3.44.1; (exig. sortem cum usuris) 27.8.9; (fideicommissum) 32.41.11; (iudicatum) 22.1.1.2; (poenam) 4.8.32.3; 9.4.4.2; 26.7.55.1; 45.1.122.3; (poenae nomine exactum) 46.3.74; (exig. operas, officia) 38.1.13.3; 40.4.20; (verbum exactae pecuniae non solum ad solutionem referendum est, verum etiam ad delegationem) 50.16.187; (privilegium exigendi) 12.1.25; 17.2.52.10; 42.3.1; 42.5.24.1; (tunc condemnationis exactio competit, cum debiti condicio exstiterit) 9.2.40; (compensatione vel exactione consequi) 18.4.23.1; (exactionem habere, pati, parere) 25.1.7; 25.1.9; 25.1.11 pr.; (sortis) 23.3.69.2; (dotis) 23.3.43.2; (nominum) 26.7.35; (legati, fideicommissi) 37.4.18.1; (operarum) 38.1.48; 50.16.70 pr.; (exigendi tributi munus) 50.1.17.7; (quod illicite publice privatimque exactum est, cum altero tanto passis iniuriam exsolvitur) 39.4.9.5; (servus pecuniis, debitis exigendis praepositus) 13.7.11.5; 26.7.37.1; (usuras a se exigere) 26.7.9.4; (illicitas exactiones prohibeat praeses prov.) 1.18.6 pr.; 1.18.6.3; (exactio vectigalis) 21.1.49; (tributorum) 49.18.5.1; 50.4.3.11;

(exactorum illicita avaritia) 1.18.6.9; (exact, pecuniae) 50.4.18.8; cf. 50.8.12.2; (exacto tempore) 40.12.38.3; (exacti temporis) 23.2.60.4; (postea quam dies praefinitus exactus fuerit) 22.2.6; (incipiente, non exacto die) 50.16.134; (exactissima diligentia) 17.2.72; 44.7.1.4; (diligentia exactior, quam m suis rebus adhiberet) 18.6.3

Exiguus - (exiguo pretio rem abicere) 17.1.36.1; (tam exigua tutela, ut praedium comparari non possit) 26.7.5 pr.; (exiguitas fructuum) 19.2.15.5

Exilium - (exilium, quod sit vice deportationis, ubi civitas amittitur) 38.2.14.3; (exilium, h.e. aquae et ignis interdictio) 48.1.2; (exilium triplex est: aut certorum locorum interdictio aut lata fuga, ut omnium locorum interdicatur praeter certum locum, aut insulae vinculum, i.e. relegatio in insulam) 48.22.5; (ex. perpetuum) 48.22.4; (temporale, temporarium) 37.14.1; 42.4.13; 47.10.45; 48.19.39; 49.16.4.3; (inter virum et uxorem exilii causa donatio fieri potest) 24.1.43; 24.1.13.1

Eximere - (uniones ornamento exim.) 34.2.6.1; (lapides (si quidem exemptiles sint), dicendum est ornamentorum loco haberi) 34.2.25.11; (cavetur (lege XII tab.), ne quis tignum alienum aedibus suis iunctum eximere cogatur, sed duplum pro eo praestet) 41.1.7.10; (lapis terra exemptus) 41.1.8; (certam exim, de agro; exemptio cretae) 19.5.16 pr.; (cretae eximendae servitus; ius lapidis eximendi) 8.3.5; 8.3.6.1; (exim, ancillam prostitutam) 40.8.7; (speciem eximi de genere placuit) 40.4.10 pr.; (tribita eximenda ex quantitate) 33.2.32.9; (eximitur caput de civitate) 48.1.2; (actio exempta) 4.6.1.1; 4.6.26.4-5; (cum feriae tempus eximunt) 4.6.26.7; (potestatem exim, reo suo iure uti) 17.1.48 pr.; (viae commeatus exemptus) 43.8.2.25; (eximi origini) 50.1.22.5; (filium tutela exim.) 27.1.15.17; (eximi infamia) 3.1.1.10; (periculo) 26.7.43 pr.; (poena) 48.10.22.4; (ab onere) 50.6.6 pr.; (si occiderit iussu domini, Cornelia eum eximemus) 47.10.17.7; (exim, reum damnatione) 44.1.22 pr.; (cum duo eandem pecuniam debent, si unus capitis deminutione exemptus est obligatione, alter non liberatur) 45.2.19; (puto confusione obligationis eximi personam)

46.1.71; (eximi (de reis) abolitione interveniente aut desistente accusatore) 48.2.11.2; 48.16.12; (qui quid accepit, ut adulteretur uxor... non est eximendus) 48.5.30.4; (ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi eximat) 2.7 tit.; (si quis moram fecerit, quo minus in ius veniret... videbitur exemisse, quamvis corpus non exemerit, sed et si eo loci retinuerit, non abduxit, his verbis tenetur) 2.7.4 pr.; (nihilo minus manet, qui exemptus est, obligatus) 2.7.5.3; (per exemptionem factum, quo minus in ius produceretur) 2.7.5.2; (iusta causa exemptionis) 2.7.4.2

Eximius - (merces eximii laboris) 39.5.34.1 Exinanire - (exin. persecutionem pigno

ris) 20.1.27

Exire - (ex. terminos urbis) 1.12.3; (de villa, ex fundo) 21.1.17.8; 43.16.3.14; (exire a, de, ex potestate) 1.6.8; 28.3.8.1; 28.3.13; 28.6.3; 37.4.1.6; 37.4.6.2; 38.16.1.4; (ex familia) 40.12.32; (peto, ne fundus de familia exeat; ne fundum alienent et ne de familia nominis mei exeat; ne de nomine familiae exeat; fundum de nomine meo exire veto) 31.67.5; 31.77.11; 31.88.6; 32.38.1; 35.1.108; (exire de hereditate) 5.3.21; 10.2.54; 11.3.8; (dies actionis exit; dies exitura) . dies; (armus exiturus) 19.2.35.1; (in hoc dolus admissus, ut tempus exiret) 4.3.1.6

Existere - . exsistere

Existimare - (quod quis, cum suum esse existimaret, possedeit, usucapiet, etiamsi falsa fuerit eius existimatio) 41.10.5; (plus in re est quam in existimatione) 22.6.9.4; 40.2.4.1; 41.4.2.15; (aliqua (falsa) existimatione decipi) 3.2.18; 41.3.36.1; (falso existimantem se debere aliquid dare, tradere) 12.6.12; 12.6.15.1; (non existimationem solventis eadem species repetitionis sequitur) 12.6.27

Existimatio - . existimare; (existimatio est dignitatis inlaesae status legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro auctoritate legum aut minuitur aut consumitur) 50.13.5.1; (...poena non tantum pecuniaria, verum capitis et existimationis irrogari solet) 50.16.131.1; 48.19.28.1; (si in duabus actionibus alibi summa maior, alibi infamia est, praeponenda est causa existimationis) 50.17.104; (integra existimatione tutela vel cura abire; notata fide et existimatione removeri)

26.10.4 pr.; 26.10.9; (inlaesa exist.) 3.3.25; (quae facta laedunt existimationem) 28.7.15; (vagari cum discrimine alienae existimationis) 47.10.7 pr.

Exitium - (reipubl.) 49.15.21.1 Exitus - 43.7.3.1; 43.23.1.9; 49.14.3.2;

(publice expedit suprema hominum iudicia exitum habere) 29.3.5; (res sine exitu future; non habebit res exitum) 4.8.17.6; 39.2.15.12; (ex. actionis) 42.8.10.14; (controversiae) 41.2.35; (intestati exitum facere; redit res ad intestati exitum) 28.4.3; (emancipatus a parente in ea causa est, ut in contra tab. possessione liberti patiatur exitum)

37.12.1 pr.; (aequum est prospicere nos etiam eis, qui, quod ad bona ipsorum pertinet, furiosum faciunt exitum) 26.5.12.2; (qui manus sibi intulerunt... post huiusmodi exitum mariti) 3.2.11.3; (vitae supremus ex.) 24.1.32.3; 34.4.4

Exolescere - (leges exoleverunt) 1.2.2.3; (cum per metum facta iniuria armo utili exoleverit) 4.2.14.2

Exonerare - (navem) 43.14.1 pr.; (quod alter solverit, nihil ad exonerandum alterum pertinebit) 40.12.21; (exonerari actionibus hereditariis) 36.1.73; (exon. petitorem probandi necessitate) 12.2.30 pr.; (debito se exon.) 46.3.1; (exon. aes alienum) 23.3.5.10; (mercedis exoneratio) 19.2.15.7

Exorcizare - 50.13.1.3

Exordium - 28.2.3.6; 44.3.11; 45.1.124 Exoriri - (summa exortis usuris aucta)

26.7.58.1

Exornare - (filius fam. equestri militia exornatus) 29.1.43

Expavescere - 28.2.29.8

Expedire - 41.1.55; (...scientia hoc modo aestimanda est, ut neque neglegentia crassa... satis expedita sit neque delatoria curiositas exigatur) 22.6.6; (expeditum est, expeditum intellectum habet) 45.1.91 pr.; 45.1.91.3; (expeditissimum est) 42.5.8.4; (expeditius esse, videri) 19.1.45.1; 21.1.31.9; (paulo expeditius dicendum) 16.1.19.5; (rem in expedito fore; non esse in expedito) 31.67.5; 46.1.10 pr.; (expeditam causam habere) 37.10.3.5; (expedita quaestio) 24.1.32.14; (expeditissima sententia) 28.5.9.13; (solutio obligationis expeditissima) 45.1.54.1; (iudicatum solvi stipulatio expeditam habet quantitatem) 46.7.9; (non expedite locare potuisse) 10.3.6.2; (ut expediatur quaestio) 23.3.61.1; (res ita expedietur) 35.2.17; (expediendarum rerum gratia... placuit) 26.8.11; (qua actione ea res expediri possit) 14.2.2.2; (inter litigantes non aliter lis expediri potest) 5.1.62; (expediri officio iudicis) 11.3.14.8; (secundum scripti iuris rationem) 35.1.16; (exc. per libellum, de plano) 1.16.9.1; 1.16.9.3; (exc. ad- ministrationem tutelae) 27.3.13; (manumissionem) 1.10.1.1; 40.2.23; (opus, quod conduxit) 7.8.12.6; (lanam) 7.8.12.6; (distrahi aut pignerari iubebit, ut pecunia expediatur) 11.7.12.6; 27.9.5.9; (alimenta pupillo exp.) 27.2.6; (pactum, ut mulier universa onera sua expediret) 23.4.4; (ad onera sua expedienda mutuam pecuniam accipere) 26.7.7.10; (expedienda munera ex communi patrimonio; munera, quae sumptibus patrimonii expediuntur) 50.4.3.17; 50.4.18.18; (et oportere et expedire) 47.10.18 pr.; (publice expedit) 29.3.5; (expedit pupillo rem suam salvam fore) 26.10.5; (tutor potest novare, si hoc pupillo expediat) 46.2.20.1; (quod privatim interest unius ex sociis... quod societati expedit) 17.2.65.5; (instruere se, expediet nec

ne agnoscere hereditatem; tempus ad deliberandum, an expediat eum (sc. pupillum) hereditatem retinere) 28.8.5 pr.; 28.8.7 pr.; (profiteri non sibi expedire adire hereditatem; si expedire sibi com- pererint hereditatem... si contra onerosam crediderint) 36.1.9.2; 36.1.73

Expeditio - (negotium copiarum expeditionis tempore mandatum) 16.2.20

Expellere - (res fluctibus expulsas auferre) 41.1.9.8; 47.9.5; (quod ex naufragio expulsum est, usucapi non potest) 41.2.21.1; (vi expell. aliquem de fundi possessione, a fundo, via) 41.3.4.22; 41.3.4.27; 43.16.1.32; 43.16.18; (expulsus a conductione; convenisse de non expellendo colono) 19.2.24.4; 19.2.54.1; (expellendi heredem ius habere) 36.4.5 pr.; (exp. domo uxorem, virum) 25.2.11 pr.; (exp. ex civitate) 50.7.18; (expelli ab hereditate) 28.7.27 pr.; 37.4.20 pr.; (heredem institutum liberti filium patronum expellere) 38.2.6 pr.

Expendere - (exp. ex dote, pro muliere) 24.3.21; 24.3.28; (si quid circa furiosum necessarie fuerit expensum) 5.3.51 pr.; (exp. usuras) 19.1.47; (pecuniam expensam sibi ex re pupillae facere) 26.7.59; (ratio accepti atque expensi) 2.14.47.1; (expensum rationibus praescribere) 35.1.111; (...si secundus (creditor) non offerat pecuniam, posse priorem vendere, ut primam tantum pecuniam expensam ferat) 20.4.12.5; (quod quis ex hereditate erogavit... utrum totum hereditati expensum feratur an aliquid et patrimonio eius?) 5.3.25.16; (...quod si tantos fructus ex hereditate mulier percepit, ut inde poterit doti satisfieri, dicendum est potius fructibus hoc expensum ferendum quam fideicommisso) 36.1.23.4; (facultati suae, neglegentiae exp. ferre debere) 36.4.3.3; 42.8.24; (expenso ferre alicuius nomine) 33.10.10; (publicis expensis iter facere) 29.1.42; (expensis legatarii... sumptibus here-

dis) 31.8 pr.; (malle omnes expensas praestare) 4.4.39.1; (expensas consequi) 19.2.61 pr.

Expensare - 40.5.41.10

Experimentum - 19.5.20 pr.; 19.5.20.1 Experiri - (boves, equos dare experiun-

dos) 9.2.52.3; 13.6.13.1; 19.5.20 pr.; 19.5.20.1; (exp. indulgentiam dominorum) 29.5.3.17; (meliorem dominum) 40.5.24.8; (servitutem alterius, iura patronorum graviora) 40.5.41.1; 40.5.51.3; (pericula) 37.13.1 pr.; (iuris experiundi causa) 2.4.1; (exp. apud, ad iudicem) 16.3.23; 49.12.1; (exp. actionibus) 48.7.7; (actione sive exceptione) 4.2.9.3; (per actionem) 5.6.3 pr.; (iudicio noxali, familiae ercisc.) 9.4.8; 9.4.39 pr.; (publico iudicio) 23.2.43.10; (praeiudicio) 42.5.30; (interdicto, per interd.) 43.16.1.32; 43.16.1.45; 43.16.7; 43.16.18.1; (exp. vi bonorum rapt.) 43.16.1.32; (iniuriarum, de iniuriis) 47.10.7.5; 47.10.24; (mandati, praescriptis verbis) 13.6.13.2; (negotiorum gest.) 3.5.32; (ex aliqua noxa) 5.1.18.1; (adversus se experiri sine actione)

26.7.9.3

Expers - (exp. culpae) 26.7.61; (negotiorum) 27.1.6.19; (forensium rerum)

22.3.25.1

Expilare - (si quis alienam hereditatem expilaverit, extra ordinem solet coerceri per accusationem expilatae hereditatis, sicut et oratione divi Marci cavetur) 47.19 tit.; (apparet expilatae hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo casu furti agi non potest, scilicet. .. antequam res ab herede possessae sunt) 47.19.1; 47.19.2.1; (expilatio) 48.19.16.6; (expilator) 47.18.1.1

Expirare - . exspirare

Explanare - 28.1.21.1

Explere - (fossas) 39.3.24.2; (expl. annum, annos) 23.2.4; 36.1.76.1; 36.1.80.12; (usucapio, quae tempore constituto expleri solet; nec totus dies exigitur ad explendum constitutum tempus) 44.3.2; 44.3.15 pr.; (expleto tempore,

quod defuisset ad usucapionem) 41.4.6.2; (expl. condicionem) 35.1.4 pr.; 35.1.5 pr.; 35.1.13; 35.1.25; 35.1.98; 35.1.112.2; (fidem, fideicommissum) 12.6.62; 36.1.28.15; 36.1.70.1; (mandatum) 17.1.27.2; (expleta substantia obligationis) 14.6.6; (expleto asse; si dupondius expletus sit) 28.5.17.2; (expl. salarium) 15.3.21

Explicare - 9.2.29.3; (eo modo collatio explicari potest, ut) 37.6.2.6; (expl. rationes) 30.69.4; (negotia) 1.16.10 pr.; 3.4.6.1; 3.5.20.2; 22.5.22; (quae per defunctum inchoata sunt, per heredem explicari debent) 17.2.40; 27.7.1 pr.; (ad ea, quae sollemnitatem iuris desiderant, explicanda tutore auctore opus est) 26.8.19; (explicandarum venditionum causa impendi) 35.2.72; (impendia ad iter explicandum necessaria) 36.1.7; (templum explicitum) 34.1.17; (cui iurisdictio data est, ea quoquer concessa esse videntur, sine quibus iurisdictio explicari non potuit) 2.1.2; (expl. liberale iudicium) 37.10.6.3; (appellationem) 49.1.24.1; (pecuniam) 42.1.31; 16.3.11; 41.2.44.2

Explorare - 1.18.14; 22.5.3 pr.; 31.25; 48.18.8 pr.; (exploratum, explorati iuris est) 17.2.52.5; 19.1.13.10; 24.3.12; (exploratissimum est) 39.1.5.4

Exploratio - 49.16.3.4; (explorator)

49.16.6.4

Exponere - 9.3.5.8; 9.3.5.12; (consilium multorum insidiis expositum) 4.4.1 pr.; (si quis forte expositus, quorum parentium esset, ignoret) 22.6.1.2; (partum publicis locis exp.) 25.3.4; (exp. merces, onus) 14.2.10.1; 39.4.16.8; (cautionem) 22.3.25.4; 26.7.43; (iudicatum solvi) 3.3.8.3; (epistulam) 13.5.31; (iudi- ci rem exp.) 1.2.1; (apud eum, qui iuris- dictioni piaeest, exp. desiderium) 3.1.1.2; (summatim res exposita) 9.2.40; (metum hereditarium) 36.1.47; (numerus et personarum expositio) 38.10.10.17

Exportare - (ne vim facias mihi, quo minus thensaurum effodiam tollam ex-

portem) 10.4.15; (quae fluctuum exportandorum causa paranto) 33.7.12.1

Expositio - . exponere

Expostulare - (prout quaeque res expostulat) 48.19.11 pr.; (ut servos de dominis querentes praefectus audiat... si verecunde expostulent) 1.12.1.8

Expressim - (si nihil expr. convenit) 18.4.2.13; (si hoc ipsum expr. agebatur) 46.3.98.5

Exprimere - (area uti ad frumenta cet- eraque legumina exprimenda) 34.1.14.3; (favor librtatis benigniores sententias exprimit) 35.2.32.5; (plerique ita contemnunt tormenta, ut exprimi eis veritas nullo modo possit) 48.18.1.23; (exprimi edicto aedilium) 21.1.25.8; 21.1.38.14; (constitutione, lege) 48.10.9.2; (rescriptis, SCti) 49.14.3.6; 49.14.35; (nisi specialiter hoc testator expresserit) 34.5.13.6 i.f.; (magis intellectu percipi quam ex locutione (elocutione) exprimi posse) 46.3.13; 46.8.12.2; (palam verbis exprimi) 45.1.99 pr.; (expr. condicionem) 23.3.21; (substitutionem) 31.64; (non expr. de morte filii) 28.2.29.1; (expr. heredes) 28.1.25; (nominatim plures res in legato expr.) 31.2; (quaedam in testamento si exprimantur, effectum nullum habent) 28.5.69; (saepenumero mutatur rei effectus, quamquam id expresserit testator, quod, et si non fecisset, inesset tamen) 35.1.47; (nonnumquam contingit, ut quaedam nominatim expressa officiant quamvis omissa tacite intellegi potuissent nec essent offutura... inde dictum est: expressa nocent) 35.1.52; 50.17.195

Expromissor - . expromittere Expromittere - (si is, cui, dum in potes

tate patris esset, mutua pecunia data fuerat, pater familias factus perigno- rantiam facti novatione facta eam pecuniam expromisit, si petatur ex ea stipulatione, in factum excipiendum erit) 14.6.20; (si quis servo pecuniam crediderit, deinde is liber factus eam

expromiserit, non erit donatio, sed debiti solutio) 39.5.19.4; (debitor mulieris iussu eius pecuniam viro expromisit) 23.3.36; (si iusseris mortis causa (mihi donaturus) debitorem tuum mihi aut creditori meo expromittere decem) 39.6.31.3; (si mulieri dederim pecuniam, ut eam creditori meo solvat vel expromittat) 16.1.22; (si mandavero tibi, ut creditori meo solvas tuque expromiseris) 17.1.45.4; (quod servus meus pro debitore meo mihi expromisit; nomen eius, pro quo expromissum est) 15.1.56; 15.1.11.1; (cum dotis causa aliquid expromittitur) 23.3.55; (expromissor) 4.3.7.8; 12.4.4; 13.7.10; 16.1.8.8; 16.1.13 pr.; 18.1.53; 38.1.37.8; 42.1.4.3; 50.17.110.1; (duplae evictio expromissa) 32.41.9; (cui expromissum est) 39.6.35.7; (si in id, quod patrono promisit (libertus), alii postea delegatus sit... verum est patrono eum expromisisse, quamvis patrono nunc non debeat) 38.1.37.4

Expugnare - (ex rate, nave expugnata rapere aliquid) 47.9.1 pr.; 47.9.5; (exp. aedes, villas) 48.6.3.2; 48.6.11 pr.

Expungere - (expungi stipendiis) 49.16.15; (rationes subscriptae et expunctae)

44.3.13.1

Exquirere - (exq. veritatem) 2.15.6; 29.3.1.1; (voluntatem) 24.3.3; 39.3.8; (honestissimum quemque exq. ex civitatibus) 27.8.1.10

Exsecare - (exsecto ventre, utero extractus, editus) 5.2.6 pr.; 6.2.11.5; 28.2.12 pr.; 38.8.1.9; (mortuae filius exsectus)

50.16.132.1

Exsecrari - (exsecr. lites) 4.7.4.1 Exsecutio, exsecutio - (operis novi (nun

tiationis) exs.) 39.1.5 pr.; 39.1.19; (ex. litis; lite contestata neglegere exsecutionem) 47.10.17.14; 47.10.17.22; (ex. appellationis) 49.1.28.2; (stipulationis) 13.4.8; 45.1.66; (debitae pecuniae) 45.1.132 pr.; (persecutiones, quae non habent iuris ordinarii exsecutionem) 50.16.178.2; (ex. delictorum) 47.].1.1;

(criminum) 47.9.1.1; (legis Fabiae exs.) 43.29.3 pr.; (res, quae habet publicam exsecutionem) 47.10.7.1; (si incertae personae convicium fiat, nulla exs. est) 47.10.15.9; (crimina, quae ad exsecutionem praesidis pertinent) 47.11.8; (cui criminis sive delicti exs. competit) 50.16.131.1; (exs. iudicati) 16.2.16.1; (dare exsecutionem dictae sententiae, poenae) 4.8.32.6; 4.8.32.8; (exs. poenarum) 4.4.37 pr.; (ordo exsecutionis) 42.1.4.4; (exs. extraordinaria, militaris) 43.4.3.1

Exsecutor - (exs. negotiorum) 22.5.25; (exsec. sententiae) 49.1.4 pr.

Exsequi - (exs. mandatum) 17.1.22.10; 17.1.27.3^1; (procurationem) 3.3.25; (alienam iurisdictionem) 1.21.3; (alienum iudicium) 38.2.47.1; (ius religionis) 10.2.30; (ius suum) 27.9.7.1; (exs. litem, causam, appellationem) 17.1.8.2; 49.1.24.1; 49.1.28.2; 49.14.2 pr.; 49.14.18.4; (actionem) 47.1.3; (si tutor reum postulaverit et non sit exsecutus) 34.9.22; (exs. accusationem, crimen) 48.2.19 pr.; 48.5.2.8; (advocatus fisci, qui intentionem delatoris exsequitur) 34.9.5.13; (iniurias exs. iniuriarum actione) 47.10.11.7; (exs. suas suorumque iniurias) 43.29.3.11; (iustum dolorem) 29.5.3.3; (mortem alicuius) 29.5.22; 48.2.1-2; 48.2.4; (severius exs.; rem severe exs.) 1.6.2; 48.6.6; (rem exs. acriter, graviter, usque ad poenam capitis) 47.10.35; 47.11.9; (patronum querellas adversus libertos praesides audire et non translaticie exe- qui debent) 37.14.1; (exs. sententiam, iudicatum, rem iudicatam) 2.1.19 pr.; 42.1.2; 42.1.15 pr.; 42.1.15.2; 42.1.15.7; 42.1.15.12; (per manum militarem exs. decretum suum) 43.4.3 pr.; 3.1.1.10;

48.3.6.1

Exsequiae (funeris) - 35.1.91

Exsiccare - (...cum exsiccatus esset alveus, proximorum fit, quia iam populus eo non utitur) 41.1.30.1

Exsilium - . exilium

Exsistere - (heres manebit, qui semel extitit) 4.4.7.10; 28.5.32.1; 28.5.37 pr.; 28.5.89; 29.2.61; 29.2.63; 29.2.93 pr.; (in ius heredibus aditio non est necessaria, quia statim ipso iure heredes ex- istunt) 38.16.14; 50.17.194; (casus exis- tentium heredum) 28.6.45; (sive heres sive bon. possessor existat aliquis) 38.17.2.15; (iusta causa existimandi se heredem vel bon. possessorem extitisse domino) 41.3.33.1; (incertum esse, utrum existat successor; si nemo successor extiterit) 40.5.4 pr.; 40.5.51 pr.; (exist, dominum) 39.2.32; (si existant defensores) 3.3.37.1; 3.3.38; (si mulier defensor alicuius exstiterit) 16.1.2.5; (si existat aliquis, qui defendere sit paratus) 42.4.5 pr.; (qui fideiussor pro altero exstitit) 45.2.11 pr.; (creditor, apud quem mandator exstiterat) 17.1.58.1; (qui accusator exstitit) 48.2.7.2; (exstitit, qui contradiceret) 48.5.12.5; (qui peteret) 46.8.23; (si quis extiterit, qui meliorem condicionem adferat) 18.2.6.1; (cum debitor exstitisset aliquis) 17.1.60.4; (servo persuadere, ut amator existeret vel erro) 11.3.1.5; (si variae sententiae iudicum exstitissent) 31.76 pr.; (si incertum sit, aliquo tamen casu possit existere) 37.9.1.2; (si exstitisset casus, in quem obligatio collata fuisset) 12.1.19 pr.; 18.6.8 pr.; 28.3.5; 28.6.48.1; 30.91.1; 35.2.88 pr.; (dies) 12.6.16.1; 29.2.71.1

Exsolvere - (praestationibus exsoluta causa mandati) 17.1.46; (exsolv. fidem) 24.1.5.15; (se exsolv.) 18.6.18; (exs. debitum) 32.38 pr.; 49.14.45.9; (aes alienum) 5.3.53; 18.4.2.14; 27.9.1.2; 40.5.41.1; (usuras) 12.6.67.4; 22.1.12; (litis aestimationem) 20.4.12.1; (alimenta) 41.7.8; (fideicommissum, legatum) 36.3.1.11; 36.4.5.17; (omnis pecunia exsoluta esse debet, aut eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pigneraticia actio) 13.7.9.3; (in exsolutione vectigalis, totius debiti cessare)

20.1.31; 22.1.41.1; (non sufficere... ad totius debiti exsolut.) 32.34.2; (in stipulatione... in exsolutione esse)

44.7.44.5

Exspectare - (locupletiores, qui fructus suos aequis pretiis vendere nollent, dum minus uberes proventus exspectant) 47.11.6 pr.; (exspectare, quoad, donec, dum) 13.7.24.2; 35.2.63 pr.; 40.5.30.14; (statim (competere, valere, nancisci) nec exspect.) 16.1.24.2; 26.2.9; 32.3.2; (tota simul offerre non exspectata die) 40.7.3.13-14; (exsp. condicionem, eventum condicionis, ut condicio existat) 16.1.13.2; 28.5.3.2-3; 40.5.4.5; (exspect. nec urgere debitorem ad solutionem) 17.1.12.14; (non videor vi deiectus, qui deici non exspectavi, sed profugi) 4.2.9 pr.; (ita demum sustinentur liberalia iudicia, si... ceterum non exspectantur) 5.3.7.1; 48.5.30.8

Exspirare - 29.5.22; (priore obligatione exspirante ex secunda introducitur petitio) 45.1.58; (exspirat lis, iudicium) 24.3.19; 24.3.24.7; (criminis causa) 48.17.1.4

Exstare, extare - (si tabulae testamenti extabunt) 37.2 tit.; 37.11.1.2 sqq.; (si tabulae test, nullae extabunt) 38.6 rubr.; 38.6.3; (quaeritur, memoria facti operis exstet nec ne) 22.3.28; (depositio pecuniae, cuius non exstat memoria) 41.1.31.1; (extat exemplum) 3.1.1.5; (SCtum, rescriptum, edictum) 40.5.30.6; 40.5.30.13; 48.18.8 pr.; (sententia

existimantium, dicentium) 43.24.11.1; 43.24.11.8; 44.4.4.8; (si non exstat, qui conveniatur) 22.1.23.1; (si tutor vel curator exstent) 9.4.21.5; (cavere restituturum, quod inde exstabit) 7.9.1 pr.; (intercidisse, in rerum natura, in rebus humanis non esse, esse desiisse) 13.1.8 pr.; 24.3.50; 25.2.17.2; 30.84.7; 37.11.1.3; (consumptum esse) 10.4.9.1; 12.1.11.2; (si exstant nummi, vindicabuntur, consumptis vero condictio locum habebit) 12.6.29; 14.6.9.2; (ut si

exstet res, vindicetur, si consumpta sit, condicatur) 24.1.5.18; (condicio) 12.6.18; 7.1.4

Exstinguere, extinguere - (exting. ignem, incendium) 1.15.1; 9.2.27.9; 9.2.49.1; (exting. substitutionem a parente factam) 1.7.17.1; (venditionem) 23.3.10.5; (condicionem) 30.96.4; 36.1.18.7; (fideicommissum) 32.11.13; (actionem) 47.2.46 pr.; (extinguitur obligatio, stipulatio) 34.3.21.1; 45.1.2.2; 45.1.83.6; 45.1.140.2; 46.1.47 pr.; 46.2.24; 46.3.98.8; (actio, condictio) 46.3.58 pr.; 47.2.41.3; 47.2.43.12; 47.2.72 pr.; (manda

tum) 17.1.12.16; (donatio) 24.1.32.10; 24.1.32.18; (institutio, condicio) 28.5.38.3-4; (legatum, fideicommissum) 30.6; 30.41.15-16; 30.69.1; 30.75.2; 30.114.3; 32.21.1; 32.65.1; 33.1.12; (pignus, ius pignoris) 20.6.8.12; 20.6.9 pr.; (servitus) 8.3.27; 8.4.10; 8.6.11.1; (usus fructus) 7.1.3.2; 7.4.8; 7.4.10; (peculium) 15.2.1.3; 15.3.1.1; (beneficium personale cum persona exstinguitur) 24.3.13; (haesitatur, an, si postea in mora non fuerit, extinguatur superior mora) 45.1.91.3; (crimen morte extinctum; poena ex- tincta) 29.5.22; 48.1.6; 49.14.9; (provocationis remedio condemnationis extinguitur pronuntiatio) 48.16.1.14; (res exstincta) 18.6.8 pr.; 47.2.46 pr.; (persona exstincta) 43.20.1.43; (post omnes eos exstinctos, qui) 31.32.6; (explorari non posse, uter prior exstinctus sit) 34.5.22

Exstirpare - 47.7.7.2

Exstrinsecus - tvw. extrinsecus Exstruere, extruere - (exstructio)

35.2.1.19; (extr. aedificia) 50.4.18.10

Exsul - . exui

Exsulare - . exulare

Exsuperare - 19.1.42

Extare - . exstare

Extendere - (ext. vela) 33.7.12.20; (homo ad malam mansionem extensus) 16.3.7pr.; (ext. rivum) 43.21.1.11; (adulteriores voluntatem suam ext.) 14.1.1.20

Extensivus - (verba extens.) 38.17.6.1 Extenuare - (legatum) 34.4.11; (facul

tates) 50.6.6.10; (aes alienum) 27.9.5.9

Exter, exterus - (natio, gens extera) 29.2.84; 30.11; 31.67.4-5; 31.69.1; 48.4.4 pr.; 49.15.6; (si domus ad exterum pervenerit, fideicommissi petitio familiae competit) 31.69.3; (ne, quod affectu filiae datum est, hoc et ad exteros eius heredes transire videatur) 33.3.6; 36.2.6.1; (personae exceptae) 37.5.3.4; (coheres) 5.4.1.3; 29.2.67; 45.1.122.3; (exteri servi) 48.5.28.6

Extergere - 33.7.12.22

Externus - 49.15.7 pr.; (apud externos legatione fungi) 28.1.13.1

Extinguere - . exstinguere

Extollere - 8.2.2; 8.2.11.1; 8.2.31; 8.5.5;

8.5.6 pr.; 8.5.15

Extorquere - (venditiones (donationes, transactiones) per vim (per potentiam) extortae) 1.18.6 pr.; (stipulatio per vim extorta) 12.5.7; (munus per vim extortum) 50.4.4 pr.; (extorq. cautionem ab aliquo, alicui) 4.2.14.11; 36.4.5 pr.; (ext. libertatem invito) 28.5.85 pr.; 40.1.19; (mortis aut verberum terrore pecuniam alicui extorq.) 4.2.3.1; (iudex inciviliter extorta restitui iu- beat) 4.2.23.3; (per vim extortum cum poena tripli restituitur) 39.4.9.5; (extorq. lucrum) 16.3.4; 42.8.6.11; 44.7.35 pr.; (tuipia lucra heredibus quoque extorqueri) 3.6.5 pr.; (semel adquisitam exceptionem invito extorqueri non posse) 2.14.62

Extrahere - (res ex mari extracta; merces extractae) 14.2.4.1; 41.1.58; (quod extraxit piscium) 19.1.12; (exsecto ventre extractus) . exsecare; (nemo de domo sua extrahi debet) 50.17.103; 2.4.21; 39.2.4.5; (rebus humanis se extrah.) 21.1.23.3; (dilatio... quae in tempus pubertatis extrahet negotium)

37.10.6 pr.; (res per appellationem extracta) 38.2.42.3

Extraneus - (post emancipationem (a patre adoptivo factam) extraneus intelle

gor) 23.2.55.1; (legatum adscribere extraneo) 48.10.10.1; (necessariae personae, necessitudines) 40.12.6; 48.19.28.8; 48.5.4; 48.5.14.4; (si patronus vel quivis extraneus impuberi tutorem dederit) 26.3.4; (si extraneus sit, qui dotem promisit) 23.3.33; 23.3.84; (inter extraneos, extraneas personas facta donatio) 24.1.24-25; 24.1.32.27; 24.1.44; (extran. heres, qui ex numero liberorum est) 50.12.14; (qui de familia sunt) 32.38.3; (heres tutoris extr.) 23.2.64.1; (extr. heres) 29.5.6.1; (quod servo debetur ab extraneis) 15.1.41; 15.1.51; (aliter (punitur), qui quid in dominum parentemve ausus est quam qui in extraneum) 48.19.16.3; (extr. creditor) 9.2.55; 14.4.1 pr.; 20.1.10; (extr. coloni) 33.7.20.1; (heres liberti omnia iura integra extranei hominis adversus patronum defuncti habet) 37.15.8; (proprietarius) 43.24.13 pr.; (socius) 11.3.9 pr.; (coheres) 5.4.1.3; (venditor servitutis) 8.4.10; (tutor) 26.7.54; 26.8.6; (fideiussor, qui emit) 17.1.59.1; (si extr. defensor existat) 46.7.5.4; (servus) 9.4.4.1; 26.2.10.4;

29.5.1 pr.; 48.5.28.11; 48.5.28.14; (imperium adversus extraneos homines)

1.18.3

Extraordinarius - (extraord. persecutiones) 50.16.178.2; (extraord. actio salarii nomine) 19.1.52.2; (extraordin. iudicio subvenire alicui) 12.1.17; (in extraordin. iudiciis conceptio fonnu- larum non observatui') 3.5.46.1; (extraord. auxilium, remedium) 4.4.16 pr.; 29.5.7; 36.4.12; (genus mandati)

1.16.6 pr.; (extraord. cognitiones) 50.13 tit.; (exsecutio) 43.4.3.1; (animadversio, coercitio) 47.2.93; 47.20.2; 48.19.1.3; (poena) 50.7.1; (extraord. crimina) 47.11 tit.; 48.16.3

Extrarius - (heres extrar.) 27.1.28.1; 31.78.3; (libertus... praeterito patrono extrarios relinquit heredes) 38.2.36; (adulterii crimen ab extrario poterit inferri) 48.5.40.1; 48.18.17 pr.

Extremus - (post mortem extremi; extremo mortuus) 32.83.1; (in extremum gradum militiae dari) 48.3.14.2; (servus notae extremae) 47.10.15.44; (is videtur ius dicenti non obtemperasse, qui quod extremum in iurisdictione est non fecit) 2.3.1.1; (in extremis vitae constitutus; in extremis, in extrema valetudine esse; in extremis dicere) 34.4.30.4; 39.6.42.1; 40.5.47.4

Extricatae margaritae - 9.2.27.30 Extrinsecus - (vitium aedium extrins. ac

cidens; damnum, quod extrins. contigit) 39.2.24.2-3; (vi extrins. admota cadere) 39.2.43; (damni iniuriae actio ob ea ipsa sit, per quae, non extrins. alia causa oblata, damno quis adfectus est) 19.2.57; (extrins. accedere) 5.3.20.3; (condiciones extrins., non ex testamento venientes, i.e. quae tacite inesse videantur) 35.1.99; (si extrins. suspendatur legatum, non ex ipso testamento) 36.2.6.1; (dies legati, cui condicio non adscribitur, quamvis extrins. exspectanda sit, cedit) 36.2.25.1; (extrins. exspectare condicionis eventum) 28.5.87 pr.; (quod ex lite consecutus erit sive principaliter ipsius rei nomine sive extrins. ob eam rem) 3.3.46.4; (quae extrins. et nihil ad praesentem actum pertinentia adieceris stipulationi) 45.1.65 pr.; (extrins. impensae factae) 25.1.5 pr.; (quaedam extrins. elocuta) 3.2.13.6; (aliarum extrins. rerum personarumve causa commixta) 24.1.5.2; (si extrins. aliquid tutor dolo admiserit, pupillo nihil nocere oportet) 26.9.4; 33.4.2.1; 47.3.2; 48.18.15.1

Extructio, extruere - . exstruere Exuberare - (si fructus quantitatem exu

berant) 36.1.28.16

Exuere - (exui bonis) 42.8.25.7; (facultatibus) 26.7.3.3; (res commercio ex.) 18.1.34.1; (praerogativa, quae solet aper- sonalibus muneribus exuere) 50.4.6.4; (exui omni onere) 39.4.1.4; (actionibus exuere se non posse) 48.23.2; (nemo delictis exuitur) 4.5.2.3

Exui - 4.4.20 pr.; 48.19.4

Exulare - (nulla restitutionis aequitas est adversus eum, qui amissis bonis et civitate relicta nudus exulat) 4.5.7.3; (mulier ob latronum societatem exulare iussa) 48.5.40.4; (ad tempus ex. iussus) 27.1.28.2; 50.2.5

Exundare - 39.3.1.2

Exurere - (vivum exuri; exurendum damnari) 48.13.7; 48.19.9.11; 48.19.28.12; 48.19.38.1; 48.24.1

Exvehere - 10.4.5 pr.

F

Faba-50.16.77

Faber-6.1.67; 13.6.5.7; 14.2.2.1; 33.7.12.5; 39.1.5.3; 40.4.13.1; 41.1.7.12; 45.1.137.3; (fabros tignarios dicimus non eos dumtaxat, qui tigna dolarent, sed omnes, qui aedificarent) 50.16.235.1; (faber argentarius) 34.2.39 pr.; (aerarius, plumbarius, ferrarius) 50.6.7

Fabius Mela - . Mela

Fabrica - 17.1.26.8; (ars fabrica) 33.7.19.1; (optio, primicerius fabricae) 50.6.7; (fabr. insulae) 13.4.2.7

Fabricare - (fabric, insulam, navem) 7.8.12.6; (argentum) 34.2.19.11; (falsum fabric.) 29.3.2.6

Fabrilis - (operae fabriles) 12.6.26.12; 38.1.6; 38.1.9.1; (operibus fabrilibus exerceri) 49.16.12.1

Fabula - 5.4.3

Facere - (quae facta contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est) 28.7.15; (qui vetante praetore fecit, hic adversus edictum fecisse proprie dicitur) 50.17.102; (facere contra, adversus legem, SCtum, voluntatem defuncti) . adversus, contra; (quod metus causa factum est) 4.2.9.8; (quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur) 1.1.3; (nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur) 50.17.55; (verbum facere omnem omnino faciendi causam complectitur dandi, solvendi, numerandi) 50.16.218;

(faciendi verbo reddendi etiam causa contineto) 50.16.175; (solvere dicimus eum, qui fecit, quod facere promisit) 50.16.176; (facere posse, facere non (, nihil) posse) 12.6.8-9; 17.2.23 pr.; 17.2.81; 24.3.18.1;

24.3.28; 24.3.54; 42.7.1.1; 46.3.21; (hoc facere quis posse videtur, quod dolo fecit quo minus possit) 17.2.63.7; 17.2.68.1; (centum tantum facere posse) 35.2.82; (quatenus facere potest debitor) 2.14.49; (in id, quod, in quantum) facere potest, conveniri, condemnari) 13.5.3 pr.; 17.2.63; 24.3.36; 39.5.33 pr.; 42.1.16-25; (ut ita querellae locus sit, quantum facere potuit) 3.5.34 pr.; (nihil vel minus facere posse) 16.3.1.43; (facere iudicatum) 5.1.45.1; 12.1.42 pr.; 46.1.45; (fac. homicidium) 48.18.1.21; 48.19.28.15; (stuprum, adulterium) 48.5.13; (furtum) 47.2.7 pr.; 47.2.18; 47.2.19.6; 47.2.23; (damnum) 50.17.151; (pauperiem, iniuriam) 9.1.1 pr.; 9.1.1.3; (vim, metum) 4.2.9.1; 4.2.9.8; 4.2.14.2; 4.2.14.13; 4.2.14.15; (moram) . mos; (fac. testamentum, tabulas testamenti) 28.1.18.1; 28.1.19; (codicillum) 29.7.19; 32.37.1; (fac. locationem, venditionem) 42.5.8.1; (nomina) 2.14.9 pr.; 26.7.39.14; (fac. negotium) 3.6.1 pr.; 3.6.1.1; 3.6.3.1;

37.15.5 pr.; (locat artifex operam suam, i.e. faciendi necessitatem) 19.2.22.2; (opus factum) 39.1.21.1; (materia facta) 6.1.6; (argentum, aurum factum) 32.78.4; 34.2.27; (fac. medicinam) 38.1.26.1; (argentariam) 2.13.4.34; (artem ludicram, lenocinium) 3.2.4 pr.;

3.2.4.1- 2; (possessorem fac. aliquem) 50.16.22; (nummos facere accipientis) 12.4.3.8; 35.1.55; (fundum facere emptoris) 18.1.25.1; (famosum fac. aliquem; fac. infamiam) 3.2.6.5; 3.2.13.5; (suspectum fac. aliquem) 27.8.2; (per ad- rogationem filium sibi fac.) 1.7.40.1; (iure institutionis, ex testamento heres factus) 28.6.5; 30.68.1; (sui iuris, pater

fam. factus) 14.5.2.1; 14.5.3; 14.6.3.4; 14.6.20; (pubes factus pupillus) 27.2.4; (armorum XIV factus) 36.2.22 pr.; (furiosus mentis compos factus) 29.2.47; 38.17.2.11; (liber, servus factus) 38.17.1.4; 46.3.38 pr.; (fundus sacer factus) 45.1.91.1; (ita donare, ut statim fiat accipientis) 39.6.2; (pecuniam dare, ut creditoris fieret; pecuniam suam facere) 3.5.23; (facit totum voluntas defuncti) 28.5.35.3; (facere dodrantem, quadrantem bonorum) . dodrans; (fac. ius) 1.3.40; (fac. plures gradus heredum) 28.6.36 pr.; (dotem fac. alicui) 23.3.49; (fac. curatores) 27.10.9; (ad actionem procurator factus) 2.14.13 pr.; (fac. alimenta in aliquem) 25.3.5.14; (in distrahendis rebus sumptus factus) 36.1.20.2; (fac. impensas) . impensa; (armum in fuga facere) 40.7.14.1; (magni, parvi facere) 1.16.4.5; 43.24.1.10; (fac. lucrum) . lucrum; (damnum) 30.56; 39.2.26; (vitium fac.) 39.2.32; 14.2.10.1; (abortum fac.) . abortio; 43.6.1 pr.; 43.8.2 pr.;

43.12.1 pr.

Facessere - 48.2.4

Facies - (fac. operis, locorum) 39.1.1.11; 39.1.21.3; 47.21.3.2; (pristinam faciem aedibus reddere) 19.2.19.4; (prima facie) 16.1.13 pr.; 34.1.10 pr.; 40.5.31.4; (fac. patrimonii) 26.7.55.4

Facinorosus - (gladii potestas ad animadvertendum facinorosos homines) 2.1.3

Facinus - (tripli poena propter facinus satisfacere cogi) 4.2.14.11; (ex facinoribus defunctorum de eo, quod ad heredem pervenit, actio datur) 43.16.3 pr.

Factio - (testamenti factio... publici iuris est) 28.1.3; (cum contra testamentum ut inofficiosum iudicatur, testam, factionem habuisse defunctus non creditur) 5.2.17.1; 28.1.18 pr.; 28.3.6.8;

29.1.1 pr.; 29.7.3 pr.; (si quis testamentum fecerit, deinde amiserit testam. factionem... potest eius peti bon. poss.) 37.11.1.8-9; (relegatus... testam factionem non amittit) 48.22.7.3; (fili-

usfam. et servus alienus et postumus et surdus testam, factionem habere dicuntur: licet enim testamentum facere non possunt, attamen ex testam, vel sibi vel aliis adquirere possunt, furiosus quoque testam, factionem habet, licet testam, facere non potest) 28.1.16; (testamento tutores hi dari possunt, cum quibus testam, factio est) 26.2.21; 31.82.2; (testam, factio cum servis alienis ex persona dominorum est) 33.3.5; 34.4.20; (nemo potest legatorum nomine usucapere nisi is, cum quo testam. factio est) 41.8.7; (seditio praerupta factioque cruenta; seditionum concitatores vel duces factionum) 28.3.6.9; 49.1.16; (latrones, qui factionem habent) 48.19.11.2; (publicanorum factiones) 39.4.12 pr.; (familia factiosa) 39.4.13.2; 1.2.2.24

Factiosus - . factio

Factitare - 42.4.7.8

Factor-29.5.1.21; 48.3.7; 49.16.6.8 Factum - (sive factum rei promittendi

sive effectum per mancipationem dominii transferendi) 22.1.4 pr.; (in lege Cornelia dolus pro facto accipitur) 48.8.7; (...ut... nec consilium habuisse noceat, nisi et factum secutum fuerit) 50.16.53.2; 50.16.225; (praestare factum sociorum, servorum) 17.2.22; 21.1.25.7; 21.1.31.15; 47.5.1.6; (ex facto actio est, quotiens ex eo teneri quis incipit, quod ipse admisit) 44.7.25.1; (factum cuique suum, non adversario nocere debet) 50.17.155 pr.; (facto meo alter locupletatus) 3.5.5.13; (quid continetur his verbis si rationes reddiderit?... nos neque condicionem meram putamus esse, quae in datione exsistit, neque meram condicionem, quae in facto sit, sed eam condicionem, quae ex mixtura quadam consistit. nam... incipit quidem res a facto, pervenit autem ad pecuniam) 35.1.82; (rationum reddendarum condicio, quod ad reliqua quidem attinet, in danda pecunia consistit, quod autem ad ipsa vo

lumina rationum tradenda... et examinandas rationes... factum habet) 40.7.6.7; (multum interest, condicio facti an iuris esset) 35.1.21; (in facto consistentes condiciones... quasi tri- pertitam recipiunt divisionem, ut quid detur, ut quid fiat, ut quid optingat) 35.1.60 pr.; (etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere posse pupillum aiunt; eam enim rem facti, non iuris esse) 41.2.1.3; (si emptor, priusquam per usum sibi adquireret, ab hostibus captus sit, placet interruptam possessionem postliminio non restitui, quia... possessio plurimum facti habet: causa vero facti non continetur postliminio) 4.6.19; (possessio facti est et animi) 47.4.1.15; 41.2.29; (solutio, venditio, traditio facti magis quam iuris sunt) 27.10.7.3; (in stipulationibus ius continetur, in pactis factum versato) 2.14.27.2; 45.1.38.6; (alibi de iure, i.e. in confessoria actione, alibi de facto, ut in hoc interdicto (sc. de itinere) quaerito') 8.5.2.3; (in f. excipere, exceptio, praescriptio) 7.9.4; 11.1.20 pr.; 13.5.27; 14.6.20; 21.3.1.4; 44.1.14; 44.1.23; 44.4.4.16; (in f (concepta) replicatio) 35.2.15 pr.; 46.1.14; (quaestio facti, non iuris) 1.5.16; 20.4.12.4; 20.4.13; 28.5.15.1; 45.1.94; (ignorantia vel facti vel iuris est)

22.6.1 pr.; (error iuris... facti; errare in iure... in facto) . errare; (ex facto quaesitum, propositum, tractatum est) 4.4.11.2; 15.1.52 pr.; 28.5.35 pr.; 28.6.43 pr.; 30.39.6; 36.1.18 pr.;

44.3.5.1; (ex f. incidit species talis, eiusmodi) 31.83; 35.2.22 pr.; (ex f. consultus) 2.14.4.3; 4.4.3.1; 17.2.52.7

Facultas - (fac. generandi) 28.2.9 pr.; (dandi) 45.1.137.4; (solvendi) 46.3.95.6; (si quid debitori ad solvendum facultatis accesserit) 23.3.53; (facultatem pecuniae non habere) 3.3.73; (facultas, facultates patrimonii) 26.7.12.3; 38.2.36; (pro modo facultatum, pro facultatibus alicuius) 25.3.5.19; 33.1.3.2; 37.9.1.19;

37.10.6.5; (in facultatibus esse; idoneus facultatibus) 25.3.5.13; 25.3.5.26; (facultatibus labi) 4.3.8; 27.8.1.11; (fac. testam, faciendi) 28.1.19; (petendae bon. poss.) 38.15.4; (abstinendi) 38.9.2; (libera legandi fac.) 35.2.1 pr.; (libera mortis fac.) 48.19.8.1

Facundia- 50.13.1.10

Faenebris pecunia - 12.1.34 pr.; 22.1.9 pr. Faenerare- 17.1.2.6; 17.1.6.6; 17.1.20 pr.;

26.7.7.6; 26.7.46.2; 26.7.47.4; (faener. pecuniam publicam sub usuris solitis) 22.1.11; (servus pecuniis faenerandis praepositus) 14.3.5.2; 14.3.19.3; (fae- nerari) 46.3.35

Faenerator-4.2.23.2; 22.2.6; 33.7.12.43 Faenum - 7.4.13; (falx fen.) 33.7.8 pr. Faenus - (faenus sortium, quas defunctus

collocavit) 33.2.24 pr.; (solvere faenus medii temporis) 36.1.60.2; (faenus uberius promittere) 22.1.9.1; (stipulatio faenoris; maius legitima usura faenus) 22.2.4 pr.; 22.2.4.1; (faenus illicitum contrahere) 19.1.13.26; (pecuniam faenori, in faenus dare) 17.1.10.3; 26.7.9 pr.; 26.7.47.4; 26.7.58.1; (pecuniam faenebrem, faenus exercere) . exercere; (maioribus usuris faenus accipere) 17.1.12.9

Falernus - (vini Falerni binos culeos dato) 33.1.17.1

Fallacia - (occurrere fallaciis vendentium) 21.1.1.2; 21.1.37

Fallax, fallaciter-47.2.43.3

Fallere - (si mensor fefellit in mensura, modo) 11.6.5.2; 11.6.7.1-2; (fallere fidem) 13.5.1 pr.; 18.3.5; (eum qui timore coactus fallens adierit hereditatem. .. heredem non fieri placet) 29.2.6.7

Falsare - (falsare pondera, mensuras)

48.10.32.1

Falsarius-48.10.1.4

Falsus - (falsa causa non nocet) . causa; (falsus creditor, h.e. qui se simulat creditorem) 47.2.43 pr.; (falsus procurator) 47.2.43.1; 46.8.3.1; (quod falso tutore auctore gestum esse dicetur) 27.6 tit.; (falsum tutorem eum vere

dici, qui tutor non est... sicut falsum testamentum, quod testam, non est) 50.16.221; (testamentum falsum scribere, signare, recitare) 47.11.6.1; 48.10.2; (testam, falsum arguere, dicere, accusare) 34.9.5 pr.; 34.9.5.9; 37.1.14; 38.2.19 pr.; 44.4.17.2; 48.2.18; 49.14.13.9; (falsas rationes deferri) 49.14.15.6; (falsas testationes facere, testimonia falsa dicere) 48.10.1 pr.; 48.10.9.3; (falsae mensurae) 47.11.6.2; (falsus modus renuntiatus) 11.6.3.1; 11.6.5.1; (falsam monetam percutere) 48.10.19 pr.; (falsi nominis adseveratio) 48.10.13 pr.; (falsis constitutionibus uti) 48.10.33; (falso sive vere putare) 47.2.46.7; (falso praesumere, existimare, credere, sibi persuadere) 12.6.3; 12.6.12; 12.6.15.1; 12.6.19.1; 12.6.65.2; (lex Cornelia de falsis) . lex Cornelia; (falsi accusatio, crimen) 22.4.3; 48.16.1.10; 48.16.4; (quid sit falsum, quaeritur: et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur aut libellum vel rationes intercidat vel describat) 48.10.23; (falsum facere in rationibus, tabulis cerisve) 48.10.1.4; 48.10.16.2; (poena falsi vel quasi falsi deportatio est et omnium bonorum publicatio) 48.10.1.13; (falso sibi legatum adscribi curare) 48.10.4; (heredem per quasi falsum adsciptum)

34.9.4

Falx - 33.7.8 pr.; 50.16.31

Fama - (veluti consentiens fama) 22.5.3.2; (capitis famaeve periculum) 40.5.36 pr.; (famae causa) 3.3.39.7; (famam lacessere, insectari) 47.10.1.4; 47.10.15.29; 48.5.39.9; (integrae famae esse) 4.8.7 pr.; 26.10.4.2; 48.19.28.16

Fames - (fame premere servos) 1.12.1.8; (fame necare hominem, pecudes) 9.2.9.2; 9.2.29.7

Familia - (familiae appellatio... varie accepta est: nam et in res et in personas deducitur, in res, ut puta in lege XII tab. his verbis adgnatus proximus familiam habeto) 50.16.195.1; (familiam restituere rogari) 36.1.15.8; (familiae

appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur, iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae... cum pater fam. moritur, quotquot capita ei su- biecta fuerint, singulas familias incipiunt habere... et (emancipatus) sui iuris effectus propriam familiam habet, communi iure familiam dicimus omnium agnatorum) 50.16.195.2; (item appellatur familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur) 50.16.195.4; (mulier familiae suae et caput et finis est) 50.16.195.5; (feminarum liberos in familia earum non esse palam est, quia, qui nascuntur, patris familiam sequuntur) 50.16.196.1; (familiae appellatione liberi quoque continentur) 50.16.40.2; (fam. adoptiva, familia naturalis patris) 38.8.1.4; (in eam familiam, ad quam per adoptionem venit, nemo est illi cognatus praeter patrem eosve, quibus adgnascitur) 38.10.4.10; (si filium adoptevero... nec mater mea aviae loco illi est, quoniam his, qui extra familiam meam sunt, non adgnascitur) 1.7.23; (filius, nepos in familia retentus) 29.2.84; 37.6.9; (exire ex fam. alicuius) 40.12.32; (mutare, amittere familiam) 4.5.3 pr.; 4.5.11; (ex, de fam. heredem scribere aliquem; heredes, qui de fam. sunt) 31.67.2 sqq.; 32.38.3; (petere, ne fundus de fam. exeat) . exue; (petere, fideicommittere, ne domus (fundus) alienaretur, sed ut in familia relinqueretur; praedium de fam. liberorum alienari prohibere) 30.114.15; 31.69.1; 31.69.3^1; 31.78.3; (familiae relinquere fideicommissum) 31.32.6; (sub condicione legare: si in familia nupsisset) 35.1.15; 27.2.4; 32.41.7; 33.5.21; 36.2.21 pr.; 40.5.41.16; (sepulchra, quae quis sibi familiaeque suae constituit) 11.7.5;

21.1.1.1; (familiae appellatione omnes, qui in servitio sunt, continentur)

21.1.25.1-2; (si... familia legetur,

perinde est quasi singuli homines legati sint) 32.79 pr.; 2.1.9; 39.4.1 pr.;

39.4.12.1-2; 43.16.1 pr.; 47.8.2.14;

47.8.2.16; 50.16.40.3; (ibi non omnes servi, sed corpus quoddam servorum demonstratur (familiae appellatione)... alia autem parte edicti omnes servi continentur) 50.16.195.3; (fam. urbana - rustica) 50.16.166; (publica - privata) 1.15.1; (domestica, venalicia) 24.1.31.10; (quaestio a familia necatorum habenda) 29.5.1 pr.

Familiaricus - (vestimenta famil.) 34.2.23.2 Familiaris - (famil. funus) 2.4.2; (sepulchrum) 11.7.5; (Caesari familiarissimus) 1.2.2.44; (familiaritas) 1.16.4.3;

1.18.19 pr.; 19.2.2.1; 50.16.223.1

Familiaritas - . familiaris Famosus - 1.15.3.1; 3.2.2.5; 3.2.14;

12.2.9.2; 26.10.3.18; 48.2.13; 48.4.7 pr.; 48.19.28.15-16; (fam. libelli) 48.19.16 pr.; (fam. carmen) . carmen; (fam. delictum) 4.8.32.6; (fam. actio) 3.2.6.1; 3.2.7; 4.3.1.4; 37.15.5.1; 47.10.7 pr.; (damnari (ex) famoso iudicio) 3.1.1.10; 12.2.9.2; (neque unde vi neque aliud interdictum famosum est) 43.16.13; (cessat ignominia in condictionibus, quamvis ex famosis causis pendeant) 44.7.36; (si quid ex famosa causa et non famosa debeatur, id solutum videtur, quod ex famosa causa debetur) 46.3.7

Fanaticus - 21.1.1.9

F anum - (circa fana bacchari) 21.1.1.10 Fari - (qui fari non potest = infans)

40.5.30.1- 6; 45.1.70; ([pro his, qui fari non possunt... ipsi tutores iudicium suscipiant, pro his autem, qui supra septimum armum aetatis sunt... auctoritatem praestent) 26.7.1.2; (pupillus si fari possit... cum tutoris auctoritate hereditatem adquirere potest) 29.2.9; (pupillus, ex quo fari coeperit, recte stipulari potest) 45.1.141.2; (si pupillus... fari non possit, servus eius sti-

pulabitur) 46.6.2; 46.6.6; (delegare scriptura vel nutu, ubi fari non potest, debitorem suum quis potest) 46.2.17

Fas - (fas non est) 3.2.13.4; 18.1.34.2; 24.1.32.2; 39.3.17.3

Fascia - (fasciae crurales) 34.2.25.4 Fascis - (proconsules non amplius quam

sex fascibus utuntur) 1.16.14

Fateri - 11.3.5.2; (fateri se debere) 5.1.21; (de maleficio) 48.18.1.27; (qui tacet, non utique fatetur) 50.17.142; 17.1.12.1; 30.39.6; 41.1.27 pr.

Fatum - (fati infelicitas excusat furiosum) 48.8.12; (quod fataliter accessit) 50.16.135; (detrimenta fatalium)

33.7.3 pr.; (in fatum concedere) 34.3.20.1; (magis fato quam voluntate servari) 48.5.33 pr.; (fatum praestare) 6.1.16 pr.; (damnum fato accidens, fato contingere) 4.4.11.4-5; (damnum fatale) 4.9.3.1; 13.6.5.4; 17.2.52.3; 18.6.2.1

Fatuus-3.1.2; 42.5.21

Fauces - (faucium tumores) 21.1.14.8 Faustina - 31.57

Favere - (praetores favent libertatibus) 4.7.3.1; (in obscura voluntate manumittentis favendum est libertati) 50.17.179; (in re obscura melius est favere repetitioni quam adventicio lucro) 50.17.41.1; (pupillis favetur per tutores) 44.4.4.23; (partui in hoc favetur, ut in lucem producantur) 37.9.1.15; (favor libertatis) 29.2.71 pr.; 31.14 pr.; 35.2.32.5; 40.4.17.2; 40.4.29; 40.5.26 pr.; 40.7.4.6; 40.7.20.3;

49.15.12.9; (dotium) 23.3.9.1; (nuptiarum) 24.3.45; (religionis) 7.1.17 pr.; (libertas omnibus rebus favorabilior est) 50.17.122; (favorabiliores rei potius quam actores habentur) 50.17.125; (favorabilior est causa partus quam pueri) 37.9.1.15; (favorabile est libertatem admittere) 49.17.20; (favorabiliter) 29.2.9; 40.4.10.1; 48.10.7

Favia - . Fabia

Favor, favorabilis - . favere Favus - 41.1.5.3 Fax-50.16.167

Febricitare - 42.1.60

Febris - 21.1.1.7; (febricula) 21.1.1.8; 21.1.4.6

Februarius - (Kalendae Febr.) 45.1.12 Felix; feliciter - (navigatio fel.) 45.1.137.2 Femina - (in multis iuris articulis dete

rior est condicio feminarum quam masculorum) 1.5.9; (feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt) 50.17.2 pr.; 2.13.12; 3.1.1.5; 5.1.12.2; 16.1.1 pr.; 16.1.1.1; 26.1.18; 50.4.3.3; (femina nullum

adoptare filium potest) 5.2.29.3; (ad testamenta feminarum edictum contra tab. bon. possessionis non pertinet, quia suos heredes non habent) 37.4.4.2; (femineus, femininus genus, sexus) 2.8.2.3; 31.45 pr.; 50.16.56.1; (propter sexum femin. ius suum ignorare posse) 49.14.2.7

Fenarius - . faenum

Fenebris - . faenebris

Fenerare - . faenerare

Fenestra - 8.2.6; 8.2.40

Fenus - . faenus

Fera-7.1.62.1

Fere - 1.2.2.47; 1.7.13; 1.22.1; 2.15.8.9; 14.1.7.2; 18.1.68.1; 21.1.17.3; 33.9.4.2; 35.1.54 pr.; 42.4.1; 44.7.44 pr.; 48.19.9.11; 50.17.108; 50.17.153

Feria, feriae - (feriae extra ord. indictae, ob res puta prospere gestas vel in honorem principis = feriae repentinae, sollemnes) 4.6.26.7; (feriatus (feriaticus), feriata dies) 2.5.2.1; (ferias a forensibus tantum negotiis dare vacationem, ea autem, quae ad disciplinam militarem pertinent, etiam feriatis diebus peragenda) 2.12.2; 2.12.9; 4.8.36; 48.1.12; 48.5.12.6

Ferire - (illum sollum, qui vim infert, ferire conceditur) 9.2.45.4; (feriri a bove) 9.2.52.3

Feritas - . ferus

Ferox - (canis ferox) 9.1.2.1; (ferocia, ferocitas) 9.1.1.4

Ferox - 39.3.11.2; . Urseius Ferramentum - 33.7.18 pr.; 47.2.55.4

Ferrarius - 50.6.7

Ferre - (ferri proprie dicimus, quae quis suo corpore baiulat) 50.16.235 pr.; 2.3.1.1; 9.2.27.27; 47.2.21.5-6; 48.13.7; (ampluis, plus, minus ferre) 6.1.4;

36.1.3 pr.; 37.8.1.9; 37.8.1.11; 44.7.41.1; 47.6.6; (ferre portionem, partes) 17.1.58.1; 28.6.24; 35.2.82; (damni, lucri partem) 17.2.30; (quod assi deest) 28.5.17 pr.; (legatum, dotem) 31.53 pr.; 37.5.24; (usum fr.) 7.1.42; (ne quis doli sui praemium ferat) 4.8.31; (diversas sententias iudicium tulisse) 5.2.15.2; (ferre sententiam) 1.5.25; 4.8.32.4; 40.12.39.1; 49.1.1 pr.; (testimonium)

22.5.3 pr.; (suffragium) 50.4.8; (feruntur exempla) 48.20.7.3; (fertur) 3.1.1.3; 5.4.1.3; (auxilium ferre) 29.5.1.28; 29.5.1.35-36; (ferre acceptum) . accipere; (expensum) . expendere; (morbus ferendus alicui) 24.3.22.7; (nec supina ignorantia ferenda est) 22.6.6; (quod ferendum non est) 23.3.33; (non ferre querentem) 27.3.1.2; 47.10.7.2; (ferendus erit pudorem suum purgans) 3.3.25; (non est ferendum, qui) 1.6.6; 2.1.15; 2.15.12; 23.2.50; 26.10.5; 42.6.1.12; 42.6.1.15; (nomen alicuius ferre) 36.1.7; 36.1.65.10; 39.5.19.6; (legem ferre; latio) 1.2.2.2; 1.2.4; 1.2.16; 35.2.1 pr.; (fundus ferens annua LX) 33.1.21.1

<< | >>
: / . . .. . VIII: . - .,2006. - 677 .. 2006

Emphyteusis - (emphyteuticarius, em- phrteuticus; ager vectigalis [i.e. em- phyteut.]) 6.3 rubr.; 2.8.15.1:

- - - - - . - - - - -
- - - - - - - - () - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -