<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Поняття "інвестиція", “іноземна інвестиція”, "інвестиційна діяльність", “інвестиційні правовідносини”.

2. Суб’єкти та об’єкти інвестування. Види та форми інвестицій, іноземних інвестицій.

3. Поняття інвестиційної схеми. Права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності.

4. Етапи юридичного супроводу інвестиційної схеми.

5. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

6. Розвиток інвестиційного законодавства та законодавства про іноземні інвестиції в Україні.

7. Розвиток міжнародного регулювання інвестиційної діяльності. Види та структура міжнародних договорів України в сфері інвестиційної діяльності.

8. Види режимів іноземного інвестування.

9. Режим іноземного інвестування в Україні. Обмеження об’єктів іноземного інвестування.

10. Гарантії іноземним інвесторам згідно законодавства України.

11. Порядок державної реєстрації іноземної інвестиції та її наслідки.

12. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства за Господарським кодексом України та іншими актами законодавства України.

13. Механізм внесення іноземної інвестиції у грошовій формі.

14. Механізм репатріації іноземної інвестиції, внесеної у грошовій формі, а також доходів, прибутків інших коштів, одержаних інвестором від здійснення інвестиційної діяльності в Україні.

15. Механізм реінвестування доходів, прибутків інших коштів, одержаних іноземним інвестором від здійснення інвестиційної діяльності в Україні.

16. Механізм внесення іноземної інвестиції у матеріальній формі.

17. Механізм репатріації іноземної інвестиції, внесеної у матеріальній формі.

18. Правове регулювання інвестиційних рахунків.

19. Правове регулювання капітального інвестування.

20. Містобудівна документація, місцеві правила забудови та їх правове значення.

21. Місцеві правила забудови та їх правове значення.

22.

Генеральний план населеного пункту та його правове значення.

23. Проект забудови території, його правове значення та відмінність від проекту будівництва.

24. Врахування громадських і приватних інтересів при плануванні і забудові територій.

25. Правовий статус забудовника.

26. Правове регулювання отримання вихідних даних на проектування.

27. Договір підряду на виконання проектних робіт (створення архітектурного проекту): сторони, істотні умови.

28. Правове регулювання проектування об’єктів будівництва.

29. Правове регулювання комплексної державної експертизи проектів будівництва та інвестиційних програм.

30. Оформлення прав забудовника на земельну ділянку, де відбуватиметься будівництво.

31. Порядок отримання дозволу на початок будівельних робіт. Відповідальність за будівництво без дозволу на початок будівельних робіт.

32. Правова характеристика договору підряду на капітальне будівництво.

33. Правове регулювання приймання в експлуатацію об’єктів завершених будівництвом.

34. Виникнення, оформлення та реєстрація права власності на завершені будівництвом об’єкти нерухомості.

35. Інвестування у будівництво нежитлової нерухомості: договори та інвестиційні схеми.

36. Об’єкти комплексної реконструкції кварталів та мікрорайонів застарілої забудови.

37. Порядок компенсації власникам та наймачам жилих та нежилих приміщень, земельних ділянок при реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

38. Порядок реалізації інвестиційних проектів реконструкції застарілого кварталів (мікрорайонів) житлового фонду.

39. Правове регулювання концесії в господарських відносинах. Сфери застосування концесій.

40. Об\'єкти, які можуть надаватися у концесію. Обмеження концесійної діяльності.

41. Порядок проведення концесійного конкурсу.

42. Концесійний договір: укладення та строк дії. Істотні умови договору. Основні права і обов\'язки сторін концесійного договору.

43. Правове регулювання інвестування у збудовану нерухомість.

44. Засоби інвестування у будівництво житла.

45. Правове регулювання інвестування у будівництво житла із використанням цільових облігацій.

46. Використання дисконтних облігацій для фінансування будівництва із залученням коштів від фізичних та юридичних осіб.

47. „Правовий аудит” (Due diligence) при капітальному інвестуванні у нерухомість, що будується (цільові облігації).

48. Правова природа Фондів фінансування будівництва (ФФБ). Довірча власність у ФФБ. Види ФФБ. Підстави та система функціонування ФФБ.

49. Договір про участь у ФФБ. Закріплення за довірителем об’єкту інвестування.

50. Порядок отримання довірителем ФФБ у власність об’єкту інвестування.

51. Управитель ФФБ. Винагорода управителю ФФБ та його заміна. Фінансування управителем ФФБ будівництва.

52. Взаємовідносини управителя ФФБ та забудовника. Угода між забудовником та управителем ФФБ. Контроль управителя ФФБ за діяльністю забудовника. Забезпечення зобов’язань забудовника.

53. Правова природа фондів операцій з нерухомістю (ФОН). Створення та підстави функціонування ФОН.

54. Сертифікати ФОН як вид цінних паперів. Емісія сертифікатів ФОН. Операції з сертифікатами ФОН та їх обіг.

55. Система функціонування ФОН. Управитель ФОН. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН.

56. „Правовий аудит” (Due diligence) при капітальному інвестуванні у нерухомість, що будується (ФОН та ФФБ).

57. Особливості інвестування у будівництво житла в умовах кризи.

58. Правове регулювання інвестування у збудовану нерухомість шляхом її придбання.

59. „Правовий аудит” (Due diligence) при капітальному інвестуванні у збудовану нерухомість.

60. Правове регулювання інвестування у збудовану нерухомість шляхом її оренди.

61. Особливості інвестування у будівництво житла в умовах кризи.

62. Правовий статус і реєстрація прав на об’єкти незавершеного будівництва.

63. Правове регулювання прямого інвестування при утворенні господарських товариств (крім акціонерних товариств).

64. Правове регулювання прямого інвестування при утворенні акціонерних товариств.

65. Правове регулювання прямого інвестування в процесі діяльності господарських товариств (крім акціонерних товариств).

66. Правове регулювання прямого інвестування в процесі діяльності акціонерних товариств.

67. „Правовий аудит” (Due diligence) при прямому інвестуванні при утворенні господарських товариств.

68. „Правовий аудит” (Due diligence) при прямому інвестуванні в процесі діяльності господарських товариств.

69. Правове регулювання портфельного інвестування.

70. Корпоративний інвестиційний фонд: поняття, інвестиційна схема, документи, обмеження діяльності.

71. Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду.

72. Порядок припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду та розподіл його активів.

73. Пайовий інвестиційний фонд: поняття, інвестиційна схема, документи, обмеження діяльності.

74. Порядок створення пайового інвестиційного фонду.

75. Порядок ліквідації пайового інвестиційного фонду та розподіл його активів.

76. Види та типи інститутів спільного інвестування (ІСІ).

77. Склад та структура активів ІСІ. Визначення вартості чистих активів та цінних паперів ІСІ.

78. Цінні папери ІСІ.

79. Акції корпоративного інвестиційного фонду.

80. Інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.

81. Особливості емісії та обігу цінних паперів ІСІ.

82. Порядок управління корпоративним інвестиційним фондом. Органи корпоративного інвестиційного фонду.

83. Порядок управління пайовим інвестиційним фондом.

84. Компанія з управління активами ІСІ.

85. Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери ІСІ.

86. „Правовий аудит” (Due diligence) при портфельному інвестуванні.

87. Поняття інновацій, інноваційної діяльності.

88. Інноваційний проект, інноваційний продукт, інноваційна продукція.

89. Державна реєстрація інноваційного проекту.

90. Інноваційні підприємства.

91. Джерела фінансування інноваційної діяльності.

92. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні.

93. Правовий статус технологічного парку.

94. Інвестиційна схема технологічного парку.

95. Режим інноваційної діяльності технологічного парку.

96. Поняття і способи захисту прав суб’єкта інвестиційних правовідносин.

97. Поняття і підвідомчість інвестиційних спорів.

98. Порядок розгляду спорів між іноземним інвестором та державою, у якій здійснюється інвестування.

99. Захист прав інвесторів у Міжнародному центрі з урегулювання інвестиційних спорів між державами й особами з інших держав.

<< | >>
Источник: А. В. СМІТЮХ. ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Курс лекций. Одесса - 2009. 2009

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -