>>

Зміст

1.1. Історія виникнення екології ................................................. 7

1.2. Поняття екологічного права................................................ 10

1.3.

Предмет і метод екологічного права.................................... 16

1.4. Система та принципи екологічного права........................... 20

1.5. Джерела екологічного права............................................... 23

Розділ 2. Екологічні права та обов’язки громадян ......... 27

2.1. Загальна характеристика екологічних прав громадян.......... 27

2.2. Право громадян на безпечне для життя навколишнє природне середовище 30

2.3. Система інших екологічних прав громадян ........................ 31

2.4. Гарантії екологічних прав громадян.................................... 37

Розділ 3. Право власності і право користування природними ресурсами 41

3.1. Поняття, зміст та основні ознаки права власності на природні ресурси 41

3.2. Форми, суб’єкти й об’єкти права власності на природні ресурси 45

3.3. Поняття, суть і принципи права природокористування ...... 46

3.4. Право загального і спеціального природокористування...... 48

Розділ 4. Державне управління у галузі охорони навколишнього природного середовища 51

4.1. Поняття державного управління у галузі охорони навколишнього природного середовища 51

4.2. Органи державного управління загальної компетенції..... 55

4.3. Органи державного управління спеціальної компетенції . . . . 58

Розділ 5. Юридична відповідальність за порушення

екологічного законодавства ............................................... 73

5.1. Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальності за екологічні правопорушення 73

5.2. Поняття і склад екологічні правопорушення ....................... 79

5.3. Види юридичної відповідальності за екологічного правопорушення 81

Розділ 6.

Правова охорона і використання вод ........... 86

6.1. Загальна характеристика стану та використання водних

ресурсів...................................................................................... 86

6.2. Поняття і види водокористування, права та обов’язки водокористувачів 89

6.3. Правова охорона вод........................................................... 96

6.4. Держане управління і контроль у сфері використання та

охорони водних ресурсів.......................................................... 101

Розділ 7. Правова охорона і використання лісів ......... 109

7.1. Поняття лісового фонду та лісових ресурсів..................... 109

7.2. Право власності на ліси та право лісокористування.......... 119

7.3. Правові заходи з охорони лісів........................................ 127

7.4. Державне управління і контроль у сфері використання й

охорони лісів........................................................................... 129

Розділ 8. Правова охорона і використання надр ......... 138

8.1. Надра як об’єкт правової охорони та використання........... 138

8.2. Право надрокористування та його види ........................... 141

8.3. Правова охорона надр...................................................... 148

8.4. Державна охорона і контроль у сфері вивчення, використання та охорони надр 154

8.5. Відповідальність за порушення законодавства про надра . . . 156

9.1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони 160

9.2. Правове регулювання використання атмосферного повітря.... 164

9.3. Управління і контроль у сфері охорони атмосферного повітря . 167

Розділ 10. Правовий режим використання й охорони

рослинного світу....................................................................... 172

10.1. Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання 172

10.2. Правове регулювання використання й охорони рослинного світу 178

10.3. Управління і контроль у сфері використання й охорони

рослинного світу...........................................................................

186

Розділ 11. Тваринний світ....................................................... 192

11.1. Тваринний світ як об’єкт правової охорони та використання 192

11.2. Правове регулювання використання та охорони тваринного світу 196

11.3. Державне управління у сфері охорони, використання і

відтворення тваринного світу......................................................... 204

Розділ 12. Правове регулювання екологічної

експертизи ................................................................................. 209

12.1. Поняття, мета, завдання та принципи екологічної

експертизи..................................................................................... 209

12.2. Форми екологічної експертизи........................................ 213

12.3. Державне регулювання екологічної експертизи............... 217

12.4. Порядок проведення екологічної експертизи................... 219

Розділ 13. Правові засади екологічної безпеки.................... 226

13.1. Поняття та види екологічної безпеки .............................. 226

13.2. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної

безпеки ......................................................................................... 233

13.3. Правові заходи забезпечення екологічної безпеки........... 238

13.4. Юридична відповідальність за правопорушення у галузі

екологічної безпеки........................................................................ 240

14.1. Поняття надзвичайної екологічної ситуації .................... 248

14.2. Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації . . 252

14.3. Особливість правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях 258

Розділ 15. Міжнародне право навколишнього природного середовища 268

15.1. Поняття міжнародного права з охорони навколишнього

природного середовища ................................................................. 268

15.2. Джерела міжнародного права з охорони навколишнього

природного середовища ................................................................. 271

15.3. Поняття та місце європейського права навколишнього

середовища у системі європейського права..................................... 274

15.4. Джерела європейського права з охорони навколишнього

середовища .................................................................................... 276

15.5. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього природного середовища 279

ЛІТЕРАТУРА................................................................................. 284

ГЛОСАРІЙ..................................................................................... 286

| >>
Источник: Мачуська І.Б.. Екологічне право : Навч. посіб. / І. Б. Мачуська. — К. : КНЕУ,2009. — 301, [31] с.. 2009

Еще по теме Зміст:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -