>>

ЗМІСТ

ВСТУП ............................................................................................................................................. 4

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА ЗЛОЧИННОСТІ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА.............................

19

1.1. Аналіз сучасного стану наукових досліджень теоретико-правових

проблем злочинності на релігійному ґрунті......................................................................... 19

1.2. Методологічний інструментарій дослідження злочинності на

релігійному ґрунті....................................................................................................................... 32

1.3. Релігія та релігійність як засоби впливу на злочинність.............................. 51

1.4. Відображення суспільно небезпечної поведінки особи у світових

релігіях........................................................................................................................................... 70

Висновки до розділу 1................................................................................................................ 87

РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕЛІГІЄЮ 90

2.1. Загальна правова характеристика злочинів, вчинених на релігійному

ґрунті або пов’язаних з релігією, у теорії кримінального права та законодавстві про кримінальну відповідальність 90

2.2. Кількісно-якісні показники злочинності на релігійному ґрунті............... 108

2.3. Латентний вимір злочинів, вчинених на релігійному ґрунті..................... 128

Висновки до розділу 2 ............................................................................................................ 140

РОЗДІЛ 3. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ В

УКРАЇНІ.......................................................................................................................................

142

3.1. Проблеми детермінації злочинів, вчинених на релігійному ґрунті або пов’язаних з релігією 142

3.2. Психологічні чинники формування злочинної поведінки особи, що впливають на виникнення та поширення злочинності на релігійному ґрунті .......................................................................... 155

3.3. Роль віктимологічних та ситуаційних чинників у механізмі злочинної поведінки особи та формуванні рішення про вчинення злочину на

релігійному ґрунті..................................................................................................................... 176

Висновки до розділу 3 ............................................................................................................ 194

РОЗДІЛ 4. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИ, ЩО ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН НА

РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ АБО ПОВ\'ЯЗАНИЙ З РЕЛІГІЄЮ ............................................. 196

4.1. Кримінологічний та кримінально-правовий аспекти визначення особи

злочинця, що вчинила злочин на релігійному ґрунті....................................................... 196

4.2. Поняття та зміст мотиву релігійної ненависті або ворожнечі як

особистісної мотивації злочинних дій................................................................................. 215

4.3. Структура особи злочинця, що вчинила злочин на релігійному ґрунті

або пов’язаний з релігією........................................................................................................ 233

4.4. Типологія злочинців, що вчинили злочин на релігійному ґрунті............ 244

Висновки до розділу 4............................................................................................................. 263

РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ГРУПОВОЇ МОТИВАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДІЙ,

ВЧИНЕНИХ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ............................................................................. 264

5.1. Сутність релігійного конфлікту та його соціально-правові наслідки.. 264

5.2. Релігійний тероризм та релігійний екстремізм як суспільно небезпечні

форми групової девіації..........................................................................................................

284

5.3. Тоталітарна секта як структурна основа поширення релігійного

екстремізму................................................................................................................................ 301

Висновки до розділу 5............................................................................................................. 321

РОЗДІЛ 6. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ.................... 323

6.1. Світовий досвід запобігання злочинам, вчиненим з мотиву релігійної

ненависті або ворожнечі......................................................................................................... 323

6.2. Суб’єкти запобігання злочинам, вчиненим на релігійному ґрунті.......... 339

6.3. Заходи загальносоціального, спеціально-кримінологічного та

індивідуального запобігання злочинності на релігійному ґрунті................................. 358

6.4. Значення релігійної освіти (просвіти) і культури в запобіганні

злочинності на релігійному ґрунті........................................................................................ 376

Висновки до розділу 6............................................................................................................. 393

ВИСНОВКИ................................................................................................................................ 395

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................................. 406

ДОДАТКИ.................................................................................................................................. 459

| >>
Источник: ЛЕОНЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА. ЗЛОЧИННІСТЬ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ: ФЕНОМЕН, ДЕТЕРМІНАЦІЯ, ЗАПОБІГАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя 0000. 0000

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -