>>

1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів.

Термін "Фінанси" виник в XIV сторіччі. На латинській мові означала обов\'язкову оплату грошей. Ця оплата пов\'язана з передачею частині доходу громадян у розпорядженні ченця, або іншого предводителя на його утримання і на інші витрати держави.

У XVIII сторіччі поняття фінансів як державного господарства мало подальший розвиток. Державні перетворення різного рівня почали називатися союзами публічного змісту, а фінанси - формами і методами здобичі засобів і їх витрати цими союзами при виконанні покладених на них формувань.

У XIX сторіччі спостерігається економічний розвиток. Заглиблюється і само поняття фінансів, як державного господарства переходять до розуміння фінансів, як самостійного об\'єкту знань, що охоплює нові сфери їх функціонування. Виникають фінансові ризики, починає розвиватися державний кредит і інші фінансові інститути. Фінанси стають важливим чинником політичного і економічного розвитку і життя держави. Фінансові проблеми стають об\'єктом постійних наукових досліджень, їх виникнення рівне відкриттю парової машини. Фінансам належить дуже важлива роль в економічній системі. Це пояснюється тим, що їх функціонування визначає кількість і якість параметрів економічних явищ або процесів, а також кінцеві результати діяльності.

Обов\'язковим значенням участі фінансів в економічному житті держави, підприємця або людини - гроші. Без витрати грошей в процесі виробництва у виконанні державою своїх функцій, задоволене соєю життям населення, не існувало б.

Фінанси необхідно розглядати як економічну категорію, що зображає створення, розділення і використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб господарської діяльності, надання різних послуг населенню з боку держави, забезпечення державної функції.

Свого найвищого розвитку і доскональності фінанси досягли в умовах ринкової економіки фундаментальною основою якого - різні форми влади.

2. Фінанси як специфічна форма економічних відносин

Основною метою дисципліни фінансів є формування системи знань по організації фінансів на макро рівні як специфічної форми економічних відносин, придбання практичних навиків побудови фінансової політики держави.

Фінанси - це невід\'ємна частина грошових відносин, але не всі грошові відносини виражають фінанси.

Гроші - це загальний еквівалент за допомогою якого, перш за все визначаються витрати праці асоційованих виробників.

Фінанси - це економічний інструмент розподілу і перерозподілу ВВП і національного доходу (НД).

ВВП - вартість кінцевих товарів проведених резидентами даної країни, на її території, за певний час.

НД - знов створена вартість ВВП за вирахуванням спожитих знарядь і засобів виробництва.

Головне призначення фінансів полягає в тому, щоб шляхом утворення грошових доходів і фондів забезпечити не тільки потреби держави і підприємств грошовими коштами, але і контроль за витратами фінансів.

Без участі фінансів НД не може бути розподілений. Категорія фінансів носить об\'єктивний характер. Вона виражає певну сферу виробничих відносин і відноситься базисної.

Фінанси виражають економічні відносини зв\'язку з освітою, розподілом і використанням фондів грошових коштів в процесі перерозподілу в процесі перерозподілу

нд.

По своєму математичному змісту - фінанси - це цільові фонди грошових коштів в сукупності представляючі фінансові ресурси країни.

Головною умовою їх зростання є збільшення національного доходу. Проте | фінансові ресурси і фінанси не тотожні поняття.

Фінансові ресурси самі по собі не визначають суті фінансів. Фінансова наука вивчає не ресурси, а суспільні відносини, що виникли на основі освіти, розподілу і використання ресурсів.

Фінанси - це розподільна категорія.

Соціально-економічна суть фінансових відносин полягає в дослідженні питання (за рахунок кого держава отримує ці ресурси).

| >>
Источник: Неизвестный. Суть і призначення фінансів. Фінансова система України. 2013. 2013

Еще по теме 1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів.:

  1. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  2. 4.1. ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ
  3. Глава 1. Сутність та функції фінансів
  4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
  5. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
  6. 1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів.
  7. 4. Роль фінансів у процесі вартісного розподілу суспільного продукту.
  8. 9. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія.
  9. 1. Передумови виникнення і розвитку податків.
  10. 3. методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -