<<
>>

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальне завдання виконується у вигляді реферату обсягом до 20 сторінок. Метою виконання індивідуального завдання є закріплення рівня теоретичних знань, набутих під час лекційних занять та самостійної роботи.

Завдання вибирається студентом у відповідності з номером у списку групи. Одинадцятий та двадцять перший за номером студенти виконують перше завдання, двадцять другий – відповідно друге і т.д. Зауважимо, за згодою з викладачем тема індивідуального завдання може бути змінена.

Завдання 1

Аналіз впливу зміни вартості грошей на економічні процеси.

Завдання 2

Аналіз якісного і кількісного аспектів впливу грошей на економічні і соціальні процеси.

Завдання 3

Аналіз сучасного стану грошово-кредитної політики України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.

Завдання 4

Аналіз сучасної структури грошового обороту.

Завдання 5

Аналіз економічної структуру грошового ринку.

Завдання 6

Аналіз дієвості фіскально-бюджетної і грошово-кредитної політики в системі державного регулювання ринкової економіки.

Завдання 7

Аналіз наслідків проведення грошової реформи в Україні.

Завдання 8

Аналіз розвитку кредитних відносин у перехідній економіці України.

Завдання 9

Аналіз стійкості банківської системи та механізм її забезпечення.

Завдання 10

Аналіз сучасного стану розвитку валютної системи України.

<< | >>
Источник: Баранник Л.Б., Клименко О.Ю.. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит" – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія,2009. – 112 с.. 2009

Еще по теме 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -