<<
>>

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

7.1. Задачі

Задача 1. У банку відкрито депозити на 10000грн. Норма обов’язкових резервів – 25%. На скільки може збільшитись кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку?

а) 7500 грн.; в) 30000 грн.;

б) 10000грн.; г) інше.

Задача 2. Сума надходжень грошових коштів в НБУ у готівковій формі становить 860 млрд. грн., у безготівковій – 740 млрд. грн. Сума видачі грошових коштів у готівковій формі – 87% від суми надходжень у готівковій формі. Сума видачі в безготівковій формі – 78% від суми відповідних надходжень. Грошова маса становить:

1 кв. – 1250 млрд. грн.

2 кв. – 2020 млрд. грн.

3. кв. – 2120 млрд. грн.

4. кв. – 1828 млрд. грн.

Задача 3. Визначити суму відсотків та кінцевого платежу, що має сплатити позичальник, якщо позику 350 тис. грн.. надали під 25% річних простих на 6 місяців.

Задача 4. Скільки польських злотих дадуть за 100 грн., якщо по курсу 100 польських злотих – 900 словацьких крон, а 100 словацьких крон – 5,16 грн.

Задача 5. Скільки польських злотих дадуть за 70 грн., якщо по курсу 100 польських злотих – 900 словацьких крон, а 100 словацьких крон – 5,16 грн.

Задача 6. НБУ оголосив таке котирування валют: $/UAH – 5,5; €/UAH – 7,4 – 7,6 визначити крос-курс $ до €.

Задача 7. НБУ оголосив таке котирування валют: $/UAH – 5,34; €/UAH – 2,4 – 2,5; визначити крос-курс $ до €.

Задача 8. У банку відкрито депозити на 25000грн. Норма обов’язкових резервів – 20%. На скільки може збільшитись кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку?

а) 5000 грн.; в) 100000 грн.;

б) 25000грн.; г) інше.

Задача 9. Вкладник вніс 50000 грн. у комерційний банк під 15% річних на 3 роки. Розрахувати суму вкладу через 3 роки та процентний дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються

а) прості відсотки;

б) складні відсотки.

Задача 10.

Вкладник вніс 10500 грн. у комерційний банк під 12% річних на 3 роки. Розрахувати суму вкладу через 3 роки та процентний дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються

а) прості відсотки;

б) складні відсотки.

Задача 11. На який термін потрібно покласти депозит 20 000 грн., щоб отримати процентний дохід не менше 2000 при ставці 10 % ?

Задача 12. Визначити кількість грошей, необхідних для обігу, якщо сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) – 4700 млрд. грн., сума цін товарів, які продані з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав – 120 млрд. грн. Сума платежів по довгострокових зобов’язаннях, терміни сплати яких настали, - 155 млрд. грн.. Сума платежів, що взаємо погашаються – 460 млрд. грн., а середня кількість обертів грошової одиниці за рік дорівнює 10.

Задача 13. Визначити індекси інфляції за умови, що вартість споживчого кошика на 01.01. – 250 грн., на 01.04. – 310 грн., на 01.07. – 275грн.

Задача 14. Надлишкові резерви комерційного банку становлять 50 000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує позику в максимально можливому розмірі. Перша половина цієї позики надається у формі відкриття поточного рахунку, а друга половина – готівкою. Норма резервування становить 30%. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей за грошовим мультиплікатором М1.

Задача 15. Визначити суму відсотка та кінцевого платежу, що має сплатити позичальник, якщо позику 350 тис. грн.. надали під 20% річних простих на 6 місяців.

Задача 16. Визначити величину окремих грошових агрегатів за умови, що готівка на руках у населення 400 млрд. грн., строкові депозити 275 млрд. грн., безготівковий обіг 60 млрд. грн., залишки на розрахункових рахунках та поточних рахунках 150 млрд. грн., готівковий обіг 80 млрд. грн., кошти за трастовими операціями – 55 млрд. грн., готівка в оборотних касах банків – 150 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей в М3.

Задача 17. Сума надходжень грошових коштів в НБУ у готівковій формі становить 860 млрд.

грн., у безготівковій – 740 млрд. грн.. Сума видачі грошових коштів у готівковій формі – 87% від суми надходжень у готівковій формі.Сума видачі в безготівковій формі – 78% від суми відповідних надходжень. Грошова маса становить:

1 кв. – 1250 млрд. грн.

2 кв. – 2020 млрд. грн.

3. кв. – 2120 млрд. грн.

4. кв. – 1828 млрд. грн.

Задача 18. Надлишкові резерви комерційного банку становлять 150 000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує позику в максимально можливому розмірі. Перша половина цієї позики надається у формі відкриття поточного рахунку, а друга половина – готівкою. Норма резервування становить 40%. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей за грошовим мультиплікатором М1.

Задача 19. У комерційному банку розміщено депозит на суму 7500грн. Норма обов’язкового резервування становить 15%. Знайти розмір депозитів, обов’язкових резервів, нових кредитних ресурсів для перших 4-х банків, що користуються коштами цього депозиту, максимальну суму нових грошей, що можуть бути утворені банківською системою, а також загальний обсяг операцій банківської системи.

Задача 20. Визначити розмір грошової маси по агрегату М3, якщо розмір строкових внесків становить 15 млрд. грн., М0 дорівнює 25 млрд. грн., сума на поточних рахунках – 25% від М0 У поточному році випущено ОВДП на суму 8 млрд. грн., з відсотком погашення 5% річних. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей відносно М1 .

Задача 21. Визначити середній показник обіговості грошей у платіжному обігу за період 1999-2001 років, якщо розмір коштів переведених на банківські рахунки становить 75 млрд. грн., із них подано документи на перерахунок 85% коштів. Грошова маса (в млрд.. грн..) за даний період становить:

1999 р. 2000 р. 2001 р.
78 84 103

Задача 22. Визначити індекси інфляції за умови, що вартість споживчого кошика на 01.01. – 200 грн., на 01.04.

– 350 грн., на 01.07. – 450 грн.

Задача 23. Визначити величину окремих грошових агрегатів за умови, що готівка на руках у населення 250 млрд. грн., строкові депозити 175 млрд. грн., безготівковий обіг 50 млрд. грн., залишки на розрахункових рахунках та поточних рахунках 130 млрд. грн., готівковий обіг 60 млрд. грн., кошти за трастовими операціями – 55 млрд. грн., готівка в оборотних касах банків – 139 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей в М3.

Задача 24. Обсяг продукту, вироблений протягом минулого року, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту становить 120 грн., фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 70% свого номінального доходу. Визначити попит на грошову масу.

Задача 25. Визначити індекси інфляції за умови, що вартість споживчого кошика на 01.01. – 250 грн., на 01.04. – 310 грн., на 01.07. – 275грн.

Задача 26. Визначити кількість грошей, необхідних для обігу, якщо сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) – 4700 млрд. грн., сума цін товарів, які продані з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав – 120 млрд. грн. Сума платежів по довгострокових зобов’язаннях, терміни сплати яких настали, - 155 млрд. грн.. Сума платежів, що взаємно погашаються – 460 млрд. грн., а середня кількість обертів грошової одиниці за рік дорівнює 10.

Задача 27. Розрахуйте ефект грошового мультиплікатора, якщо норма обов\'язкових резервів дорівнює 15%, а співвідношення між готівкою та депозитами – 25%:

а) 2,875;

б) 1,154;

в) 3,125.

Задача 28. Якщо величина готівки складає 190 млн. грн., поточних вкладів – 540 млн.грн., строкових вкладів – 480 млн.грн., то грошовий агрегат М2 дорівнює:

а) 1210 млн. грн.;

б) 730 млн.грн.;

в) 670 млн.грн.;

г) 1020 млн.грн.

Задача 29. У банку відкрито депозити на 25000грн. Норма обов’язкових резервів – 20%. На скільки може збільшитись кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку?

а) 5000 грн.; в) 100000 грн.;

б) 25000грн.; г) інше.

Задача 30. Якщо величина готівки складає 210 млн. грн., поточних вкладів – 690 млн.грн., строкових вкладів – 350 млн.грн., то грошовий агрегат М2 дорівнює:

а) 900 млн. грн.; б) 560 млн.грн.;

в) 1250 млн.грн.; г) 1040 млн.грн.

Задача 31. Якщо норма обов’язкових резервів становить 16%, то грошовий мультиплікатор дорівнює:

А) 4; б) 6,25; в) 8; г) 12,5.

Задача 32. Маса грошей в обігу протягом року становила 1 млн. грн., оборотність грошової одиниці дорівнює 8 обертів за рік. Визначити суму цін товарів для реалізації.

Задача 33. Заробітна плата працівника за місяць становить 400 грн. ЇЇ витрачають щодня (трансакційні витрати) упродовж місяця однаковими частинами так, що на останній день місяця залишки повністю вичерпуються (дорівнюють 0). Знайти середній залишок впродовж місяця і відношення між грошовим залишком й номінальним доходом. Розрахувати також вказані показники, якщо заробітну плату отримують двічі на місяць по 200 грн. На скільки прискориться обіг грошей?

Задача 34. Визначити кількість грошей, необхідних для обігу протягом року, якщо відомо, що сума цін за реалізовані товари (послуги) становить 3500 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг), які продані протягом року з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав 30 млрд. грн., сума платежів по довгострокових зобов’язаннях, строки яких настали - 182 млрд. грн. Сума платежів, що взаємно погашаються, протягом звітного періоду – 400 млрд. грн. Середня кількість обертів гривні за рік складає 10.

Задача 35. Визначити, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 6 обертів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 200 до 400 млрд. грн.

Рішення задач зробіть з поясненням.

7.2. Ситуаційні завдання

Завдання 1. Ви - працюєте провідним спеціалістом фінансового департаменту.

На підставі даних про стан маси грошей в обігу (Додаток 1) та основних показників наявної грошової маси в обігу в Україні (Додаток 2) необхідно: - здійснити оцінку ефективності регулятивної функції держави; - визначити зв’язок між грошовим обігом і економічною стабільністю у державі;

- здійснити розрахунок рівня монетизації економіки.

Зробити відповідні висновки.

Завдання 2.

Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту.

Виходячи з того, що кожний долар, призначений для комерційних угод, обертається в середньому тричі на рік і спрямовується на купівлю кінцевих товарів та послуг, а номінальний валовий внутрішні продукт становить 1800 млрд. доларів визначте:

1. Величину попиту на гроші.

2.Величину загального попиту на гроші, використовуючи дані таблиці 1:

Таблиця 1

Процента ставка, % Величина попиту на гроші (млрд. доларів)
зі сторони активів загальний попит
18 20 ?
16 40 ?
14 60 ?
12 80 ?
10 100 ?

3.Величину рівноважної процентної ставки за умови, що пропозиція грошей зросте до 680 млрд. доларів або скоротиться до 620 млрд. доларів.

4.Як зміниться загальний попит на гроші при кожному рівні процентної ставки і рівноважна процентна ставка (при пропозиції 640 млрд. доларів), якщо обсяг номінального валового внутрішнього продукту збільшиться на 60 млрд. доларів або скоротиться на 90 млрд. доларів?

Завдання 3.

Ви – провідний спеціаліст фінансового відділу.

Виходячи з наведених у таблиці 2 даних визначте:

- темп інфляції для кожного року;

- використовуючи «правило величини 70», кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін;

- процентну зміну реального доходу, якщо номінальний дохід протягом другого року порівняно з першим збільшився на 17%, а протягом третього року порівняно з другим – на 5%;

- якщо номінальний дохід у другому та третьому році становив 30000 доларів, яка величина реального доходу протягом цих років?

- Якщо номінальний рівень процентної ставки за кредит протягом другого року був 16 % (для позичальників між першим і другим роками), а в третьому – 20% ( для позичальників між другим і третім роками), то яким буде реальний рівень процентної ставки протягом даних років?

Таблиця 2

Індекси цін за роками

Рік Індекс цін Рівень інфляції, %
1 100,00 ?
2 115,00 ?
3 131,00 ?
4 135,00 ?

Завдання 4.

Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту.

1. Визначте кількість грошей, необхідних як засіб платежу за умови, що:

- сума цін за реалізовані товари (роботи, послуги) становить 4700 млрд. грн.;

- сума цін товарів (робіт, послуг), які продані з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав – 120 млрд. грн.;

- сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями, термін яких наступив - 155 млрд. грн.;

- сума платежів, що гасяться між собою – 460 млрд. грн.

- середня кількість обертів грошей за рік – 10.

2. Визначте індекси інфляції, за умови, що вартість споживчого кошика на 1 січня становить 250 грн., на перше квітня – 310 грн., на перше липня – 350 грн., на перше жовтня – 400 грн.

3. Виходячи з того, що величина попиту на гроші (Мd, млрд. грн.) залежить від розміру ВНП (млрд. грн.) та рівня процентної ставки (i, %), так:

Мd = 0,4 х ВНП – 2 х i

Визначте величину попиту на гроші та з’ясуйте, чи збережеться рівновага на грошовому ринку, якщо грошова пропозиція (Ms) становить 30 млрд. грн., а ВНП – 115 млрд. грн., рівень процентної ставки i – 7%. Якою буде швидкість обігу грошової одиниці?

Завдання 5.

Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту.

1. Визначте величину окремих грошових агрегатів за умови, що:

- готівка на руках у населення складає 250 млрд. доларів;

- строкові депозити – 175 млрд. доларів;

- обсяг безготівкового обігу – 50 млрд. доларів;

- залишки на розрахункових та поточних рахунках – 130 млрд. доларів;

- обсяг готівкового обігу – 60 млрд. доларів;

- кошти за трастовими операціями – 55 млрд. доларів;

- готівка в оборотних касах банків - 138 млрд. доларів.

Розрахуйте питому вагу функціональних форм грошей в грошовому агрегаті М3.

2. Знайдіть значення грошового мультиплікатора М2, якщо співвідношення готівки в обігу та депозитів (25 млн. грн.), залучених банківською системою можна визначити як 2:3, частка строкових депозитів в загальній масі залучених коштів становить 30%, інші кошти становлять 2 млн. грн., а величина понаднормованих резервів комерційних банків становить 3 млн. грн. Норма обов’язкового резервування визначена центральним банком на рівні 12%.

3. Порівняйте фактичну швидкість обігу грошей у наявному грошовому обігу з ідеальним значенням, якщо середня грошова маса за звітний період, розрахована за агрегатом М1, становить:

- М0 дорівнює 18 млрд. грн.;

- сума поточних рахунків у комерційних банках становить 10% від М0;

- депозити до запитання становлять 3 млрд. грн.;

Середній розмір грошових надходжень у каси банків – 2,8 млрд. грн., сума видачі становить 75% від розміру надходжень. Ідеальне значення швидкості грошей – 1.

7.3. Перелік питань до екзамену

1. Походження грошей. Концепції походження грошей.

2. Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний товар.

3. Форми грошей, причини та механізм їх еволюції.

4. Різновиди сучасних кредитних грошей.

5. Вартість грошей.

6. Функції грошей.

7. Суть і структура грошового обороту.

8. Модель грошового обороту.

9. Грошові потоки та механізм їх балансування.

10. Грошова маса.

11. Швидкість обігу грошей.

12. Закон кількості грошей, необхідних для обігу.

13. Суть і структура грошового ринку.

14. Попит на гроші.

15. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

16. Пропозиція грошей. Механізм формування пропозиції грошей.

17. Внесок М.Фрідмена у розробку теорії грошей.

18. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей.

19. Рівновага на грошовому ринку.

20. Суть грошової системи та її елементи.

21. Основні типи грошових систем, їх еволюція.

22. Створення і розвиток грошової системи України.

23. Державне регулювання грошової сфери.

24. Грошово-кредитна політика Центрального банку.

25. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

26. Теоретичні концепції інфляції.

27. Суть, причини та форми інфляції.

28. «Кембриджська версія» кількісної теорії грошей..

29. Особливості інфляційного процесу в Україні.

30. Методи регулювання інфляції.

31. Класифікація грошових реформ.

32. Моделі грошових реформ.

33. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 р.).

34. Загальна характеристика та структура валютного ринку.

35. Валютні операції. Котирування валют.

36. Валютні ризики і методи валютного страхування.

37. Валютні системи: сутність, призначення, структура, види.

38. Валютний курс і курсова політика.

39. Конвертованість валюти.

40. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.

41. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

42. Внесок Д.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

43. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії.

44. Позичковий процент.

45. Походження та сутність кредиту.

46. Функції і роль кредиту.

47. Комерційний кредит.

48. Споживчий кредит.

49. Державний кредит.

50. Міжнародний кредит.

51. Банківський кредит.

52. Використання векселів.

53. Лізинг-кредит.

54. Страхові компанії, їх функції і роль.

55. Пенсійні фонди.

56. Інвестиційні фонди.

57. Фінансові компанії.

58. Кредитні спілки.

59. Організація діяльності центральних банків.

60. Функції Центрального банку.

61. Форми співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними установами.

62. Статус та функції НБУ.

63. Функції і типи комерційних банків.

64. Організаційна та функціональна структура комерційного банку.

65. Пасивні операції комерційних банків.

66. Активні операції комерційних банків.

67. Комісійно-посередницькі банківські операції.

68. Міжнародний валютний фонд.

69. Міжнародний банк реконструкції і розвитку.

70. Міжнародна асоціація розвитку (МАР).

<< | >>
Источник: Баранник Л.Б., Клименко О.Ю.. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит" – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія,2009. – 112 с.. 2009

Еще по теме 7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -