<<
>>

§ 3. Економічні реформи уряду М. Тетчер

Уже в перші післявоєнні роки при сприянні уряду лейбористів була проведена націоналізація деяких галузей промисловості. В 1945-1948 pp. була проведена націоналізація банків, багатьох підприємств вугільної промисловості, радіо, телеграфу, електроенергетики.

В 1967 р. відбулася націоналізація підприємств чорної металургії та транспорту. Внаслідок цього в 1970 р. в руках держави знаходилось 95,1% найбільшої автомобільної компанії «Бритиш Мотор Лейленд Корпорейшн», 62,5% акцій енерготехнічної компанії «Франті», 93,5% — компанії по виробництву сталі. Уряд лейбористів, перебуваючи при владі з 1960 до 1970 pp., проводив політику «низьких» цін на продукцію націоналізованих підприємств. Це привело до того, що в 70-х pp. відбувається спад економічної активності: темпи інфляції становили 15%, загальмувалося зростання виробництва, припинилося зростання продуктивності праці. В середині 70-х pp. на 10,6%, в порівнянні з початком 70-х pp., скоротився обсяг промислового виробництва. Особливо скоротилися обсяги виробництва в будівництві та текстильній промисловості. З приходом до влади уряду консерваторів, на чолі з М. Тетчер, в основу політики була покладена теорія економічного лібералізму. Передбачалося значне скорочення регулюючої функції уряду в господарській діяльності, посилення дії ринкових механізмів. Було виділено як провідний напрямок економічної політики боротьбу з інфляцією: скоротилися позики приватному сектору господарювання, посилився контроль за темпами зростання грошової маси в обороті, підвищено ставки проценту, введено значний контроль держави над цінами і зарплатою.

Для впливу на економіку використовується бюджетна політика, більше, ніж 90% державного бюджету в кінці 70-х — початку 80-х pp. Англії складали податки. Уряд М. Тетчер скоротив на 3,5 млрд. фунтів стерлінгів прямі податки на великі доходи, підвищив роль непрямих податків. Уже в 1982-1983 pp. темпи інфляції знизилися о 5%, а в кінці 80-х pp. — до 3%.

Було взято рішучий курс на значне скорочення, а часто і ліквідацію державної належності підприємств. Обмежені права профспілок. Підняттю рівня промислового виробництва в 80-х pp. сприяло те, що більша частина інвестицій направлялася на заміну і модернізацію обладнання, запровадження нових енерго- і ресурсозберігаючих технологій. На це йшло більше ніж 76% всіх інвестицій. Успішно розвивається сільське господарство. Відбувалося зростання виробництва сільськогосподарської продукції в середньому на 3% в рік.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 3. Економічні реформи уряду М. Тетчер:

  1. Необхідність державного втручання в економіку
  2. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  4. § 3. Економічні реформи уряду М. Тетчер
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -