<<
>>

§ 2. «Рейганоміка» та її результати

В економічній науці економічна політика, яку проводила адміністрація президента США Р. Рейгана у 1981-1988 pp., одержала назву «Рейгономіка». Її ще іноді називають неоконсервативною політикою.

Ця політика була викликана погіршенням економічної ситуації 70-х pp. — уповільненням, а в окремі роки й абсолютним зниженням виробництва, структурною кризою, зростанням безробіття тощо.

Теоретичною основою нової моделі регулювання економіки розвинутих країн Заходу, пов’язаною з іменем Р. Рейгана (США), М. Тетчер (Англія), стала концепція «економіки пропозиції», сформульована А. Лазером та прихильниками монетаризму. Основні положення «рейгономіки» були викладені у «Програмі економічного відродження» (1981), яка стала своєрідним маніфестом неоконсервативного уряду. Всупереч твердженням авторів цієї програми та їх послідовників про послаблення ролі держави в економічному житті, насправді за часів президентства Р. Рейгана мала місце лише зміна методів, підходів до державного регулювання соціально-економічних процесів у країні за допомогою тих же важелів, які використовувалися і до цього: фінансової, податкової системи, процентних ставок, політики інвестицій тощо. У той же час рейгономіка передбачала курс на зниження ставок федеральних податків і надання корпораціям великих податкових пільг, спрямованих на стимулювання інвестицій, насамперед у наукомісткі галузі промисловості, їх структурну перебудову, обмеження зростання урядових видатків на соціальні потреби при одночасному нарощуванні військових витрат. Заходи фіскальної політики виявилися центральним елементом «рейгономіки». В 1981 р. був прийнятий закон про оподаткування який передбачав поетапне скорочення індивідуального подохідного податку в загальному на 23%, скорочення з 70% до 50% максимальної податкової ставки на доходи від капіталу, значне скорочення термінів амортизації, збільшення інвестиційної податкової скидки. Заходи неоконсервативної політики не ліквідували протиріч економічного розвитку США, а лише частково послабили напругу.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. «Рейганоміка» та її результати:

  1.   Во что обходится буржуазная «демократия»\r\n  
  2. Джордж Стиглер (Stigler)
  3. § 2. «Рейганоміка» та її результати
  4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
  6. 3.1. Становлення федеральної судової влади за Конституцією 1787 р. та Судовим актом 1789 р.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -