<<
>>

§ 1. Економічні проблеми сучасного етапу господарського реформування у зарубіжних країнах

Сучасний етап господарського реформування економіки провідних капіталістичних країн зумовлений низкою об’єктивних причин, серед них особливий вплив мали спади економічної активності у 1973-1975 рр.

і 1980-1982 рр., які відзначилися тим, що практично охопили всі провідні капіталістичні країни і перепліталися з галузевими, сировинними, енергетичними і структурними кризами.

Розбалансованість економіки була викликана такими основними факторами:

  • НТР середини XX ст., яка означала перехід до принципово нової техніки і технологій. З середини 70-х рр. в провідних країнах світу здійснювалася реінду- стріалізація, яка ознаменувала перехід до наукомістких складних технологій — інформаційних та ресурсозберігаючих, до біотехнологій, генної інженерії;
  • тенденція до націоналізації промисловості, банків, транспорту, одержавлення економіки та посилення її державного регулювання, збільшення частки ВНП в державних бюджетах, до запровадження контролю держави за цінами, тарифами та зарплатою.

Економічні негаразди, які наступили з середини 70-х — початку 80-х рр. і виразилися в спаді економічної активності та інфляції, привели до капіталістичної раціоналізації економіки та скорочення державних соціальних програм, роздержавлення та приватизації при зниженні рівня безпосереднього втручання держави в економіку. Державними пріоритетами стають грошова, валютна, кредитно — фінансова і податкова політики, антимонопольні заходи.

За глибокими кризами середини 70-х — початку 80-х рр. наступило найтриваліше економічне піднесення (1983-1990). Але уже на кінець 90-х рр. відбулося різке зниження економічної динаміки, яке охопило більшість країн світу. Сповільнення економічного зростання привело до збільшення числа безробітних в промисловості розвинутих країн. Економічна криза 1990-1992 рр. привела до сповільнення зростання виробництва практично в усіх країнах. У другій половині 1992 р. економіка Західної Європи почала виходити з економічної кризи.

Підсумком економічного розвитку провідних країн стало виділення трьох основних центрів: США, Японії, Західної Європи — головним чином країн Європейського Союзу.

З останнього десятиріччя XX ст. відбувається глобалізація виробництва і споживання, яка стала головним фактором світового економічного розвитку.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 1. Економічні проблеми сучасного етапу господарського реформування у зарубіжних країнах:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -