<<
>>

§ 1. Економічні проблеми сучасного етапу господарського реформування у зарубіжних країнах

Сучасний етап господарського реформування економіки провідних капіталістичних країн зумовлений низкою об’єктивних причин, серед них особливий вплив мали спади економічної активності у 1973-1975 рр.

і 1980-1982 рр., які відзначилися тим, що практично охопили всі провідні капіталістичні країни і перепліталися з галузевими, сировинними, енергетичними і структурними кризами.

Розбалансованість економіки була викликана такими основними факторами:

 • НТР середини XX ст., яка означала перехід до принципово нової техніки і технологій. З середини 70-х рр. в провідних країнах світу здійснювалася реінду- стріалізація, яка ознаменувала перехід до наукомістких складних технологій — інформаційних та ресурсозберігаючих, до біотехнологій, генної інженерії;
 • тенденція до націоналізації промисловості, банків, транспорту, одержавлення економіки та посилення її державного регулювання, збільшення частки ВНП в державних бюджетах, до запровадження контролю держави за цінами, тарифами та зарплатою.

Економічні негаразди, які наступили з середини 70-х — початку 80-х рр. і виразилися в спаді економічної активності та інфляції, привели до капіталістичної раціоналізації економіки та скорочення державних соціальних програм, роздержавлення та приватизації при зниженні рівня безпосереднього втручання держави в економіку. Державними пріоритетами стають грошова, валютна, кредитно — фінансова і податкова політики, антимонопольні заходи.

За глибокими кризами середини 70-х — початку 80-х рр. наступило найтриваліше економічне піднесення (1983-1990). Але уже на кінець 90-х рр. відбулося різке зниження економічної динаміки, яке охопило більшість країн світу. Сповільнення економічного зростання привело до збільшення числа безробітних в промисловості розвинутих країн. Економічна криза 1990-1992 рр. привела до сповільнення зростання виробництва практично в усіх країнах. У другій половині 1992 р. економіка Західної Європи почала виходити з економічної кризи.

Підсумком економічного розвитку провідних країн стало виділення трьох основних центрів: США, Японії, Західної Європи — головним чином країн Європейського Союзу.

З останнього десятиріччя XX ст. відбувається глобалізація виробництва і споживання, яка стала головним фактором світового економічного розвитку.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 1. Економічні проблеми сучасного етапу господарського реформування у зарубіжних країнах:

 1. § 1. Економічні проблеми сучасного етапу господарського реформування у зарубіжних країнах
 2. Глава 8. Бюджет і бюджетна система
 3. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 4. 3.1 Міжнародний і зарубіжний досвід забезпечення незалежності судової влади
 5. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів та його співвідношення з цивільним процесуальним правом
 8. Еволюція правового регулювання правового статусу прокурора як учасника виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей та стан наукової розробки проблеми
 9. Напрями вдосконалення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
 10. Особливості регіонального (багатостороннього) міжнародно-правового регулювання спощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі
 11. Пенсійне забезпечення в системі матеріального забезпечення працівників ОВС
 12. Генезис вітчизняної науки фінансового права на межі ХХ - ХХІ ст.
 13. Список використаних джерел
 14. ВСТУП
 15. ВСТУП
 16. 1.3. Еволюція правового статусу навчальних закладів
 17. 1.4. Загальноправова основа господарської діяльності навчальних закладів
 18. 2.2. Легітимація господарської діяльності навчальних закладів
 19. 4.4. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством країн Азії
 20. Список використаних Джерел
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -