<<
>>

Оведрафт

(англ. overdraft) - це короткостроковий кредит, що надається надійному клієнту понад залишок коштів на його поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунка.

Суть овердрафту полягає в тому, що банк може оплачувати розрахункові документи клієнта на суми, що перевищують кредитовий залишок на його поточному рахунку, в результаті чого утворюється дебетове сальдо, тобто видається кредит.

Банки надають клієнтам такі кредити з метою оптимізації платіжного обороту і виконання в повному обсязі зобов\'язань клієнтів за поточними платежами.

При цій формі поточний рахунок клієнта не тільки зберігається, а й на ньому дозволяється мати дебетове сальдо.

Це означає, що, не відкриваючи кредитного рахунка, клієнт понад свої залишки і надходження коштів на поточний рахунок отримує право на додаткову оплату розрахункових документів і чеків за рахунок ресурсів банку.

Таке від\'ємне сальдо на цьому рахунку називається овердрафтом, а його розмір визначається в договорі між банком і клієнтом. Як правило, в угоді між банком та клієнтом встановлюється максимальна сума овердрафту - ліміт, який визначається банком на основі ретельного аналізу майбутніх грошових надходжень і платежів, бізнес-планів та планів реалізації продукції фірми-позичальника.

При овердрафті банк у межах узгодженого ліміту проводить платежі за клієнта на суму, що перевищує залишок коштів на його рахунку; в результаті на рахунку позичальника виникає дебетове сальдо, яке виражає суму його заборгованості перед банком. Такі кредити мають здебільшого короткотерміновий характер, завдяки їм клієнти здійснюють поточні платежі, які тимчасово перевищують надходження коштів на поточний рахунок.

При овердрафті на погашення заборгованості спрямовуються всі суми, що зараховуються на поточний рахунок клієнта, тому обсяг кредиту постійно змінюється відповідно до надходження і витрачання коштів.

У результаті кредитове сальдо за рахунком клієнта може періодично змінюватись на дебетове, і навпаки. В принципі банки можуть допускати тривалу наявність дебетового сальдо на рахунках для надійних клієнтів. Однак при цьому вони посилюють контроль за діяльністю позичальників і загальним станом їхньої платоспроможності.

Фактичне використання позичкових коштів відображається на окремому кредитному рахунку. Якщо сума платежу, зазначена у платіжному документі клієнта, перевищує залишок коштів на поточному рахунку, то різниця (дебетове сальдо) автоматично оплачується банком за рахунок кредиту, але в межах невикористаного ліміту. Робиться проводка: дебет кредитного рахунка - кредит поточного рахунка. Якщо сума платежу перевищує залишок ліміту кредитування, то платіж банком не проводиться.

Основною перевагою овердрафту, крім економії витрат, пов\'язаних з оформленням видач звичайних позик, є те, що клієнт, власне кажучи, платить за фактичне користування кредитом, оскільки банки, як правило, практикують щоденне нарахування процентів на суму непогашеного залишку. Нарахування платежів за користування кредитними ресурсами починається від часу списання суми овердрафту з рахунка клієнта і завершується в момент повного погашення заборгованості.

Овердрафт є найбільш зручним методом кредитування, що дає змогу клієнту вирішувати проблеми фінансування короткострокової заборгованості в періоди, коли його витрати тимчасово перевищують надходження коштів на рахунок.

Правом на отримання овердрафтного кредиту користуються клієнти банку, які мають стійкий фінансовий стан і уклали з банком відповідний договір.

Слід зазначити, що контокорентний кредит і овердрафт надаються у комплексі з розрахунково-касовим обслуговуванням тільки фінансово стійким підприємствам, котрі не допускали випадків прострочення повернення кредитів і несвоєчасної сплати відсотків, здійснюють прибуткову діяльність, стабільну виробничу або торговельну діяльність, що характеризується швидким обертанням коштів, мають постійні замовлення на виробництво та реалізацію продукції.

Механізм надання і контокорентного кредиту, і овердрафту передбачає наявність постійних ділових взаємовідносин між банком та клієнтом, повну поінформованість банку щодо стану справ свого позичальника і високий рівень довіри до нього.

У нашій країні овердрафт розвивається порівняно швидко, але його питома вага в кредитному портфелі банків поки що незначна (3,5% на 01.01.2008 р., табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Вимоги банків за кредитами, наданими в економіку України у 2006 - 2007рр. (за видами кредитів)* \r\nВиди кредитів 01.01.2007 р. 01.01.2008 р. Відхилення\r\n млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %\r\nУсього, з них: 245226 100,0 426863 100,0 +181637 -\r\n1. Кредити в поточну діяльність, з них: 195251 79,6 332173 77,8 +136922 -1,8\r\nОвердрафт 9099 3,7 14947 3,5 +5848 -0,2\r\nЗа операціями РЕПО 259 0,1 446 0,1 +187 -\r\nЗа врахованими векселями 1177 0,5 3299 0,8 +2122 +0,3\r\nЗа факторинговими операціями 783 0,3 1375 0,3 +592 -\r\nІнші кредити в поточну діяльність 183933 75,0 312107 73,1 +128174 -1,9\r\n2. Кредити в інвестиційну діяльність, з них: 49975 20,4 94690 22,2 +44715 +1,8\r\nФінансовий лізинг 247 0,1 435 0,1 +188 -\r\nІпотечні кредити 27012 11,0 51888 12,2 +24876 +1,2\r\nІнші кредити в інвестиційну діяльність 22715 9,3 42368 9,9 +19653 +0,6\r\n* Джерело: Бюлетень Національного банку України. - 2008. - № 2. - С. 103-104.

Позитивом можна вважати зростання обсягів овердрафтного кредитування (з 1137 млн. грн. на кінець 2002 р. до 14947 млн. грн. на початок 2008 р. - у 13,2 разу), що вказує на стійкий фінансовий стан тих клієнтів банку, з якими розширюються обсяги відповідних кредитних операцій.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Оведрафт:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -