>>

ЗМІСТ

Глава 1. Основні цивільно-правові системи сучасності (загальна характеристика) 9

1.1. Поняття цивільного й торгового права в зарубіжних країнах 10

1.2. Поняття цивільно-правової системи (сім’ї) та її ос­новні складові.

Рецепція римського приватного права 13

1.3. Основні цивільно-правові системи сучасного світу та тенденції їх розвитку 19

1.4. Загальна характеристика континентальної (романо-германської) цивільно-правової системи 23

1.5. Загальна характеристика англо-американської цивільно-правової системи 28

1.6. Загальні риси інших цивільно-правових систем (традиційної, мусульманської, центральноєвропейської та східноєвропейської) 33

Глава 2. Джерела цивільного й торгового права зарубіжних країн 37

2.1. Поняття та види джерел цивільного й торгового права зарубіжних країн 37

2.2. Поняття та способи уніфікації норм цивільного й торгового права зарубіжних країн 41

2.3. Джерела цивільного й торгового права в країнах кон­тинентальної правової системи (на прикладі Франції та Німеччини) 45

2.4. Джерела цивільного й торгового права Англії та США 53 Глава 3. Фізична особа в цивільному праві зарубіжних країн 62

3.1. Поняття фізичної особи в цивільному праві зарубіж­них країн і джерела її цивільно-правового статусу 62

3.2. Поняття та основні принципи цивільної правоздатності фізичної особи в праві зарубіжних країн 64

3.3. Інститут безвісної відсутності (оголошення померлим) громадянина в праві зарубіжних країн 66

3.4. Поняття та зміст дієздатності в різних цивільно-правових системах. Обмеження дієздатності фізичних осіб 68 Глава 4. Юридичні особи та інші правові форми торгової (підприємницької) діяльності в зарубіжних цивільно-правових системах 72

4.1. Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах 73

4.2. Поняття та основні принципи правоздатності юридичних осіб у цивільному праві зарубіжних країн 75

4.3.

Класифікація юридичних осіб у зарубіжних правових системах 79

4.4. Правові форми здійснення (торгової) підприємницької діяльності в зарубіжних правових системах 81

4.5. Поняття та види торгових товариств у правових системах зарубіжних країн 85

4.6. Види юридичних осіб у континентальній цивільно-правовій системі 87

4.7. Види юридичних осіб та інші форми здійснення підприємництва в англо-американській цивільно-правовій системі 90

Глава 5. Представництво у цивільному й торговому праві зарубіжних країн 93

5.1. Поняття та види представництва в цивільному праві зарубіжних країн 93

5.2. Поняття та види торгового (комерційного) представ­ництва в країнах континентального права 96

5.3. Торгове (комерційне) представництво в англо-американській правовій системі 100 Глава 6. Речові права в зарубіжних цивільно-правових системах. Право власності 103

6.1. Поняття та види речових прав у зарубіжних цивільно-правових системах 103

6.2. Класифікація об’єктів речового права ............. 106

6.3. Право власності в зарубіжних правових системах і тенденції його розвитку. Підстави набуття права власності 110

6.4. Захист права власності в романо-германській та англо-американській цивільно-правових системах 114

6.5. Права на чужі речі у зарубіжних правових системах . 117

6.6. Інститут довірчої власності у праві Англії та США .. 124 Глава 7. Загальні положення про зобов’язання в цивільному праві зарубіжних країн ...... 129

7.1. Поняття та види зобов’язань у континентальній та англо-американській цивільно-правових системах 130

7.2. Множинність та зміна осіб у зобов’язаннях. Припинення зобов’язань 133

7.3. Зміст і виконання зобов’язань у зарубіжних цивільно-правових системах 138

7.4. Юридичні наслідки невиконання зобов’язання чи виконання його з порушенням умов 143

7.5. Способи забезпечення виконання зобов’язань у цивільному та торговому праві зарубіжних країн 148

7.6. Зобов’язання із заподіяння шкоди в праві ФРН, Франції, Англії та США 157

7.7.

Компенсація моральної шкоди в праві зарубіжних країн 164

Глава 8. Договори в цивільному праві зарубіжних країн . 169

8.1 Поняття договору в цивільному праві зарубіжних країн. Класифікація договорів 169

8.2. Зміст договору в романо-германській та англо-американській цивільно-правових системах 175

8.3. Умови дійсності та законні підстави договору в кон­тинентальному та англо-американському праві 177

8.4. Порядок укладення договору. Оферта й акцепт у цивільному праві зарубіжних країн 183 Глава 9. Спадкове право в зарубіжних цивільно-правових системах 185 9.1. Поняття й загальні положення спадкового права зарубіжних країн (континентальної та англо-амери­канської системи права) 185 9.2. Спадкування за заповітом у цивільному праві зарубіжних країн 188

9.3. Спадкування за законом у різних цивільно-правових системах 195

9.4. Реалізація спадкових прав у країнах континентальної та англо-американської правових систем 200 Глава 10. Загальні положення сімейного права в зарубіж­них цивільно-правових системах 204 10.1. Поняття та умови укладення шлюбу в праві зарубіжних країн 205 10.2. Підстави припинення шлюбу в різних цивільно-правових системах 210 10.3. Права та обов’язки подружжя в континентальному та англо-американському праві 213 10.4. Правовідносини батьків і дітей у зарубіжних цивільно-правових системах 218

| >>
Источник: Шимон С. І.. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій). — К.: КНЕУ,2004. — 220 с.. 2004

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -