<<
>>

Контрольні питання з римського приватного права

L Предмет римського приватного права.

2. Етапи розвитку римського права.

3. Вплив римського права на національне право України.

4. Принципи, які надають сили римському праву.

5. Які Ви знаєте елементи римського права (jus) "!

6. Яка відмінність римського приватного права від римського цивільного права?

7. Рецепція римського права.

8. Система римського права.

9. Характерні особливості римського приватного права.

10. Поняття звичаю та звичаєвого права.

11. Закони та плебісцити. Складові закону.

12 Роль римського приватного права та його значення для су часної цивілістики.

13. Кодифікація Юстиніана.

14. Діяльність юристів як джерело правоутворення.

15. Закон про цитування.

16. Які Ви знаєте види імператорських конституцій?

17. Поняття джерел права.

18. Джерела правоутворення римського права.

19. Поняття римського сімейного права.

20. Загальна характеристика римських судових процесів та їх види.

21. Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного?

22. Поняття судового процесу.

23. Загальна характеристика легісакційного процесу.

24. Мета захисту суб\'єктивних прав.

25. Статус ні суди.

26. Яка відмінність формулярного процесу від легісакційного?

27. Колізія та кумуляція позовів.

28. Що таке літісконтестація?

29. Сторони судового процесу.

30. Преторська формула, їі складові.

31. Поняття і види позовів.

32. Поняття статусного права.

33. Яка відмінність позовної давності від законних строків?

34. Зміст правоздатності.

35. Поняття здійснення прав.

36. Які фактори впливали на правоздатність?

37. Обмеження дієздатності.

38. Поняття та види юридичних осіб.

39. Умови створення та припинення юридичної особи.

40. Поняття правоздатності.

41. Поняття дієздатності.

42. Характерні особливості юридичної особи.

43.

Поняття та види споріднення в римській сім\'ї.

44. Зміст батьківської влади.

45. Поняття шлюбу та його види.

46. Що таке конкубінат?

47. Умови вступу до шлюбу.

48. Особисті і майнові відносини подружжя в шлюбі.

49. Поняття емансипації.

50. Яка відмінність усиновлення від узаконення?

51. Припинення шлюбу.

52. Дарування між подружжям.

53. Встановлення батьківської влади.

54. Які Ви знаєте види речових прав?

55. Поняття речей та їх види.

56. Поняття речового права.

57. Яка відмінність речового права від зобов\'язального?

58. Поняття плодів та майна.

59. Які Ви знаєте форми преторського захисту?

60. Поняття та зміст права власності.

61. Яка відмінність віндикаційного позову від негаторного?

62. Речові позови захисту права власності.

63. Яка відмінність похідного способу набуття права власності від первісного?

64. Правомочності власника.

65. Що таке traditiol

66. Які Ви знаєте види права власності?

67. Способи набуття права власності.

68. Набуття права власності за давністю.

69. Первісний спосіб набуття права власності.

70. Поняття та види сервітутів.

71. Особливі види сервітутів.

72. Поняття та форми заставного права.

73. Що таке ручна застава?

74. Поняття фідуціарної угоди.

75. Поняття права на чужі речі.

76. Виникнення і втрата сервітутів.

77. Чим відрізняються земельні сервітути від емфітевзису?

78. Особисті сервітути.

79. Яка відмінність суперфіцію від емфітевзису?

80. Втрата права власності.

81. Захист та заперечення проти позову

82. Поняття іпотеки.

83. Суттєві елементи договору.

84. Випадкові елементи договору.

85. Які Ви знаєте земельні сервітути?

86. Виникнення батьківської влади.

87. Припинення батьківської влади.

88. Які Ви знаєте види зобов\'язань?

89. Підстави виникнення зобов\'язань.

90. Яка відмінність договору від зобов\'язання?

91. Сторони у зобов\'язанні.

92. Виконання зобов\'язання.

93. Поняття зобов\'язання

94.

Джерела зобов\'язань.

95. Поняття і класифікація договорів.

96. Зміст договору.

97. Умови дійсності договорів.

98. Захист права власності.

99. Які договори називаються консенсуальними?

100. Яка відмінність контрактів від пактів?

101. Які договори становлять групу реальних?

102. Що таке вербальні договори?

103. Поняття літеральних договорів.

104. Що таке стипуляція та її характеристика?

105. Що означає термін "римське право"?

106. Яка відмінність синграфів від хірографів?

107. Наслідки невиконання зобов\'язань.

108. Зобов\'язання ніби з договорів.

109. Поняття громадянської честі.

110. Поняття та види деліктів.

111. Класифікація зобов\'язань.

112. Припинення зобов\'язання.

113. Зобов\'язання ніби з деліктів.

114. Поняття спадкування.

115. Прийняття спадщини.

116. Форма заповіту.

117. Що таке спадкова трансмісія?

118. У яких випадках настає спадкування за законом?

119. Спадково-правові відносини.

120. Час відкриття спадщини.

121. Поняття спадкового права.

122. Поняття та умови дійсності заповіту.

123. Спадкувавня за заповітом.

124. Яка відмінність універсального наступництва від сингу лярного?

125. Легати і фідеїкоміси.

126. Законна частка у спадкуванні.

127. Позбавлення громадянської честі.

128. Опіка і піклування: порядок встановлення та припинення.

129. Яка відмінність одностороннього договору від двостороннього?

130. Складові системи римського приватного права та їх ха рактеристика.

131. Володіння і тримання.

132. Заміна осіб в зобов\'язанні.

133. Становлення Римської держави.

134. Поняття та види володіння.

135. Форми договорів.

136. Захист спадщини.

137. Що таке capitis deminutiol

138. Володіння і похідне володіння.

139. Володіння правом.

140. Зміст володіння.

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме Контрольні питання з римського приватного права:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -