<<
>>

§ 6. Особливості виконання рішень за речовими зобов\'язаннями

Основна особливість виконання рішень суду та інших юрисцик. ційних органів щодо речових зобов\'язань боржника полягає} тому, що у виконавчому документі чітко визначено об\'єкт ви­конання.

Це річ, що визначена індивідуальними ознаками, яку має бути вилучено від боржника та передано стягувачеві.

У разі присудження стягувачеві предметів, зазначених у ви­конавчому документі, державний виконавець вилучає ці пред­мети у боржника і передає їх стягувачеві, про що складає акт передачі. Отримавши виконавчий документ про присудженн стягувачеві предметів, державний виконавець у встановленні строк виносить постанову про відкриття виконавчого провад­ження і встановлює боржникові строк для добровільного вико­нання рішення. В постанові також має бути вказано час ті місце примусового виконання рішення про передачу стягува­чеві присуджених предметів, якщо рішення не буде виконані добровільно, а також попередження стягувачеві про поверх­ня йому виконавчого документа, якщо він двічі не з\'явиться на виконання без поважних причин.

Якщо боржник не виконав рішення добровільно, держаї™11 виконавець вилучає у нього в присутності понятих предм?111 зазначені у виконавчому документі, і передає їх стягува^61 про що складає акт вилучення у боржника предметів, зазніЧЄ\' них у рішенні суду, та передачі їх стягувачеві, у трьох прі-г11?\' никах. Перший примірник залишається у виконавчому про женні, інші — вручаються стягувачеві та боржникові під з0 писку на першому примірнику.

Якщо стягувач удруге не з\'явиться на місце виконання

без

іас поважних причин у встановлений державним виконавцем -с,

державний виконавець складає акт про неявку стягувача на ч0. це виконання і виносить постанову про повернення викона го документа стягувачеві відповідно до ст. 40 Закону.

Якшо річ, яку мало бути передано стягувачеві в натурі, ишено. державний виконавець складає акт про неможливість 3 конаншл, шо є підставою для закриття виконавчого провад­ ження. .. .

у разіі письмової відмови стягувача від одержання предме-

. вилучених у боржника при виконанні рішення про переда-у їх стягувачеві, державний виконавець повертає зазначені редмети боржникові під розписку і виносить постанову про закінчення виконавчого провадження, причому внесений стя-г-увачем авансовий внесок поверненню не підлягає (ст. 60 За­кону)-

Якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про пере­дачу стягувачев\' присуджених предметів, державний викона­вець вирішує питання про притягнення його до відповідально­сті, встановленої чинним законодавством (підрозділ 5.9 Ін­струкції про проведення виконавчих дій).

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 6. Особливості виконання рішень за речовими зобов'язаннями:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -