>>

ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДУ ЯК ОСНОВНОГО СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН......................................................................................

14

1.1. Суд як основний суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин 14
1.2. Повноваження суду як основного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин……………………………………………..

31

1.3. Змістовна характеристика категорії “належний суд” у контексті визнання суду основним суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин..................................................................................................

47

Висновки до розділу 1……………………………………………………… 66
РОЗДІЛ 2

СКЛАД СУДУ І ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ………………………………………………………….

69

2.1. Поєднання засад одноособового та колегіального розгляду справ у порядку цивільного судочинства…………………………………………..

69

2.2. Інститут народних засідателів і правові підстави їх участі в цивільних процесуальних правовідносинах……………………………....

86

2.3. Правовий статус народних засідателів у цивільному процесі…….... 118
Висновки до розділу 2……………………………………………………… 136
РОЗДІЛ 3ІНСТИТУТ ВІДВОДУ (САМОВІДВОДУ) СУДУ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО СУДОЧИНСТВА…………………………………………………………..

138

3.1. Відвід (самовідвід) суду та його юридичні підстави……………….... 138
3.2. Правовий механізм відводу (самовідводу) суду……………………... 163
Висновки до розділу 3……………………………………………………… 184
ВИСНОВКИ................................................................................................... 186
ДОДАТКИ...………….....…………………………………………………... 191
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………...................................... 199

| >>
Источник: КОЛІСНИК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2008. 2008

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -