<<
>>

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеев І. В., Колісник М. К. Вівчар О. Й. та ін. Гроші та кредит: Навч. посібник. — Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 168 с.

2. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник.

— 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 494 с. — (Вища освіта 21 століття).

3. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. — К.: Лібра, 1993.

4. Гальчинський А. С. Світова грошова криза: витоки, логіка трансформацій. — № 42 (721) 8-14 листопада 2008 р.

5. Гроші та кредит / Авт. кол.; За ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2006. — 748 с.

6. Гроші та кредит / Навч. посібник з курсу «Гроші та кредит» для студентів екон. спец. / Автори: В. М. Семененко, О. В. Семененко / КНУТД, 2006. — 146 с.

7. Гроші та кредит. Практикум: Навч. посібник / Войнаренко М. П., Барановський О. І., Гуцал І. С. — Львів: Новий Світ-2000, 2008. — 312 с.

8. Демківський А. В. Гроші та кредит. — К.: Дакор., К.: Вира-Р., 2005. — 528 с.

9. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. — ч.е. изд., Стереотип. — К.: МАУП, 2005. — 456 с.

10. Козюк В. В. Валютні резерви в глобальних умовах // Фінанси України. — 2007. — № 2. — С. 97-104.

11. Кораблін С. О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України — 2007. — № 9. С. 112-123.

12. Корнеев В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка України. — 2007. — № 9. — С. 21-29.

13. Приєднання України до статті VII Статуту МВФ // Вісник НБУ. — 1997. — № 7.

14. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. Оспіщева В. І. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

15. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Вид. 3-є, перер. і доп. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

16. Ющенко В. А, Міщенко В. І. Валютне регулювання: Навч. посібник. — К.: Знання, КОО, 1999.

17. Ющенко В., Лисицький В. Курсоутворення в Україні та уроки інших країн з перехідною економікою // Вісник НБУ. — 1997. — № 7.

7

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -