<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. Що таке валютна система?

2. Охарактеризуйте складові елементи національної валютної системи.

3. Що таке конвертованість національної валюти?

4. Що таке валютний курс? Назвіть види валютних курсів.

5. Які основні функції валютного курсу?

6. Що являє собою валюта як економічне поняття?

7. У чому зміст і принципи функціонування Бретон-Вудської валютної системи?

8. На яких принципах функціонує Ямайська валютна система?

9. Який зміст системи золотого стандарту?

10. Назвіть види та охарактеризуйте валюти за ступенем конвертованості.

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Поняття валюти. Її призначення та сфери використання. Види валюти та їхня характеристика. Суть валютних відносин.

2. Валютні курси та конвертованість валют. Механізм забезпечення конвертова- ності валюти.

3. Необхідність, суть та органи валютного регулювання. Механізм регулювання валютного курсу (девальвація, ревальвація, валютна інтервенція).

4. Конвертованість валюти.

Теми рефератів

1. Розвиток валютної системи України.

2. Еволюція валютних систем.

Тестові завдання

1. Валютні операції означають:

а) будь-які платежі, пов’язані з переміщенням валютних цінностей між суб’єктами валютного ринку;

б) страхування валютних ризиків;

в) забезпечення умов та механізм для реалізації валютної політики держави;

г) забезпечення прибутку учасниками валютних відносин.

2. Валютний курс означає:

а) співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу;

б) ціна грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни;

в) обидва визначення правильні.

3. Валютні відносини містять:

а) експорт товару;

б) надання економічної та технічної допомоги за кордон;

в) імпорт товару;

г) функціонування валюти у зовнішньоекономічній торгівлі;

д) укладання угод щодо купівлі-продажу валют;

е) отримання і надання з-за кордону позик.

4. Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовується для обміну валют під час валютних та інших операцій:

а) офіційний валютний курс;

б) ринковий валютний курс;

в) змішаний валютний курс;

г) валютний курс;

д) коливаючий валютний курс;

е) спот-курс;

є) форвард-курс;

ж) своп-курс;

з) плаваючий валютний курс;

и) крос-курс.

5. За механізмом здійснення операцій виділяють такі валютні операції:

а) спот;

б) форвардні;

в) ф’ючерсні;

г) опціонні;

6. Здатність валюти вільно використовуватись для будь-яких операцій та обміну на інші валюти:

а) конвертованість;

б) часткова конвертованість;

г) внутрішня конвертованість;

д) зовнішня конвертованість.

е) конвертованість за поточними операціями.

7. Валютні угоди на короткотермінову (до 48 год) доставку валюти з негайною оплатою:

а) спот;

б) форвард;

в) ф’ючерс;

г) своп;

д) опціон.

8. До методів валютного регулювання належать:

а) девальвація;

б) ревальвація;

в) інфляція.

9. Функції ЦБ як органу валютного регулювання:

а) контроль за повнотою сплати податків;

б) формування бюджетної політики щодо валютних цінностей;

в) нагромадження, управління і розміщення валютних резервів;

г) контроль за повнотою переказу валюти, вивезенням та ввезенням валюти і золота;

д) визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні;

е) формування і використання валютного фонду;

є) визначення курсу національної грошової одиниці;

ж) регулювання платіжного балансу;

з) установлення механізму обліку валютних операцій;

и) обслуговування зовнішнього боргу;

і) надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій.

10. Співвідношення всієї сукупності надходження з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часу:

а) платіжний баланс;

б) баланс поточних операцій;

в) торговий баланс;

г) баланс послуг і некомерційних платежів;

д) баланс руху коштів і кредитів.

11. Державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин:

а) валютна система;

б) світова валютна система;

в) національна валютна система;

г) регіональна валютна система;

д) локальна валютна система.

12. Договірно-правова форма організації валютних відносин між групами країн:

а) валютна система;

б) світова валютна система;

в) національна валютна система;

г) регіональна валютна система;

д) локальна валютна система.

13. Коли впроваджено плаваючі валютні курси національних одиниць:

а) 1867 р. — Паризька конференція;

б) 1837 р. — Паризька конференція;

в) 1911 р. — Генуезька конференція;

г) 1922 р. — Генуезька конференція;

д) 1933 р. — Бреттон-Вудська конференція;

е) 1944 р. — Бреттон-Вудська конференція; є) 1967 р. — Ямайська конференція;

ж) 1976 р. — Ямайська конференція?

14. Валюта — це:

а) золото;

б) грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей;

в) національна грошова одиниця.

15. Валютні активи держави — це:

а) національна валюта;

б) депозити в національній та іноземній валютах;

в) іноземна валюта, золото.

16. Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції:

а) використання національної валюти;

б) використання резервів у національній валюті (через своп-угоди);

в) продаж цінних паперів, розміщених у іноземній валюті;

г) емісія грошей;

д) зміна ставок оподаткування.

17. Суб’єктами валютного ринку є:

а) хеджери, які здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливої зміни валютного курсу;

б) підприємці, які купують і продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності;

в) інвестори, які вкладають капітал у валютні цінності з метою одержання процентного доходу;

г) усі відповіді правильні.

Задача 1

Національний банк установив такий курс долара США станом на 08.09.2008 р.: купівля — 7,85 грн, продаж — 8,10 грн. Визначте:

а) скільки гривень можна одержати за 400 доларів 40 центів США;

б) скільки доларів США можна купити за 50 тис. грн.

Задача 2

Визначте, яким буде курс євро до швейцарського франка, якщо виходити із середніх співвідношень із доларом США:

1 долар США =1,6125 EUR;

1 долар США = 1,2140 SFR.

Задача 3

Скільки угорських форинтів дадуть за 275 грн., якщо за офіційним курсом валют станом на 20.09.2007 р. 150 угорських форинтів дорівнює 35,88 індійських рупій, 1000 індійських рупій становить 78,77 грн.

Задача 4

Скільки євро можна купити за 10 180 японських єн, якщо 1 долар США дорівнює 101,8 японської єни, а 1 євро становить 0,72 долара США?

Задача 5

За експортним контрактом фірма отримала валютний виторг у розмірі 15 000 англійських фунтів стерлінгів. Разом з тим вона повинна заплатити постачальникові сировини за імпортним контрактом 12 000 доларів США, але російськими рублями.

Який фінансовий результат фірми в гривнях після здійснення обох контрактів, якщо відомо, що:

1 RUR = 0,24 UAH, 1$ = 8,85 UAH, 1$ = 0,67 GBP.

Задача 5

Якщо ціна гривні в доларах США зросла з 0,118 до 0,125 за одну гривню, то як зміниться ціна товару вітчизняного виробництва (в доларах США), що продається в Україні за 500 грн?

Хто більше постраждає від цієї ситуації: експортер (вітчизняний виробник) чи імпортер (зарубіжний виробник)?

їриісміфи

Приклад 1

Комерційний банк установив такий курс долара США: купівля — 8,05 грн, продаж — 8,11 грн.

Скільки гривень можна одержати за 500 доларів 90 центів? Скільки доларів можна купити за 15 тис. грн?

Розрахуйте відносну маржу (спред) комерційного банку за таким рівнем курсів валют.

Розв’язок.

Якщо 1 USD Комерційний банк (КБ) купує за 8,05 UAH, то за 500 доларів 90 центів клієнт отримає:

500,90 х 8,05 = 4 032 грн 25 коп.

Якщо 1 USD КБ продає за 8,11 UAH, то за 15 000 гривень можна купити:

Відповідь:

— за 500 доларів 90 центів можна одержати 4 032 грн 25 коп;

— за 15 тис. грн можна купити 1 849 доларів 57 центи.

— «спред» (BAS) банка дорівнює 0,74%.

Приклад 2

Яким буде курс євро до фунта стерлінгів, якщо виходити із їхніх середніх співвідношень з доларом США:

— 1 USD = 0,69 EUR;

— 1 USD = 0,67 GBP.

Розв’язок.

Для того щоб виразити вартість 1 євро у фунтах стерлінгів, знаходимо вартість одного євро в доларах США:

«Спред» (BAS) можна розрахувати за такою формулою:

Далі через співвідношення USD до GBP знаходимо, що вартість 1 євро у фунтах стерлінгів:

1 EUR = 1,449 х 0,67 = 0,971 GBP.

Також крос-курс EUR до GBP через USD можна знайти також діленням курсу долара у фунтах на курс долара в євро:

Відповідь: крос-курс євро до фунта стерлінгів: 1 EUR = 0,971GBP.

Приклад 3

Банк у Лондоні встановив такий курс долара США (при непрямому котируванні): продаж — 1,69 дол. США за фунт стерлінгів; купівля — 1, 71 дол. США за фунт стерлінгів;

Визначте: 1) скільки фунтів стерлінгів можна отримати за 2000 дол. США;

2) скільки доларів США можна отримати за 2000 фунтів стерлінгів;

Розв’язок.

Сума у фунтах стерлінгів = 2000/1,71 = 1169,59 GBP.

Сума в доларах США = 2000 х 1,69 = 3380 USD.

Відповідь:

1) за 2000 доларів США можна отримати 1169,59 GBP.

2) за 2000 фунтів стерлінгів можна отримати 3380 USD.

Приклад 4

Скільки угорських форинтів дадуть за 730 грн, якщо за офіційним курсом валют:

- 170 HUF (угорські форинти) = 47,43 INR (індійські рупії);

- 1000 INR = 72,82 UAH.

Розв’язок.

Через співвідношення INR/UAH знаходимо вартість 730 гривень у рупіях:

Далі через співвідношення HUF/INR знаходимо вартість 10 024,72 рупій у форинтах:

Відповідь: за 730 грн можна придбати 35 930,90 угорських форинтів.

Приклад 5

Скільки євро можна купити за 18 000 японських єн, якщо:

- 1 USD = 110,05 JPY;

- 1 USD = 0,67 EUR?

Розв’язок.

Знаходимо вартість 18 000 JPY в USD:

Далі через співвідношення USD/EUR знаходимо вартість 163,56 долара в євро:

163,56 х 0,67 = 109,59 EUR.

Це можна зробити і з використанням крос-курсу. Знаходимо крос-курс JPY до EUR через USD шляхом ділення курсу долара в євро на курс долара в єнах:

Розраховуємо, скільки євро можна купити за 18 000 японських єн: 18 000 х 0,00609 = 109,59 EUR.

Таким чином, за 18 000 JPY можна отримати 109,59 EUR.

Відповідь: за 18 000 японських єн можна купити 109,59 євро.

Приклад 6

Одне з промислових підприємств України повинно отримати валютну виручку від одного зі своїх партнерів у Лондоні в розмірі 50 000 GBP (фунтів стерлінгів). В той же час воно повинно сплатити одному із своїх постачальників за імпортним контрактом 20 000 USD (доларів США), але російськими рублями (RUR). Який фінансовий результат підприємства в гривнях після завершення розрахунків за цими контрактами, якщо:

- 1 RUR = 0,20 UAH;

- 1 USD = 8,05 UAH;

- 1 USD = 0,57 GBP?

Розв’язок.

Дохід фірми по експортному контакту, використовуючи кросс-курс GBP до UAH через USD, виражаємо в гривнях:

Платіж по імпортному контракту виражаємо в рублях, використовуючи кросскурс USD до RUR через UAH:

Оплату імпортного контракту також виражаємо в рублях:

20 000 (доларів США) х 36,66 = 733 200,00 RUR.

Оплату імпортного контракту також виражаємо в гривнях:

733 200,00 х 0,20 = 146 640 UAH.

Фінансовий результат фірми — різниця доходів та витрат:

706 150,00 — 146 640 = 559 510,00 грн.

Відповідь: фінансовий результат фірми після завершення розрахунків становитиме 559 510,00 грн.

Приклад7

Якщо ціна гривні в доларах США впала з 0,118 до 0,1111 за одну гривню, то як зміниться ціна товару вітчизняного виробництва (в доларах США), що продається в Україні за 200 грн?

Хто більше постраждає від цієї ситуації: експортер (вітчизняний виробник) чи імпортер (зарубіжний виробник)?

Розв’язок.

До девальвації гривні цей товар у доларах США коштував:

200 х 0,118 = 23 доларів 60 центів.

Після зниження ціни гривні стосовно долара він коштуватиме:

200 х 0,1111 = 22 доларів 22 центів.

Зміна ціни становитиме:

23,60 — 22,22 = 1 долар 38 центів.

Таким чином, девальвація національної валюти спричинює зменшення вираженої в доларах ціни товарів вироблених в Україні.

Ця ситуація вигідна для всіх експортерів України, їх виручка від реалізації в доларах США після її обміну на національну грошову одиницю — гривню буде постійно зростати, а у імпортера зменшуватись (23 доларів 60 центів —> 22 доларів 22 центів —> ...).

Відповідь: ціна товару в доларах зменшиться на 1 долар 38 центів.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -