<<
>>

Рекомендована література

1. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу».

2. Закон України «Про господарські товариства» з внесеними доповненнями від 23 грудня 1997 р. - № 763/97-ВР.

3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

4. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».

5. Положення про допуск (лістинг) цінних паперів і вилучення їх з обороту та котирування на Українській фондовій біржі. - Фондовий ринок України: Навч. пос. - К.: Скарбниця, 1994. -С 319-353, 392-402.

6. Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 квітня 1998 р. - № 44.

7. Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами // Бізнес. - 1999. - № 14.

8. Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію // Бізнес. - 1999. - № 14.

9. Волик І.М. Фінансові чинники акціонування // Фінанси України. -2000. -№ 9.- С. 32.

10.Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. - К., 1992.

11.Енджел П., Бойд Б. Как покупать акции. - М., 1990.

12.Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С 58-63.

13.Красько М.А. и др. Акции и векселя в экономическом обороте Украины: Учебно-справочное пособие. - Харьков: Эскада. -1999. - Раздел 1.

14.Марахов К.С. Уніфікація моделі лістингу корпоративних цінних паперів // Фнанси України. - 2001. - № 3.

15.Луців Б.Л. Формування портфеля корпоративних цінних паперів // Фінанси України. - 2001. - № 10.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Рекомендована література:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -