<<
>>

Рекомендована література

1. Васильченко З.М. Міжнародні розрахунки в євро // Фінанси України, 1999, №2.

2. Вірван Л. Нова валюта старої Європи: перспективи розвитку // Банківська справа. - 2000. - № 3, № 4.

- О 47.

3. Вірван Л. Міжнародний валютний фонд та Україна - перспективи розвитку // Банківська справа. - 1999. - № 6. - С 17.

4. Вітлінський В.В. Проблеми формування «валютного кошика» // Фінанси України. - 1999. - № 2.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С.Івасіва. - К.: КНЕУ, 1999.-Гл. 17, 18, 19.

6. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. - К.: Лібра, 1993.

7. Гусинська Н.М. Логіка валютно-фінансової інтеграції у перехідній економіці // Фінанси України. - 2001. -№ 4.

8. Данилюк Р.Ю. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі // Фінанси України. -2000. - № 6.

9. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.И.Кравцовой. - Минск: Меркавання, 1994. - Гл. 4.

10.Жан-Поль Бландіньєр. Валютний курс, його міра і роль у перехідній економіці // Фінанси України. - 2000. - № 8. - О 107.

11.Журавка Ф. Євро - нова валюта Європейського економічного і валютного союзу // Банківська справа. - 1999 р. - № 4. -С 38.

12.Журавка Ф.О., Русаненко І.С. Прогнозування валютного курсу як один з інструментів хеджування валютного ризику // Фінанси України. - 2000. - № 9. - С 49.

13.Загородній А. Гроші. Валюта. Валютні цінності: термінологічний словник. - Л.: БаК, 2000. - 184 с

14.Кирилюк С Валютні операції в комерційних банках // Банківська справа. - 1998 р. - № 1. - С 16.

15.Корнєєва В. Реструкторизація заборгованості в Лондонському і Паризькому клубах кредиторів // Економіка України. -2001.-№3.

16.Мельничук І.В. Правові засади регулювання експортно-імпортних операцій // Фінанси України. - 2001. -№ 7.

17.Мешко І., Підгорний Л. Про доцільність переходу України до системи плаваючого валютного курсу // Банківська справа. -2000.

- № 4. - С. 28.

18.Общая теория денег и кредита / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. - М.: Банки и биржи, 1995 р. - Раздел V.

19.Онищук Я.В. Вплив валютного курсу на державний борг // Фінанси України. - 1999. - № 9.

20.Прадун В.П., Журба І.С. Кредитні лінії міжнародних фінансових організацій // Фінанси України. - 2001. -№ 3.

21.Резнікова О. Валютне регулювання на міждержавному рівні та його вплив на національну валютну систему // Банківська справа. - 2000. - № 4. - С 50.

22.Резнікова О. Необхідність застосування валютних обмежень у період ринкової трансформації економіки // Банківська справа. - 1999 р. - № 6. - С 50.

23.Савельев С, Березюк Р., Ковальчук В. Інтеграція України в Європейський Союз: європейські студії // Фінанси України. - 2001.-№2.

24. Сергієнко І., Мар\'янович Т., Горбачук В. Міжнародні аспекти кредитно-податкової політики України // Фінанси України. - 2001.-№2.

25.Селінков С Валютна інтеграція західноєвропейських країн та її наслідки для України // Банківська справа. - 1999. - № 5.-С 25.

26.Траверсе О.О. Встановлення валютного курсу національної грошової одиниці // Фінанси України. - 1999. - № 9.

27.Узмок Г.А. Державне регулювання валютною системою в Україні // Фінанси України. - 1999. - № 8.

28. Черваньов Д., Острополець Д. Чи можуть підприємства України отримати кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку? // Банківська справа. - 1998. - № 3. – С 40.

29. Шевченко В., Кузименко Ю. Міжнародні фінансові ринки: залучення інвестицій для перехідної економіки // Банківська справа. - 1998. - № 1. -С. 40.

Підручники

1. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Савлука М.І. - Розд.6.

2. Демківський А.В. Гроші та грошовий обіг: Навч.-метод, посібник. -Тема4.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Рекомендована література:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -