<<
>>

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Вступ до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. — К.: Лібра, 1998.

2. Гай-НижникП. П. Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року // Фінанси України.

— 2007. — № 4. — С. 136-145.

3. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи, 2001.

4. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. — К.: Основи, 1996.

5. Грищенко А. А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 88-97.

6. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

7. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

8. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

9. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

10. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

11. Деньги / Сост. А. А. Чухно. — К., 1997.

12. Долан Дж, Кэмпбел К. Д, Кэмпбел Р. Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — Профино, 1991.

13. Кораблін С. О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 112-123.

14. Полозенко Д. В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці // Фінанси України. — 2008. — № 2. — С. 82-88.

15. Чухно А. А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики // Фінанси України. — 2007. — № 1. — С. 3-16.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -