<<
>>

Питання для самоконтролю:

 1. У чому різниця між ВВП і ВНП?
 2. Як розраховується ВВП по доходах і витратах?
 3. Як розраховується національний дохід і які його основні елементи?
 4. Чим зумовлений перехід від системи балансів народного господарства до системи національних рахунків, ухваленої ООН?
 5. Що таке економічна рівновага?
 6. Зрівняйте часткову і загальну рівновагу.
  Що складає різницю і взаємозв’язок між цими поняттями?
 7. Назвіть і проаналізуйте рівні економічної рівноваги.
 8. Порівняйте матеріальну основу середніх і малих циклів, зробіть висновки щодо специфіки кожного з них.
 9. Дайте визначення поняттю «довгі хвилі» в економіці. Яка їх суть та структура?
 10. Як впливає на сукупний попит і сукупну пропозицію кожна з названих ситуацій:

а) різке зростання ціни на нафту (на AS);

б) угода про скорочення оборонних видатків (на АD);

в) збільшення потенційного обсягу виробництва (на AS);

г) монетарне послаблення, яке зменшує процентні ставки (на АD).

 1. Дайте характеристику МРС та MPS. Поясніть чому сума МРС та MPS завжди дорівнює одиниці.
 2. Як згідно з теорією мультиплікатора Дж. М. Кейнса досягається рівновага між інвестиціями та заощадженнями?
 3. Як пояснити, чому МРС це закон скоріше психологічний а не економічний?
 4. Що таке суспільне відтворення і які його основні види?
 5. У чому полягає проблема пропорційності в системі суспільного відтворення?
 6. Дайте визначення поняття «економічна політика». Які її цілі та мета?
 7. Які функції виконують економічна теорія і економічна політика?
 8. Назвіть загальнонаціональні економічні інтереси України.
 9. Розкрийте основні економічні функції держави.
 10. Чим пояснюється державне регулювання ринкової економіки?
 11. Обгрунтуйте необхідність проведення державою соціальної політики.
 12. На які цілі спрямована соціальна політика і через які інструменти вона реалізується?
 13. Обгрунтуйте основні принципи оптимального оподаткування.
 14. Які економічні закономірності відображає крива Лаффера?
 15. Як за допомогою податково-бюджетної політики можна регулювати соціально-економічні процеси в країні?
 16. Чому сімейні доходи найповніше характеризують рівень добробуту населення?
 17. Дайте визначення структури сімейних доходів за джерелами їх формування.
 18. У чому полягають необхідність і сутність суспільних фондів споживання?

<< | >>
Источник: Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І.. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Б 61 Навч. пос. 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 688 с.. 2009

Еще по теме Питання для самоконтролю::

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -