>>

ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................................ 4 РОЗДІЛ 1. Історія розвитку принципу пропорційності та сучасний стан його розробки...................................................................................................................

13 1.1. Історія становлення та призначення принципу пропорційності...................... 13 1.1.1. Вияви ідеї пропорційності на різних історичних етапах, осмислення її як принципу права......................................................................................................... 13 1.1.2. Зв'язок ідеї пропорційності з базовими доктринами верховенства права та правової держави (історичний аспект)..................................................................... 24 1.2. Сучасні підходи до розуміння принципу пропорційності................................................... 31 1.2.1. Принцип пропорційності як загальноправовий принцип сучасного права......................................................................................................................... 32 1.2.2. Принцип пропорційності як гарантія від надмірного обмеження основоположних прав і свобод людини та інструмент балансування публічних і приватних інтересів.................................................................................................. 46 1.3. Принцип пропорційності та вітчизняне правознавство................................... 56 1.3.1. Основні підходи до розуміння принципу пропорційності в українському праві.......................................................................................................................... 56 1.3.2. Принцип пропорційності як необхідна складова принципу верховенства права.........................................................................................................................
61 Висновки до Розділу 1............................................................................................. 65 РОЗДІЛ 2. Основні вимоги принципу пропорційності........................................... 68 2.1. Вимоги принципу пропорційності у сфері правотворчості (законотворчості)..................................................................................................... 68 2.1.1. Визначення вимог принципу пропорційності, їх зміст та роль у правотворчій діяльності.................................................................................................................. 69 2.1.2. Відтворення вимог принципу пропорційності у правотворчості (законотворчості) України....................................................................................... 90 2.2. Вимоги принципу пропорційності у сфері правозастосування.................... 98 2.2.1. Зміст та особливості вимог принципу пропорційності у сфері правозастосування.................................................................................................. 98 2.2.2. Принцип пропорційності як гарантія від зловживання свободою розсуду органами державної влади..................................................................................... 108 Висновки до Розділу 2.......................................................................................... 113 РОЗДІЛ 3. Принцип пропорційності та вітчизняна судова практика................... 116 3.1. Принцип пропорційності в практиці Конституційного Суду України................................................................................................................... 116 3.1.1. Необхідність дотримання Конституційним Судом України принципу пропорційності........................................................................................................ 117 3.1.2. Застосування принципу пропорційності у вітчизняному конституційному судочинстві............................................................................................................. 126 3.2. Принцип пропорційності в практиці судів загальної юрисдикції.............................................................................................................. 145 3.2.1. Загальна характеристика стану використання принципу пропорційності судами загальної юрисдикції.................................................................................. 146 3.2.2. Застосування принципу пропорційності у різних видах судочинства............................................................................................................. 150 Висновки до Розділу 3........................................................................................... 159 ВИСНОВКИ........................................................................................................... 162 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................... 170
| >>
Источник: Євтошук Юлія Олегівна. ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -