<<
>>

16.1. Організація торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку

Становлення та розвиток валютного ринку України супроводжувались цілою низкою загальноекономічних складностей. Небачені темпи інфляції, тривалий спад виробництва і хронічний дефіцит платіжного балансу - це, безумовно, ті чинники, які у 90-х рр.
ХХ ст. спричинили кардинальний вплив як на еволюцію валютного сегмента вітчизняного фінансового ринку, так і на такі його параметри, серед яких режим курсоутворення гривні, динаміка валютних курсів, обсяги торгів на ринку, механізм здійснення валютних операцій та ін. При цьому, починаючи з 2000 р., спостерігаються стійкі стабілізаційні тенденції у валютній сфері і, як наслідок, простежується динамічний розвиток валютного ринку України й валютних операцій комерційних банків.

У вітчизняних умовах торгівля іноземною валютою зосереджена на міжбанківському валютному ринку, що відповідає практиці економічно розвинених країн світу. Крім цього, право такої торгівлі в нашій державі закріплено законодавчо. Зокрема, у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» зазначено: «Торгівля іноземною валютою на території України... здійснюється через уповноважені банки та інші фінансові установи, що одержали ліцензію на торгівлю іноземною валютою Національного банку України, виключно на міжбанківському валютному ринку України». Водночас у нашій державі існує доволі великий за обсягами готівковий валютний ринок, який також відіграє суттєву роль у вітчизняній валютній системі.

Хоча законодавством передбачена участь інших суб\'єктів (за умов отримання відповідної ліцензії Національного банку України), провідними та найбільш активними учасниками міжбанківського валютного ринку виступають комерційні банки, які формують його кон\'юнктуру і динаміку.

Згідно з чинними нормативно-правовими актами торгівлю іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України і на міжнародному валютному ринку дозволяється здійснювати винятково Національному банку України та суб\'єктам ринку, якими є уповноважені банки й уповноважені фінансові установи.

Суб\'єкти ринку мають право здійснювати купівлю та продаж іноземної валюти винятково на міжбанківському валютному ринку України, а також операції з обміну іноземної валюти як на міжбанківському валютному ринку нашої держави, так і на міжнародному валютному ринку відповідно до правил, які діють на цьому ринку, з урахуванням обмежень, встановлених чинними нормативно-правовими актами України.

Уповноважені банки, які отримали право відповідно до банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями (генеральної ліцензії) відкривати кореспондентські рахунки у банках-нерезидентах в іноземній валюті й проводити операції за ними, зобов\'язані купувати і продавати іноземну валюту самостійно без посередництва інших уповноважених банків. Банки мають право здійснювати власні операції за гривні у межах встановлених лімітів (нормативних значень) відкритої валютної позиції, у тому числі купувати іноземну валюту без наявності зобов\'язань у цій валюті.

Комерційні банки в разі наявності в їхніх клієнтів зобов\'язань за зовнішньоекономічними договорами в іноземній валюті мають право за згодою клієнта здійснювати за кошти клієнта купівлю іншої іноземної валюти, яка надалі на підставі договору банківського рахунка, що передбачає надання клієнту комісійних послуг, використовуватиметься для обміну на потрібну клієнту іноземну валюту на міжнародному валютному ринку. Ця вимога поширюється також на купівлю іноземної валюти для погашення зобов\'язань за кредитними договорами, укладеними клієнтами із суб\'єктами ринку з метою виконання зобов\'язань за зовнішньоекономічними договорами у цій валюті.

Банки в разі продажу клієнтом іноземної валюти мають право за згодою клієнта здійснити обмін цієї валюти на міжнародному валютному ринку з подальшим продажем обміняної іноземної валюти. Уповноважені банки за дорученням клієнта-фізичної особи, який не є суб\'єктом підприємницької діяльності України, відповідно до умов договору банківського рахунка (вкладу), мають право здійснювати одноразово протягом дня операції з обміну іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора, що є на рахунку цього клієнта, з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на його рахунок.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 16.1. Організація торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -