<<
>>

§1. Поняття власності

Власність (dominium proprietas) — це найповніше і повністю безконтрольне право користування і розпорядження своєю річчю, захищене проти будь-якого втручання з боку інших осіб.

Власність — ставлення людини до речі, що їй належить, як до своєї.

Власник має найширші розпорядні повноваження, він може подарувати, викинути, продати річ, що йому належить. У влас­ності не має кінцевого терміну, оскільки тимчасової власності не існує.

Поняття "власність" використовується як економічна і юридич­на категорія.

Власність як економічна категорія — це загальне відношення з приводу привласнення особою предметів природи і предметів, ство­рених людською працею. Економічні відносини власності можуть бути і стають об\'єктом державно-правового регу лювання. В резуль­таті юридично оформлені економічні відносини власності стають власністю в юридичному сенсі слова.

Держава встановлює певну\' систему\' юридичних норм, які закріп­люють і регулюють відносини щодо володіння матеріальними цінностями, а також щодо їх використання і розпорядження. Ця сукупність норм права становить юридичний інститут власності.

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме §1. Поняття власності:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -