<<
>>

Загальні засади застосування заходів примусового виконання

Виконання грошових зобов\'язань посідає основне місце се­ред інших заходів примусового виконання, оскільки більша частина виконавчих документів має характер грошового зобо­в\'язання.

Звернення стягнення на майно боржника полягає у його арешті (описі), вилученні та прішусовій реалізації. Особливос­ті застосування звернення стягнення на майно залежать від то­го, хто є боржником, — фізична чи юридична особа. Зважаю­чи на це, наприклад, визначають черговість звернення стягнен­ня на майно боржника.

Щодо звернення стягнення на майно діє низка загальних правил, які стосуються всіх видів виконань:

1) стягнення на майно боржника звертається у розмірах та об­ сязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням витрат на виконання та стягнення виконав­ чого збору;

2) боржник має право вказати ті види майна чи предмети, на які необхідно звернути стягнення у першу чергу, хоча оста­ точно черговість стягнення на кошти та інше майно борж­ ника визначає державний виконавець;

3) боржник має право визначити черговість реалізації майна, на яке накладено арешт, якщо це не впливає на результатив­ ність виконання.

Черговість звернення стягнення на майно боржника—фізич-

н°і особи є такою (ст. 50 Закону):

* перша черга — кошти боржника в гривнях та іноземній ва­люті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунках у цінних паперах у депозитаріях Цінних паперів;

друга черга — рухоме майно (за винятком майна, на яке не Може бути звернено стягнення за виконавчими документа­ми, відповідно до гереліку, який визначено додатком до За­кону;

92

Глава б

стягнення на манно боржника

виконавець за постановою

^го провадження або за постановою пр ПР° відкриття вико-наВЧ° - оголошення заборони на його відч;0 аРешт майна борж-

• третя черга — нерухоме майно (щодо якого також встанов­ лено певну внутрішню черговість). Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення, земельну ділянку, щ0 є нерухомим майном, провадять у разі, якщо в боржника немає достатніх коштів чи рухомого майна.

При цьому в першу чергу звертають стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржни­ кові. В останню чергу звертається стягнення на жилий бу­ динок або квартиру, разом із останнім — також на прилег­ лу земельну ділянку, що належить боржникові.

У разі звернення стягнення на майно боржника-юридичної особи встановлено таку черговість звернення стягнення: перша черга — готівкові та безготівкові грошові кошти; друга чер­га — майно, яке поділено на три групи залежно від залучення його до безпосередньої діяльності юридичної особи (ст. 64 За­кону).

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме Загальні засади застосування заходів примусового виконання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -