<<
>>

Вступ

Цей посібник розроблено фахівцями проекту “Корпоративний розвиток в Україні” Міжнародної Фінансової Корпорації.

Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК), член Групи Світового Банку, заснована у 1956 році.

Головним завданням МФК є сприяння сталому надходженню інвестицій у приватний сектор країн з перехідною економікою. У 1993 році, коли Україна стала членом МФК і стало очевидним, що низькі обсяги приватного сектора в країні обмежують надходження інвестицій, МФК розпочала роботу над впровадженням проектів технічної допомоги з метою сприяння становленню та подальшому розвитку приватного сектора в Україні.

Проект “Корпоративний розвиток в Україні” розпочав свою діяльність в 2002 році і здійснюється МФК за фінансової підтримки уряду Канади через Канадське агентство з міжнародного розвитку та уряду Швейцарії через Державний секретаріат з економічних справ. Метою проекту є сприяння розвитку приватного сектору в Україні шляхом поширення найкращої світової практики та надання рекомендацій підприємствам, державним установам і освітнім закладам з питань корпоративного управління, фінансового менеджменту та стратегій інвестування і фінансування.

Це видання є одним із серії посібників, присвячених різним аспектам корпоративного управління, які видаються в рамках проекту “Корпоративний розвиток в Україні”. При підготовці посібника були зібрані та проаналізовані нормативні акти, які стосуються скликання та проведення загальних зборів, найкраща практика скликання та проведення загальних зборів акціонерів в Україні та світі, складні випадки, які мали місце у реальному житті, судові рішення.

Загальні збори акціонерів — традиційний, історично сформований вищий орган управління акціонерним товариством. Наявність такого органу управління об’єктивно обумовлено самою сутністю акціонерного капіталу та правового статусу акціонерів як осіб, що мають право на участь в управлінні справами товариства.

Проведення загальних зборів надає акціонерному товариству можливість інформувати акціонерів про свою діяльність, досягнення та плани, залучати їх до обговорення та прийняття рішень щодо найбільш важливих питань діяльності товариства. На жаль, в Україні прийняття таких важливих рішень часто супроводжується прихованою боротьбою або відкритими конфліктами, які проявляються в судових оскарженнях рішень загальних зборів. Дуже часто приводом для конфліктів стає не стільки порушення порядку скликання та проведення загальних зборів, скільки відсутність опису відповідних процедур у внутрішніх документах товариства. Тому посібник містить не тільки конкретні поради з організації проведення загальних зборів, але й зразки документів щодо кожного з етапів скликання та проведення загальних зборів.

Сподіваємося, що матеріали посібника допоможуть українським компаніям встановити такий порядок проведення загальних зборів, який забезпечував би дотримання вимог законодавства та рівне ставлення до всіх акціонерів.

Погляди, викладені у цьому виданні, висловлюють думку його автору і не обов’язково збігаються з поглядами інших українських фахівців з питань корпоративного права, державних установ та судів.

Перелік усіх першоджерел та публікацій, використаних при підготовці цього видання, подано в “Бібліографії” наприкінці посібника. Особливу подяку автор висловлює Владиславі Ряботі, Олені Харенко та Віктору Горбатенку за допомогу у підготовці посібника та за дозвіл використати їхні напрацювання.

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме Вступ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -